1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
lykhaiphutan - Độc Tấu Bảy Bài
ủa, đâu có.
Mình bấm audio nào thì chỉ nghe audio đó thôi mà. Máy np đâu có bị như phankimnhung nói.
Phải biết vậy, post riêng ra từng bản.
Các anh chị khác có gặp trở ngại như phankimnhung không.
Nếu ai cũng bị vậy thì chắc phải tách ra từng bản một cho chắc ăn.


đúng rồi máy tôi cũng vậy ! Hat cùng lúc luôn !
lykhaiphutan - Cổ Bản Vắn
CỔ BẢN : HOẠN THƯ BẮT THÚY KIỀU
Trần Ngọc Thạch

I:

1 - (----) Thúc Kỳ Tâm (Xê)
Đã kết duyên __ cùng nàng họ Hoạn (Xự)

2 - Vốn là con quan Lại bộ Thượng Thư (Xg)
Huyện Vô Tích , Châu Thường (Hò)__

3 - Khi chàng đến ở Lâm Truy (Xg)
Chốn ăn chơi __ theo điều hoa nguyệt

4 - Gặp giai nhân Thúy Kiều (Hò)__
Từ khi nghe vườn mới thêm hoa (Xg)

5 - Miệng người đã lắm , tin nhà thì không (Xê)
Lửa tâm __ nồng nàn khó dập (Xự)

6 - Trách người đen bạc , ra lòng trăng hoa (Xg)
Lại giấu quanh thêm nực cười ! (Hò)__

II :

7 - Nỗi lòng kín , chẵng ai hay (Xg)
Hoạn Thư rắp tâm __ sắp bài mưu độc (Xự)

8 - Quyết trả hận cho thỏa lòng ghen (Xg)
Khi Thúc Sinh về đến Châu Thường (Xề)

9 - Nàng vẫn thốt lời yêu đương (Liu)__
Chàng xem nàng __ tóc tơ bất động (Cg^.)

10 - Chỉ bàn chuyện Trời cao biển rộng (Cg^.)__
Chàng tưởng đâu __ bưng kín miệng bình (Xề)

11 - Thú quê đã bén mùi thuần vược (Cg^.)
Một năm trường __ chẵng dám hở môi (Xg)

12 - Hoạn Thư bổng khuyên chàng quay ngựa (Xự)
Về Lâm Truy để phụng dưỡng mẹ cha (Xê)

13 - Khi chàng đã ruỗi dung (Xg)
Nàng cũng lên đường quy ninh (Xê)__

14 - Kể cho Huyện đường mọi chuyện trước sau (Liu)
Nàng đã có mưu sâu (Liu)__

15 - Vội vàng lựa chọn gia nhan (Xg)
Bọn Khuyển Ưng đầu trâu mặt ngựa (Xự)

16 - Sửa sang buồm gió , lèo mây (Xg)
Đường thủy Lâm Truy , nẻo tắt đi về (Hò)

17 - Xông vào dùng thuốc mê (Liu)__
Bắt Thúy Kiều , rồi phóng hỏa phi tang (Xg)

18 - Đem thây vô chủ bên sông đánh lận (Xự)
Thúc ông sụt sùi , ngỡ Kiều bị hỏa thiêu (Xg)

19 - Khâm liệm tang ma , giọt lệ chan hòa (Hò)
Thương xót một đời hoa ! (Liu)__

III:

20 - Thúc Sinh đến nơi , chứa chan dòng lệ (Cg^.)
Tiếc hoa xuân __ luống những ngậm ngùi (Xề)

21 - Nào biết rằng người yêu (Xê)__
Sa vào địa ngục ở miền nhân gian (Liu)

22 - Ngày đầu tiên , chịu đòn roi một trận (Cg^.)
Thịt da nào __ gánh nổi trúc côn ! (Xg)

23 - "Hoa Nô" , đổi tên truyền dạy (Xự)
Ép vào phiên thị tỳ (Hò)__

24 - Rồi cho về hầu hạ Hoạn Thư (Xg)
Biết đâu địa ngục , thiên đường là đâu (Xê)

25 - Lần lựa ngày qua mau (Xê)__
Thúc Sinh __ cũng tìm về thăm quê (Liu)

26 - Hoạn Thư gọi Kiều ra chào lạy (Cg^.)
Trước là chồng __ giờ lại là chủ nhân ! (Xg)

IV :

27 - Rượu đêm thu chén thù ,chén tạc (Xự)
Bắt Kiều đứng chực hai nơi (Xg)__

28 - Rõ ràng phận chúa , phận tôi (Liu)
Nào ai dám hở môi ! (Liu)__

29 - Giọt dài ngắn , chén đầy vơi (Liu)
Rõ máu ghen __ sâu sắc lạ lùng (Xề)

30 - Một hôm , Kiều quỳ trình mọi việc (Cg^.)
Xin cho phận bạc nương nhờ cửa Không " (Xg)

31 - Hoạn Thư thương tình ưng thuận (Xự)
Đổi pháp danh là " Trạc Tuyền" (Hò)__

32 - Quan Âm các , sớm tối đèn nhang (Xg)
Chàng lén khuyên Kiều nên xa chạy , cao bay (Xê)

33 - Ái ân ngần ấy thôi ! (Xê)__
Hoạn Thư biết __ nhưng còn để yên (Liu)

34 - Kiều quyết tâm thoát nơi hỏa ngục (Cg^.)
Vượt tường đêm tối , cất bước ra đi (Xg)./.
Nickname : lykhaiphutan
Tên thật : lykhaiphutan
Sinh nhật : 12-12-1960
Email : lykhaiphutan@yahoo.com.vn
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký !
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
lykhaiphutan TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY