1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
thaydat - Giao lưu với thành viên THAYDAT từ An Giang
Đây là 8 câu Xàng Xê NP viết cho mình:
XÀNG XÊ CẢI LƯƠNG
(8 câu đầu – nhịp 8 thúc)

1. (-) (-) (-) Cống xê xang (XỪ)
u u xán cồng liu (U) là hò xang xự hò xự xang (XÊ) hò cống xêxàng xê cống líu (XÊ) hò xự xang líu xàng xê (CỐNG)
2. Công công líu xàng xê (CỐNG) cồng liu xán cộng xề cộng liu (U) xề u xán xế xề xế xán (U) liu xề xán u xề u liu (CỘNG
) <-- đàn xề chặn nguội cộng
công công líu xàng xê (CỐNG) hò cống líu xang cống líu (XỪ) là hò xang xự hò xự xang (HÒ) xang xự xang cống xê xàng (XÊ)
3. "Cống líu xừ ú líu (CỐNG) líu xàng xê cống xê xàng cống
(XÊ)" xê xê xang xự xang xê (XÊ) hò xự xang cống xàng xê (CỐNG)
công công líu xàng xê (CỐNG) tồn cống líu xừ ú líu (CỐNG) xàng cống líu xàng xê líu (XỪ) xang xự xang cống tồn cống xê
(XANG)
4. Hò xang xự hò cống xê (XANG) hò xự xang cống xàng xê (CỐNG) xàng cống líu tồn xê xang (XỰ) xang hò xang xự hò xự xang (XÊ)
xê xang xự xang xê (XÊ) tồn liu xán cộng xề cộng liu (U) xề u xán xế xề xế xán (U) liu phạn liu xán xàng xàng (LIU)

5. Xàng o xán liu la (LIU) xề liu xán cộng xề cộng liu (U) xề u xán xế xề xế xán (U) liu xề xán u xề u liu (CỘNG) <-- đàn xề chặn cộng
công công líu xàng xê (CỐNG) hò xự xang líu xàng xê (CỐNG) tồn xế xán u xề u liu (CỘNG) líu xàng xê cống xán cồng liu (U)
6. U u liu cộng liu u (U) hò xự xang cống hò cống líu (XÊ) cống xê xang xự xang xê cống (HÒ) xang xự xang cống hò cống xê (XANG)
hò xang xự hò cống xê (XANG) liu xán cộng xề cộng liu (U) xề u xán xế xề xế xán (U)
liu xề xán u xề u liu (CỘNG) <-- đàn xề chặn cộng già = phạn
7. Phạn phạn (PHẠN) liu xán phạn xề phạn liu (U) xề u xán xế xề xế xán (U) ủ u liu phạn liu xàng xàng (XỀ)
xang xự xang xê (XÊ) xề liu xán cộng xề cộng liu (U) xề xế xán u xề u liu (PHẠN) liu xề xàng xề phạn xán xàng (LIU)
8. Xàng o xán liu la (LIU) tồn liu xán cộng xề cộng liu (U) xề u xán xế xề xế xán (U) liu xề xán u xề u liu (CỘNG)
công công líu xàng xê (CỐNG) xàng cộng liu liu cộng líu (XỪ) hò xự xang cống xê xang (HÒ) xang xự xang cống xàng (XÊ).
Nickname : thaydat
Tên thật : dat
Sinh nhật : 01-01-1963
Email : dat_c2vinhhanhct@angiang.edu.vn
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký !
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
thaydat TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY