1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
DOHOANG - Danh sách NSND - NSƯT năm 2019 trình Chủ tịch nước phê duyệt

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1
NSƯT. Nguyễn Đăng Toàn Diễn viên
Đoàn Cải lương Hải Phòng
2
NSƯT, Bùi Văn Cường
(Bùi Cường)
Đạo diễn
Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3
NSƯT. Đoàn Anh Tuấn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4
NSƯT. Trần Ngọc Châu
(Giang Châu)
Diễn viên,
Thành phố Hồ Chí Minh


Phụ lục IV
CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ SĨ ƯU TÚ”
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1
Ông Trần Công Pho Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2
Ông Vũ Văn Học Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Quân khu Việt Bắc (nay là Đoàn Văn công Quân khu I)
3
Ông Nguyễn Quý Bôn
(Thanh Quý)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Hà Nội
4
Ông Huỳnh Hữu Hoà Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh
DOHOANG - Danh sách NSND - NSƯT năm 2019 trình Chủ tịch nước phê duyệt


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

I.

LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 34 hồ sơ
1

Ông Phạm Ngọc Hướng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2

Ông Lâm Văn Nho
(Lâm Nho)
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
3

Ông Mai Văn Hiên Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân,

Bộ Quốc phòng
4

Bà Nguyễn Thị Hằng
(Minh Hằng)
Diễn viên hát,
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bắc Ninh
5

Ông Lã Văn Bắc
(Trường Bắc)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6

Ông Trần Quang Thủy Diễn viên hát
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
7

Ông Lê Quang Dũng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị)
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
8

Ông Mai Ngọc Hùng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
9

Ông Nguyễn Tất Nghĩa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Đoàn Ca múa nhạc Bộ Công an
10

Ông Phạm Anh Thông Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
11

Ông Nguyễn Đình Nghĩ Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Lâm Đồng
12

Ông Nguyễn Hoàng Tùng Diễn viên hát
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
13

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tỳ bà)
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,
Bộ Quốc phòng
14

Bà Dương Thùy Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Đàn Nhị)
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
15

Bà Nguyễn Thị Lệ Giang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16

Ông Hà Trọng Nghĩa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nguyệt)
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,
Bộ Quốc phòng
17

Ông Nguyễn Trọng Bằng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Flute)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18

Ông Dương Minh Chính Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19

Ông Nguyễn Công Thắng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20

Bà Mai Ý Nhi Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Cor) Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21

Ông Nguyễn Trọng Bình Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violin)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22

Bà Đặng Châu Anh Chỉ đạo nghệ thuật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23

Bà Trịnh Minh Trang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Piano)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24

Ông Phan Việt Cường Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Oboe)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25

Bà Phan Thị Tố Trinh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26

Ông Y Phôn Ksơr Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc)
Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk
27

Ông Thạch Mô Ly Chỉ huy dàn nhạc
Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu
28

Ông Trần Thế Cường Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Viola)
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29

Bà Đào Mai Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30

Ông Kim Xuân Hiếu Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Cor)
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31

Ông Trịnh Tùng Linh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
32

Ông Trương Hữu Văn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
33

Ông Lê Tuấn Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
34

Bà Lâm Thị Tha Vi
(Huool Tha Vi)
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng
II.

LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 06 hồ sơ
1

Ông Nguyễn Gia Định
(Hoàng Yến)
Đạo diễn,
Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
2

Ông Nguyễn Văn A
(Hai Nhất)
Diễn viên,
Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
3

Ông Nguyễn Quế Quay phim,
Xưởng phim Thời sự Tài liệu Thành phố Hồ Chí Minh
4

Ông Dương Ngọc Chúc
(Lê Văn Duy, Lê Hằng)
Đạo diễn
Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh
5

Bà Tạ Thị Kim Dung Họa sĩ thiết kế phim,
Xưởng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần Phim Giải phóng),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6

Ông Nguyễn Quang Tuấn Quay phim
Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
II

LĨNH VỰC MÚA: 23 hồ sơ
1

Ông Nguyễn Chiến Thắng Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
2

Bà Nguyễn Thị Hoa
(Minh Hoa)
Diễn viên múa,
Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
3

Ông Phạm Văn Hân
(Ngọc Hân)
Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum
4

Ông Bùi Xuân Bình Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
5

Ông Hoàng Chí Thanh
(Hoàng Thanh)
Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận
6

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh Diễn viên múa
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7

Ông Huỳnh Nhật Danh Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ
8

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương Diễn viên múa,
Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
9

Ông Ngô Trung Kiên Diễn viên múa,
Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
10

Ông Nguyễn Văn Tú
(Đình Tú)
Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên
11

Ông Phạm Ngọc Hiếu Diễn viên múa,
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng
12

Bà Phạm Thị Kiều Mĩ Diễn viên múa
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13

Ông Lê Mạnh Cường (Lê Cường) Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
14

Bà Lê Minh Thu Diễn viên múa
Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15

Ông Lò Hải Lam Diễn viên múa,
Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La
16

Bà Ma Thị Nết
(Hồng Nết)
Diễn viên múa, Biên đạo múa,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang
17

Ông La Đức Nghĩa Diễn viên múa,
Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An
18

Bà Lò Thị Thu
(Hoài Thu)
Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Sơn La
19

Bà Mai Thị Như Quỳnh
(Như Quỳnh)
Diễn viên múa
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20

Ông Hồ Phi Điệp Diễn viên múa
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
21

Ông Đàm Đức Nhuận Diễn viên múa,
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
22

Bà Trần Hoàng Yến Diễn viên múa,
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
23

Bà Nguyễn Thị Loan (Thanh Loan) Diễn viên múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Sao Biển, tỉnh Phú Yên
IV.

LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 03 hồ sơ
1

Ông Nguyễn Danh Dũng Đạo diễn,
Trung tâm sản xuất phim truyền hình,

Đài Truyền hình Việt Nam
2

Ông Nhâm Minh Hiền Đạo diễn,
Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
3

Ông Nguyễn Nghiêm Nhan Đạo diễn,
Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam
V.

LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 79 hồ sơ
5.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 23 hồ sơ
1

Bà Lê Thị Lệ Minh
Diễn viên
Đoàn Cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau
2

Bà Đỗ Thị Dung
(Kim Dung)
Diễn viên
Nhà hát Cải lương Hà Nội
3

Ông Đỗ Sỹ Hùng Nhạc công
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4

Ông Võ Trọng Nam Đạo diễn
Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
5

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền Diễn viên
Đoàn Cải lương Thái Bình
6

Ông Lý Thành Long
(Trương Hoàng Long)
Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
7

Bà Vũ Thị Thái Vân Diễn viên
Nhà hát Cải lương Hà Nội
8

Bà Vũ Thị Mỹ Phương
(Y Phương)

Diễn viên
Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang
9

Bà Phan Thị Kim Phương
(Kim Phương)

Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
10

Bà Nguyễn Thị Hà
(Vân Hà)
Diễn viên
Sân khấu Lê Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh
11

Ông Nguyễn Văn Hùng
(Thanh Hùng)
Diễn viên
Đoàn Văn công Đồng Tháp
12

Ông Nguyễn Khải Hoàn Nhạc công
Thành phố Hồ Chí Minh
13

Ông Lê Văn Thuận
(Hoàng Thành)
Nhạc công
Thành phố Hồ Chí Minh
14

Ông Nguyễn Minh Tâm Nhạc công
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
15

Ông Tô Văn Châu
(Tô Châu)
Diễn viên
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
16

Bà Nguyễn Ngọc Đợi
(Ngọc Đợi)
Diễn viên
Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
17

Ông Huỳnh Phú Quý
(NS Phú Quý)
Diễn viên
Thành phố Hồ Chí Minh
18

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
19

Bà Trần Thị Thu Vân
(Thu Vân)

Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh
20

Bà Phạm Tạ Thanh Tâm
(Tâm Tâm)
Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh
21

Ông Trần Hoàng Khanh
(Hoàng Khanh)

Diễn viên
Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ
22

Ông Trần Long Mỹ
(Dương Thanh)
Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
23

Ông Dương Văn Tuấn
(Giang Tuấn)
Diễn viên
Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
5.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 15 hồ sơ
1

Ông Lê Thanh Tùng Đạo diễn, Diễn viên
Nhà hát Chèo Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2

Ông Nguyễn Đức Hải Diễn viên
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
3

Bà Ngô Thị Thu Hiền Diễn viên
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
4

Bà Trần Thị Liên
(Kim Liên)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
5

Ông Lê Hữu Phong
(Quốc Phong)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Hà Nội
6

Bà Nguyễn Thị Thanh Sóng Diễn viên
Nhà hát Chèo Hải Dương
7

Ông Lê Tuấn Cường Đạo diễn
Nhà hát Chèo Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8

Bà Đoàn Thị Bẩy Diễn viên
Nhà hát Chèo Hải Dương
9

Ông Nguyễn Văn Thuật
(Sỹ Thuật)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Hải Dương
10

Ông Phạm Quốc Nha Nhạc công
Nhà hát Chèo Ninh Bình
11

Ông Trần Ngọc Thắng
(Việt Thắng, Viết Thắng)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Hà Nội
12

Ông Đỗ Minh Chuyên Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên
13

Ông Lê Văn Tuấn
(Lê Tuấn)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Hà Nội
14

Bà Nguyễn Thị Kim Thành Diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình
15

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc Nhà hát Chèo Thái Bình
5.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 05 hồ sơ
1

Ông Nguyễn Đình Trung Nhạc công
Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
2

Ông Nguyễn Thành Nam
(Hoài Nam)
Diễn viên
Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định
3

Ông Hoàng Trọng Cương Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc, Nhạc công
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
4

Ông Nguyễn An Ninh Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật
Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ
5

Ông Lưu Thành Vinh Diễn viên
Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Xứ Nghệ
5.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 17 hồ sơ
1

Bà Nguyễn Thị Hải
(Phương Hải)
Diễn viên
Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá
2

Ông Đới Anh Quân Diễn viên
Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
3

Ông Nông Dũng Nam Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4

Bà Trần Thu Thuỷ Diễn viên
Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
5

Ông Đỗ Anh Tuấn Diễn viên
Đoàn Kịch nói Nam Định
6

Ông Hồ Uy Linh Diễn viên
Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
7

Bà Bùi Thị Phương Nga Diễn viên
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8

Bà Đặng Thanh Nga Diễn viên
Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
9

Ông Hoàng Văn Châu
(Hoàng Giang Châu)
Diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật
Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá
10

Ông Lại Phú Đôn Diễn viên
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11

Ông Phạm Tiến Dũng Diễn viên
Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12

Ông Đoàn Phú Thăng Diễn viên
Nhà hát Kịch Hà Nội
13

Ông Cao Đức Xuân Hồng Đạo diễn, Diễn viên
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14

Ông Nguyễn Trung Cường Diễn viên
Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương
15

Ông Nguyễn Văn Cường Diễn viên
Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương
16

Ông Phạm Huy Tý Diễn viên
Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh Nam Định
17

Bà Trần Thị Ngát
(Hồng Ngát)
Diễn viên
Đoàn Kịch nói Nam Định
5.5. Loại hình nghệ thuật Múa Rối: 03 hồ sơ
1

Bà Nguyễn Thị Lan
(Tuyết Lan)
Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng
2

Ông Nguyễn Thanh Hùng Nhạc công
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội
3

Bà Phạm Thị Tố Loan Nhạc công
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội
5.6. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 09 hồ sơ
1

Bà Nguyễn Thị Quyên
(Đỗ Quyên)
Diễn viên
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2

Bà Huỳnh Ngọc
(Lương Ngọc Yến)
Diễn viên
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh
3

Ông Hồ Đức Dũng Diễn viên
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng
4

Bà Hà Huế Hương
(Quế Hương)
Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh
5

Bà Vương Muối
(Quế Hoa)
Diễn viên
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh
6

Ông Võ Xuân Hùng Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hoà
7

Ông Nguyễn Đình Trương
(Đình Chương)
Diễn viên
Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định
8

Ông Huỳnh Hữu Phước
(Linh Phước)
Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh
9

Ông Tô Văn Kỳ
(Tô Kỳ)
Diễn viên
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh, Đà Nẵng
5.7. Loại hình nghệ thuật Xiếc: 06 hồ sơ
1

Ông Trịnh Phương Linh Diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2

Bà Nguyễn Thị Tuyết
(Ánh Tuyết)
Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
3

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
4

Ông Phạm Xuân Quang Diễn viên
Liên đoàn Xiếc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5

Ông Trần Công Thành
(Trần Định)
Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật Xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu
6

Ông Nguyễn Hoàng Vinh Đạo diễn
Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
5.8. Họa sĩ thiết kế sân khấu: 01 hồ sơ
1

Ông Nguyễn Tất Hiền Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
DOHOANG - Danh sách NSND - NSƯT năm 2019 trình Chủ tịch nước phê duyệt
Ngày 18/07/2019, Thủ tuớng chính phủ đã ký Nghị quyết số 54/NQ-CP v/v Phong tặng, truy tặng danh hiệu "NSND", "NSƯT" lần thứ 9 để trình Chủ tịch nuớc ký quyết định . Tóm lược danh sách các nghệ sĩ đuờc tặng danh hiệu kỳ này như sau :

Phụ lục I
CÁC CÁ
NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH NGHỆ THUẬT; ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

I.

LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 11 hồ sơ
1

NSƯT. Phó Thị Đức
(Kim Đức)
Diễn viên hát,
Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam
2

NSƯT. Lê Văn Hà Đạo diễn Opera,
Cục Nghệ thuật biểu diễn,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3

NSƯT. Đỗ Mạnh Hà Diễn viên hát,
Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4

NSƯT. Tô Lan Phương Diễn viên hát,
Thành phố Hồ Chí Minh
5

NSƯT. Nguyễn Thị Huyền Phin Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình
6

NSƯT Phạm Quang Huy Diễn viên hát,
Cục Nghệ thuật biểu diễn,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7

NSƯT. Phan Hợp Muôn
(Phan Muôn)
Diễn viên hát,
Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam
8

NSƯT. Nguyễn Châu Sơn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9

NSƯT. Rơ Chăm Phiang Diễn viên hát,
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội,

Bộ Quốc phòng
10

NSƯT. Tạ Minh Tâm Diễn viên hát,
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11

NSƯT. Đỗ Quốc Hưng Diễn viên hát,
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchII.

LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 08 hồ sơ
1

NSƯT. Đường Tuấn Ba Quay phim,
Hãng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2

NSƯT. Nguyễn Thuỵ Vân (Thùy Vân) Diễn viên,
Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3

NSƯT. Đỗ Thị Đức
(Minh Đức)
Diễn viên
Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty
Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4

NSƯT. Đỗ Phương Toàn
(Đoàn Quốc)
Quay phim
Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh
5

NSƯT. Nguyễn Văn Nẫm
(Lê Mai Phong)
Quay phim
Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6

NSƯT. Vũ Quốc Tuấn Quay phim,
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt

Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7

NSƯT. Nguyễn Dân Nam Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật,
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8

NSƯT Châu Thị Kim Xuân
Diễn viên,
Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
III

LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 02 hồ sơ
1

NSƯT. Lê Thị Bằng Hương
(Việt Hương)
Đạo diễn,
Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam
2

NSƯT. Huỳnh Văn Hùng
(Huỳnh Hùng)
Đạo diễn,
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng
IV

LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 25 hồ sơ
4.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 07 hồ sơ
1

NSƯT. Trần Thị Thanh Vy
(Thanh Vy)
Diễn viên
Thành phố Hồ Chí Minh
2

NSƯT. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
(Thoại Miêu)
Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh
3

NSƯT. Trần Văn Giỏi Nhạc công
Thành phố Hồ Chí Minh
4

NSƯT. Phạm Hoàng Nam
(Thanh Nam)
Diễn viên,
Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang
5

NSƯT. Nguyễn Văn Vưng
(Minh Vương)
Diễn viên,
Thành phố Hồ Chí Minh
6

NSƯT. Nguyễn Thanh Liêm
(Thanh Tuấn)
Diễn viên
Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
7

NSƯT. Nguyễn Thị Ngà
(Thanh Ngân)
Diễn viên
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh
4.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 11 hồ sơ
1

NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Hiền Diễn viên
Nhà hát Chèo Thái Bình
2

NSƯT. Đoàn Thanh Bình Diễn viên
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3

NSƯT. Nguyễn Thị Bích Ngoan
(Thanh Ngoan)
Chỉ đạo nghệ thuật, Đạo diễn
Nhà hát Chèo Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4

NSƯT. Vũ Ngọc Cải
(Vũ Cải)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Thái Bình
5

NSƯT. Phạm Đức Nhân
(Hạnh Nhân)
Chỉ huy dàn nhạc
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6

NSƯT. Nguyễn Thị Minh Thu Diễn viên
Nhà hát Chèo Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7

NSƯT. Trương Hải Thọ Đạo diễn
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá
8

NSƯT. Trần Thị Quyền
(Vân Quyền)
Diễn viên
Nhà hát Chèo Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9

NSƯT. Vũ Thuý Ngần Diễn viên,
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10

NSƯT. Nguyễn Khắc Tư Diễn viên
Nhà hát Chèo Việt Nam,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11

NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Mơ Diễn viên
Nhà hát Chèo Hải Dương
4.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 01 hồ sơ
1

NSƯT. Trần Minh Tuệ Diễn viên
Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Nghệ An
4.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 03 hồ sơ
1

NSƯT. Trần Ngọc Hạnh
(Trần Hạnh)
Diễn viên
Nhà hát Kịch Hà Nội
2

NSƯT. Trần Minh Ngọc
Đạo diễn
Thành phố Hồ Chí Minh
3

NSƯT. Nguyễn Văn Liêm
(Việt Anh)
Diễn viên
Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
4.5. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 03 hồ sơ
1

NSƯT. Nguyễn Thị Mai Lan Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá
2

NSƯT. Nguyễn Ngọc Quyền Diễn viên
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá
3

NSƯT. Lưu Kim Hùng Diễn viên
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hoà
DOHOANG - "VÉ SỐ YÊU THƯƠNG 2019" - Gây quỹ Thiện nguyện
Buổi Offline lần thứ 104 - SN 10 năm Cailuongso (CN 14/07/2019), Ban thiện nguyện đã bán được 400 vé, thu về số tiền 4.000.000 đồng.

Ngoài ra, tại buổi SN Web 10 năm, soạn giả
HOÀNG SONG VIỆT cũng gởi tặng Quỹ Thiện nguyện số tiền 1.000.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn anh.

Như vậy, số tiền mà Ban Thiên nguyện sẽ nhập toàn bộ vào quỹ Thiện nguyện của Web là
5.000.000 đ (Năm triệu đồng).

Cập nhật tại trang 01 của link
http://diendan.cailuongso.com/showth...823#post270823)

Kết quả xổ số với các thành viên may mắn trúng giải như sau :

-Giải thuởng : Bộ gối đa năng 3 trong 1, anh chị NGUYỄN THÀNH - ĐẮC DUYÊN tài trợ.

Người trúng giải
: NGUYỄN THANH TÙNG (Tùng Sport).
-Giải thuởng : Bộ đồ chơi giấy Kami (trị giá 500K), thành viên THƯƠNG TRẦN tài trợ.

Người trúng giải
: Thành viên NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (nữ).


-Giải thuởng : 01 chai sữa tắm, thành viên
MỸ XUÂN tài trợ.

Người trúng giải : Thành viên NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (nữ).


Xin cảm ơn tất cả thành viên CLS đã nhiệt tình ủng hộ chương trình.

Cảm ơn em
Nguyễn Thanh Tùng - ông xã của thành viên Ngọc Bích - đã hỗ trợ Ban Thiên nguyện trong việc trao tận tay những tờ vé số yêu thương đến cho thành viên CLS và các Mạnh thường quân.

Cảm ơn các nhà tài trợ :
anh chị NGUYỄN THÀNH - ĐẮC DUYÊN, THANH ĐÀO, THƯƠNG TRẦN, MỸ XUÂN.
DOHOANG - LỜI CẢM ƠN - 10 năm
Vậy mới đúng là ông bầu - con chim, lộn, cánh chim, lộn, bang chủ của "gánh hát nghiệp dư đại bang" Cailuongso chứ ?

Một cuộc tụ họp ngẫu nhiên của những người không phân biệt giới tính, tuổi tác, ngành nghề, địa vị xã hội..... nhưng gặp nhau ở một điểm chung - niềm đam mê cải lương - ấy thế mà đã 10 năm rồi sao ?

Nhanh thật.

Cailuongso của hiện tại, sau 10 năm, giờ chúng ta đã đi vào quy củ, được tổ chức với ban bệ hẳn hoi, chương trình được lên kịch mục, được dàn dựng đàng hoàng - dù là không chuyên, được sinh hoạt ở một sân khấu sang trọng, ấm cúng với đầy đủ âm thanh, ánh sáng hiện đại của vợ chồng anh chị Nguyễn Thành - Đắc Duyên. Điều đó cũng phần nào thể hiện được tính chuyên nghiệp. Từ "chuyên nghiệp" mà DH dùng ở đây chỉ muốn nói đến khía cạnh là sự chuyên nghiệp của những người đến, trải nghiệm, và chơi cùng cải lương theo đúng nghĩa đam mê của những người nghiệp dư. Dù là nghiệp dư nhưng có thể ở một chừng mực nào đó, cái nghiệp dư của anh em Cailuongso mình nó đã không còn là nghiệp dư nữa rồi.

Thật tự hào.

Thật vui.

Có được hành trình 10 năm để Cailuongso có được như hôm nay, con đường anh em cùng đi (từ những người đặt những viên đá đầu tiên như Mem, Linhhueforever, Nga Lung Linh, Romeo,.......... đến lần lượt những anh em sau này) không phải toàn hoa hồng, mà cũng trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, chông gai, mà có giai đoạn tưởng rằng sẽ rả đám, sẽ tan đàn,...... Nhưng rồi anh em lại cùng bên nhau, cùng tụ họp, cùng sát cánh để lèo lái con thuyền cailuongso vượt qua phong ba, và sừng sững như bây giờ.

Dù DH không phải là một trong những người thai nghén ra CLS, mà chỉ đến với Cailuongso khi "nó" vừa thôi nôi, nhưng ngồi ngẫm lại hành trình 10 năm, biết bao kỷ niệm ùa về.

Những buổi Offline đầu tiền - nghe anh em kể lại - được tổ chức ngay phòng khách nhà chú Mười Cường, tuy không gian không rộng nhưng anh em cũng múa may quay cuồng với phục trang tuồng cổ trên người với tất cả niềm đam mê.

Nhớ hoài những kỳ Offline trên đình Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) năm 2010, không gian mát mẻ, sân khấu đình rộng lớn, những bữa ăn trưa thật ngon do chính chú Mười Cường dày công chuẩn bị. Chú còn kiêm thêm nhiệm vụ chở âm thanh của gia đình chú lên cho anh em thỏa sức thể hiện mình.

Nhớ hoài những buổi Offline tỉnh xa ở Tiền Giang của nhà thành viên Phương Duy năm 2011, 2012, mà anh em vẫn nói vui như là gánh hát đi lưu diễn. Mà đúng là giống gánh hát thiệt : Ban ngày cùng nhau dựng sân khâu dã chiến, cùng đi chợ, nấu ăn, kẻ thì ủi đồ, ủi phục trang chuẩn bị tối hát, người thì lo rửa chén sau bữa cơm chiều. Để rồi khi bóng chiều tà vừa dứt, miền quê yên tĩnh lại rộn ràng, lại chộn rộn, bà con trong xã, trong thôn kéo về khoảng sân trống trươc nhà để chờ coi "nghệ sĩ", coi "gánh hát". Dưới sân thì trẻ con chộn rộn, người lớn thì say mê, trên sân khấu thì anh em ca diễn hết mình.

Nhớ hoài lần anh em cùng nhau đi dã ngoại leo núi Chứa Chan (Xuân Lộc, Đồng Nai) năm 2012. Cả đám người trải nghiệm cái cảm giác mà DH nghĩ rằng sẽ khó có lần thứ hai : leo núi trong buổi chiều tà giữa trời mưa tầm tã. Mỗi người một áo mưa, mỗi người một balo, mỗi người một khí thế....., cả đoàn người (lúc này là đoàn người rồi chứ không còn là đám người như lúc xuất phát nữa) cứ thế mà đi lên, mà leo, mà trèo trong cái lạnh, cái ướt........ Đường dốc núi thì trơn.......Trời thì càng lúc càng tối......Anh em cùng động viên nhau phải cố, cố hết sức có thể để phải lên đến điểm tập kết trước khi trời tối sầm lại. Ai cũng rã rời vì mệt lã...... Bất chợt trên phiến đá trước mặt có hàng chục miếng dưa hấu mà không biết ai đó trong nhóm dẫn đầu đã để lại cho anh em nhóm phía sau. Những miếng dưa hấu đó tuy nhỏ, nhưng chứa đựng cái tình cảm, cái tình anh em thắm thiết, rộng lớn biết bao, tiếp thêm sức lực cho anh em hoàn thành nốt đoạn đường còn lại phía trước. Nói tới đây mới nhớ, ông Dương Tố Như mập thù lù, ấy vậy mà leo khỏe như trâu. Hắn ta cùng với tên Phan Nhân mảnh mai là hai trong số những người leo đến điểm tập kết đầu tiên. Phục hắn thiệt. Nhớ lắm.

Nhớ hoài lần anh em CLS đi từ thiện tại Phan Thiết T08/2012. Giữa trưa nắng chang chang, đoàn người băng qua đồi cát để đến điểm trường học mà đoàn sẽ tặng quà buổi tối. Anh Âu Thiên Phú thì trùm kín mít, chị Hương Lê thì tay xách nách mang quà nê từng bước nặng nhọc. Người thì vác nước suối, vác quà, số khác thì chất quà lên xe đạp, mà đạp, mà đẩy...... để rồi khi đến được nơi cần đến, giống như vừa trải nghiệm ở sa mạc Sahara tận trời Phi. Thương lắm anh em mình.

Nhờ hoài những đợt lưu diễn kết hợp tặng quà từ thiện tại xã Phong Mỹ, Bến Tre năm 2014, 2016, 2017. Nhà bác ba Triển - ba của thành viên Tường Vy - luôn rộng cửa đón chào, cứ mỗi dịp Cailuongso về là y như rằng gia đình chú huy động người thân để chuẩn bị cho anh em những bữa cơm chiều thật ngon, những bữa cháo khuya thật nóng bồi dưỡng cho "nghệ sĩ" sau giờ diễn, để rồi khoảng sân trước nhà chú lại một lần nữa trở thành sân khấu gia đình, anh em cùng nhau đàn ca, gõ chén, khua ly đến tận 3-4h sáng. Vui không thể kể xiết.

Còn nhiều, nhiều nữa, nhiều lắm, ...... những kỷ niệm của anh em Cailuongso trong từng kỳ Offline, từng kỳ lưu diễn hay những buổi đi tặng quà từ thiện. Kể ra thì không thể kể xiết được. Nhưng riêng bản thân DH, mà cũng có thể là trong lòng nhiều anh em khác nữa, sẽ không thể nào quên những kỷ niệm mà anh em từng có, từng sát cánh bên nhau.

Nhớ, và thương lắm anh em mình.

Hành trình 10 năm, biết bao kỷ niệm, biết bao ân tình.
DOHOANG - OFFLINE 104 [14/7/2019] SINH NHẬT 10 NĂM: Đăng ký
Mấy huynh đệ ơi cho a xin 1 vé , cái chén đôi đũa với ly trà đá nghen hjhj
Tô và muỗng được không anh ? Thêm chai rượu nữa hen.
Nickname : DOHOANG
Tên thật : DOHOANG
Sinh nhật : 01-18-1977
Email : dohuuhoang1977@yahoo.com
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Cải lương - Nhạc trữ tình - Tennis - Cầu lông
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
CẢI LƯƠNG CÒN MÃI TRONG LÒNG TÔI
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
DOHOANG TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY