1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
guyintrue - Hoà Tấu - Các bài bản tài tử
(NHẠC SĨ VĂN LẮM)DẠ CỔ HOÀI LANG
-
https://app.box.com/s/x415zdpywzt3thkdrq4hvrdcd278wfp6

LƯU THUỶ HÀNH VÂN
- https://app.box.com/s/537pphtvudwbchdlfm73f932a6i3onbj

LÝ BA TRI
- https://app.box.com/s/kocz143jslxcw3yd4giv683vo1359goq

LÝ BÔNG DỪA
- https://app.box.com/s/vq0eezne6ts8hrflcc25c5bl3t2ll53j
LÝ CÁI MƠN
- https://app.box.com/s/njngujrwosw6ftkbc6bztxug3ehszbfh

LÝ CHIỀU CHIỀU 12 - MẠNH LỆ QUÂN 56
- https://app.box.com/s/hikh4kkarwhp76yhqrcbw6j0sleu1uv6
LÝ CHIM QUYÊN
- https://app.box.com/s/iedvabs7s6t4wwrx5b52sa69lhmdo4o5

LÝ CHIM QUYÊN 12 KÉP - SÂM THƯƠNG 56 KÉP
- https://app.box.com/s/i2c8w9edb54685nt9k1zixhy9w4ig2h9

LÝ CON SÁO GÒ CÔNG 1 KÉP 2 ĐÀO - LÝ TRĂNG SOI 5 ĐÀO 6 KÉP
- https://app.box.com/s/o7dn4ctb0d9df3as503k9u78bhvagf32

LÝ MỸ HƯNG
- https://app.box.com/s/fjh9l9kod6fyurx8wnjpcywnc1a43tub

LÝ NĂM CĂN
- https://app.box.com/s/01yomkj9fvwf20bahqpmdkptsloft32b

LÝ QUA CẦU
- https://app.box.com/s/l0l990lapdgr8r2mxusg7qv3g350qu3m

LÝ SON SẮC
- https://app.box.com/s/bjj0gvqikiry4pw8yifavtl2cb7cjm7r

LÝ TÌNH TANG
- https://app.box.com/s/img1anwto0kbb04w994wt46q28qcfx1t

TỨ ĐẠI OÁN 6 CÂU
- https://app.box.com/s/f4t6r7i5ci90nux62dylcfpqfk5q1b7c

VỌNG KIM LANG
- https://app.box.com/s/zlmth9liarr6l1gp6rid75or0q0pyn24(NHẠC SĨ VĂN GIỎI)
13
- https://app.box.com/s/6n7mxy5w9d2hnhchd88yvvejf76lpbkj
BẢN CHẤN
- https://app.box.com/s/c0o0edbxjz1blwv0disfub8souzvw9h4

CAO PHI
- https://app.box.com/s/3qrelva4hj94k2lbvik1ls5g1tw5z4pi

ĐẢO NGŨ CUNG 12 CÂU
- https://app.box.com/s/rzx7j40seslaecs60gtcrc2ucxerllne

ĐOẢN KHÚC LÁM GIANG
- https://app.box.com/s/3bicbm9roosp55hail782q8tb11sp8j3

KHỐC HOÀNG THIÊN 3 LỚP
- https://app.box.com/s/y4lwg6yi1zoye3fjxy761sgilwturbz9

LIỄU THUẬN NƯƠNG
- https://app.box.com/s/vjffktr6f8ixezdqhcrbldle7hlysm72

LÝ CON SÁO
- https://app.box.com/s/ccxjdqgcimdracxp5us5lef6yu037985

LÝ CON SÁO KÉP
- https://app.box.com/s/v9vckudwast7x9ppw2iq1kymmasmw4jb

LÝ CON SÁO GÒ CÔNG
- https://app.box.com/s/iji1k9oq3stjc5gyzct5k14qzfe57pxe

LÝ TAO PHÙNG
- https://app.box.com/s/8jz60c4qdenwcw7fivxqy15r73daenbs

LÝ TÒNG QUÂN
- https://app.box.com/s/0f43ea2dumof6x3gzk7el1kq0ua1lsw4

NAM AI KÉP
- https://app.box.com/s/skx584u4vvb9p1uohipajm7moovk1obo

NAM XUÂN 20 CÂU
- https://app.box.com/s/6utj6oisf9gmmh5egjwsobuonifx3djn

NAM XUÂN 8 CÂU
- https://app.box.com/s/yfyc2fph2t9sw4ovkso6xua1j4k181ng

PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
- https://app.box.com/s/jk02p87lnkbeh573dzpxycuu2ie16ccz

SÂM THƯƠNG
- https://app.box.com/s/h0xsl0ao3f5ggrrrti2hw2a1klhe7pig

SƯƠNG CHIỀU
- https://app.box.com/s/8wpkcltmkuguf4dljkhxt3lvp2volg05

VĂN THIÊN TƯỜNG
- https://app.box.com/s/1e823lejmd748ycba796ptfr1sz9diie

VỌNG CỔ 12
- https://app.box.com/s/tvuc0v7ycjajuaqaq5ts8fo6ztu5stdn

VỌNG CỔ 123 DÂY ĐÀO
- https://app.box.com/s/bnh33zmephy858x1mmt5fikopdix8m0a

XÀNG XÊ 8 CÂU
- https://app.box.com/s/cdx6b6so8oz730w6qv6xzlqd0cezkmjs

XANG XỪ LIU
- https://app.box.com/s/k6ivvx1k3beuk0dnelx4phwuyi8bfp4i(NHẠC SĨ VĂN HOÀNG)

123
- https://app.box.com/s/m70nd8c7tb6rk7ojgahw5wf0xmqmrz6y
456
- https://app.box.com/s/uib0bci8v7lsz7b4ehozuwra0ozbtjzo(NHẠC SĨ VĂN MỸ)
KHỐC HOÀNG THIÊN - PHONG BA ĐÌNH
- https://app.box.com/s/w8cf5fwmp7agfg9wmysxvls46yyjjwme

LIỄU GIANG
- https://app.box.com/s/q2dvpln8g9idckup3qbo9zpn24yzz7zt

LƯU THUỶ HÀNH VÂN - VỌNG CỔ 56
- https://app.box.com/s/52w93zpt0n6o9ebj83e3513the0u6vsx

NẶNG TÌNH XƯA
- https://app.box.com/s/inwy1a4fnw007u88h5jtqij1x22zhiar

PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
- https://app.box.com/s/suflh4g12xuieim5tyjviift1v1gi8ei

SƯƠNG CHIỀU
- https://app.box.com/s/2znlh2hlrl7dv0w3zxuvvnowxledkeyo

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ LỚP 1 LỚP 3
- https://app.box.com/s/hwesoutnx53pa13awfjw43wp0xnzl7ek

VĂN THIÊN TƯỜNG
- https://app.box.com/s/9nngrd2qon6s1irru2lxfbo0fqlgbmkr

XÀNG XÊ
- https://app.box.com/s/g6kygzub0gmn16zfjznc8j593nqc050x

XUÂN TÌNH LỚP 1 LỚP 3
- https://app.box.com/s/2fu8rv20u6n9r42fgjgbe15a56p10fks(KHÁC)

VỌNG KIM LANG
- https://app.box.com/s/znobigovvkpqdu6kwe0u5clzx3bhlfyz

ĐẢO NGŨ CUNG 20 CÂU
- https://app.box.com/s/l7uspkjnj5sn6x4b19gd1scwc0gt6aer

LƯU THUỶ TRƯỜNG
- https://app.box.com/s/6b0u62zsdehreh6poq3pfrdwyq5cg59v

NAM XUÂN - NAM AI - MAI AI
- https://app.box.com/s/a817jqfx7zobkxpbm13ourjz9fkquegs

RAO BUỒN
- https://app.box.com/s/kn92s5iaiyyghq45bvct0gweqbxvaw6f


CD - CUNG THƯƠNG HOÀ ĐIỆU

https://www.facebook.com/media/set/?...7423279&type=1
guyintrue - Cd - cung thương hoà điệu
Đĩa nhạc Cung Thương Hoà Điệu - thể hiện các bài ca của đờn ca tài tử - cải lương

CD 1
101 - LỜI GIỚI THỆU - XUÂN TÌNH
-
https://app.box.com/s/99niwhnvvxeo49d0nom1h7mfkyujillq
102 - XÀNG XÊ
- https://app.box.com/s/o18bzdo40uvt1b6ddswkl2bts2pmtr5u
103 TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
- https://app.box.com/s/alvs1d5vohw8rx9l859w061c0zjaenul
104 - DUYÊN KỲ NGỘ
- https://app.box.com/s/defwfr282053nm0hg2xuhvh4colqo333
105 - CHIÊU QUÂN KHỐC HOÀNG THIÊN
- https://app.box.com/s/deht1aq0nf66fxtvz34lrv6hurqar5h3
106
- https://app.box.com/s/9vhk88dvbxss9bt8ic8kwp0mmaih6ahv
107 - NGŨ ĐỐI HẠ
- https://app.box.com/s/3yyqe2tcuboxmz7uqtl5qo3dfl0ewlcj
108 - VĂN THIÊN TƯỜNG
- https://app.box.com/s/qokiewpsr4u1aeq0abta8gj8gwph0n63
109 - NAM XUÂN - NAM AI - MÁI AI
- https://app.box.com/s/vs6n4w9fysd1pn1cv9mxwuekrmc051cw
110 - VỌNG CỔ 3 CÂU
- https://app.box.com/s/965q1vbpdt7vciiqo9fayrqyyzbc5c6a

CD 2
201 - RAO ĐƠN - MẪU ĐƠN
- https://app.box.com/s/nbypx5ygy7j2psvnw3pt4lvvdco71rq8
202 - BA HOA
- https://app.box.com/s/0p9p3o74l852spfghvfplv450w5htd4i
203 - LƯỠNG LONG TRANH CHÂU
- https://app.box.com/s/o3rdshz3d7ky3yprihjlspxa4tvv4d4p
204 - TÂN PHONG - LỘNG NGUYỆT
- https://app.box.com/s/kln5j3xyhb763iqtwzvc8inf11etlkru
205 - ÁI TỬ KÊ
- https://app.box.com/s/yl6tj9u8ho0og8nj53yt97wrt48ryjf5
206 - THU PHONG
- https://app.box.com/s/a9mtq85e0ts762uivi1hd77623ym3jxl
207 - ÁNH NẮNG - ÁNH TRĂNG
- https://app.box.com/s/7n6saxb6j7k276ievrkdwiuphpfaz4y6
208 - THU HỒ DỊP LẠC
- https://app.box.com/s/csb5n3z1zfwnffqu8nkgcr3u7sptzm4u
209 - HÀNH VÂN
- https://app.box.com/s/nkdwh79g49v0rupe90jt4ldeec31puns
210 - TRUNG THU
- https://app.box.com/s/8hh9uddkj04s7xvmurfvadw3bvsxcddg
211 - RAO - CỔ BẦU
- https://app.box.com/s/xm3cvrfd7j5ci3rsmpkisso6z4cy0dcx
212 - BÌNH BÀU VẮN - KHU TRIỀU HUẾ
- https://app.box.com/s/d763fe8155wrmuy0hhxtqq9mg6cx5xif
213 - BÌNH BẦU CHẮN
- https://app.box.com/s/vv7kpx3wy5eip9cezpwgwceaerr1kx6n
214 - KHÚC CA HOA CHÚC
- https://app.box.com/s/7k8404h2onpfaeydr03ybf0fvvljnxgm
215 - RAO - LÝ TÙNG QUÂN
- https://app.box.com/s/53yd18ms3u7xulk8oackk09lz3reqw1w
216 - LÝ MỸ HƯNG
- https://app.box.com/s/k5qsaedk7o6ypapvs0lqff1bi9u01z5i
217 - LÝ ĐÊM TRĂNG
- https://app.box.com/s/kolm6fp5r63naqxblee0lxm0i8yg1hkz
218 - LÝ TRĂNG SOI
- https://app.box.com/s/ibq5ep8czehw13vnseqkrk9kkcm3e1f6
219 - LÝ CÁI MƠN
- https://app.box.com/s/5kajcjd49l9ajbahuearj3qo43q3lh8b
220 - LÝ QUA CẦU
- https://app.box.com/s/6zp4fkggl9wgs7olog4hyujmgj8qt3pl
221 - LÝ LU LÀ
- https://app.box.com/s/l0xgqgky99n0v88acikh3gdy5cqk9h01
222 - LÝ BÔNG DỪA
- https://app.box.com/s/1dz86mvszlabrlz2xayifekl0942lwvs
223 - LÝ CHIM XANH
- https://app.box.com/s/qqhh6d4uy2ybe3yg23xqqu9c9lln633s
224 - LÝ CÂY BÔNG
- https://app.box.com/s/mnm3i47oi1dcb56ia2361i0y3x8yvl9f
225 - BÔNG ĐĂNG
- https://app.box.com/s/b31e4oa9wv907tlwod4a9gzrlj1xv66p
226 - VỌNG CỔ - DÂY ĐÀO 123
- https://app.box.com/s/zqhmmaof31tzqgfqp446bh4bgmsu3kp8
227 - VỌNG CỔ - DÂY KÉP 456
- https://app.box.com/s/pvsl92hnknwvyimanni6xfibchmon42n

CD 3
301 - PHONG BA ĐÌNH
- https://app.box.com/s/t9nkibt77oh216hf65pawkdurztpu66f
302 - LƯỠNG LONG TRANH CHÂU
- https://app.box.com/s/epqfuyany7r9m0s0fph7asp8j9n9jop3
303 - KIỀU HƯƠNG
- https://app.box.com/s/64ojtruk1kye8vj7h9qpwzpg7jb55df5
304 - LONG HỔ HỘI
- https://app.box.com/s/q0wf478u7l5y5ekjfot2echoyc8lomqw
305 - GIANG TÔ ĐIẾU NGƯ
- https://app.box.com/s/tlhbl9hijg0kwvxtbf4u76r0m5p5zhes
306 - LƯU THUỶ TRƯỜNG
- https://app.box.com/s/9j931a3fo8481u3kkjcr7si685uhjwu2
307 - PHÚ LỤC
- https://app.box.com/s/isxzmn1yx4lj8jwxt736g30l823g2pwf
308 - DUYÊN KỲ NGỘ
- https://app.box.com/s/qy034denn3mm658hv767649o2gucohc8
309 - PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
- https://app.box.com/s/ksl7abi3ad35dvur1j997bd44wo1mumk
310 - LÝ CON SÁO
- https://app.box.com/s/vjbbdgr54qku2k005zbxq7dlsrq4roix
311 - NAM XUÂN
- https://app.box.com/s/7cneakell3nlbasvje33vqw09uaopth9
312 - NAM AI
- https://app.box.com/s/x3lwt71a287qbdvh4j4gx6grcqe7hp2f
313 - PHỤNG CẦU
- https://app.box.com/s/l54of1x9kwqgz2zy6x4gftvlk2psoa0w
314 - VỌNG CỔ - DÂY ĐÀN
- https://app.box.com/s/t10q29kortdtd2r31gz4sd34wayf5q4p

CD 4
401 - TIỂU THUẬN NƯƠNG
- https://app.box.com/s/6sejox18523gu21rnnl3q6hh7cfuezi4
402 - THU PHONG
- https://app.box.com/s/loaxiyyc0tmxrw1vt7ofm04l2bp91lvt
403 - KHÚC CA HOA CHÚC
- https://app.box.com/s/nnyvua6qpuoijzrrc6yrvtubx7n346jm
404 - TAM PHÁP NHẬP MÔN
- https://app.box.com/s/9obv8h1gxx54kpz64s9vy9rwj32ask2s
405 - KHỔNG MINH - MẪU TẦN TỬ
- https://app.box.com/s/96rq0ded60aileglxj4xqkln5lzw4s5i
406 - LẠC XUÂN HOA
- https://app.box.com/s/xhlq2mgi1b18r0qvkm88yuist98i04d4
407 -
- https://app.box.com/s/67z9hj80emw9sg2wnfshemk9mo98jw2j
408 - XUÂN TÌNH
- https://app.box.com/s/257iyr68ddxxop68se6ufgxcec2n43nx
409 - BÌNH BÁN CHẮN
- https://app.box.com/s/ekcvd5ows1tx4yiuhpnb11sf3wf4w9an
410 - ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
- https://app.box.com/s/6ib1eh8va1izacwjhd3fqg6p8h732sub
411 - GIANG NAM
- https://app.box.com/s/fjhwczgsl389aqhieewfkkerc7xnaadn
412 - XÀNG XÊ
- https://app.box.com/s/cgqi1tw5jtmqqwb77b2gkdfvu5fdbzvt
413 - TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
- https://app.box.com/s/q3xriw48fv4ytmrqdzsf330vgckwxwog
414 - VỌNG CỔ KÉP 6 CÂU
- https://app.box.com/s/jv2ed54epdvcpbfubnpeqy0a6jutlf4p
415 -
- https://app.box.com/s/ihm13upi9mr71sivi4j2miytbznr8asl
Nickname : guyintrue
Tên thật : Quang Tran
Sinh nhật : 06-26-1977
Email : guyintrue@gmail.com
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký !
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
guyintrue TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY