1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  TÂY THI TRƯỜNG
  26 câu nhịp 8 hơi bắc

  LỚP 1:
  1. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  xàng liu (CỘNG) xàng cộng (-) xế xán (U) xán liu (-)
  2. (-) Xế xê (XANG) xang xê (-) xể xê xang (HÒ)
  xang xế (XÊ) xang hò (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  3. (-) Tồn ú liu (CỘNG) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  tồn tan (TỊCH) tồn u (-) xê xang (XỪ) xang cống líu (XÊ)
  4. (-) Liu (XỀ) xề xề (-) cộng xề tồn (LIU)
  tồn liu (CỘNG) tồn liu (-) xế xán (U) xán liu (-)
  5. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  xàng liu (CỘNG) xàng cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  6. (-) Tồn (XÊ) xê xang (XỰ) hò xự xang (XÊ)
  tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  7. (-) Xế xê (XANG) xang xê (-) xể xê xang (HÒ)
  xang xế (XÊ) xang hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  8. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) ú liu (CỘNG) tồn cộng xê (XÀNG)
  9. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) líu cống xê (XANG)
  xang xế (XÊ) xang hò (-) xê xang (HÒ) xự xang (-)
  LỚP 2:
  10. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  11. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (U)
  tồn tan (TỊCH) tồn u (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  12. (-) Tồn (CỘNG) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  tồn tan (TỊCH) tồn u (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  13. (-) Tồn (CỘNG) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  tồn liu (CỘNG) tồn u (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-)

  14. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  xàng liu (CỘNG) liu xàng (-) xế xán (U) xán liu (-)
  15. (-) Xế xê (XANG) xang xê (-) xể xê xang (HÒ)
  xang xế (XÊ) xang hò (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  16. (-) Tồn ú liu (CỘNG) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  tồn tan (TỊCH) tồn u (-) hò là (XỰ) xang cống líu (XÊ)
  17. (-) Ú liu (XỀ) xề xề (-) cộng xán tồn (LIU)
  tồn tan (TỊCH) tồn liu (-) xế xán (U) xán liu (-)
  18. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  19. (-) Hò (XÊ) cống líu (-) xê xang (XÊ)
  hò xang (XỰ) xang xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  20. (-) Xế (XANG) xang xê (-) xể xê xang (HÒ)
  xang xế (XÊ) xang hò (-) xế xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  21. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  xàng liu (CỘNG) xàng cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  22. (-) Hò là (XÊ) xể xê (-) xể xế xê (XANG)
  xang xế (XÊ) xang hò (-) xê xang (HÒ) xự xang (-)
  LỚP 3:
  23. (-) Hò là (XÊ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  xang líu (XỰ) xang xê (-) cống xê (XÀNG) cống xê (-)
  24. (-) Tồn ú liu (CỘNG) líu ú liu (-) cộng xê (XÀNG)
  xang líu (XỰ) xang xê (-) xề xàng (-) xề líu (CỔNG)
  25. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  xàng liu (CỘNG) xàng cộng (-) xáng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  26. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) líu cống xê (XANG)
  xế xán (U) liu xề (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-).

  26 câu nhịp 8 hơi bắc
  Hòa tấu
  -----o0o-----

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-05-2016)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  CA TÂY THI TRƯỜNG
  Trình bày: Hoàng Quý
  Dàn nhạc: Nhị Tấn

  -----o0o-----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-05-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  CA TÂY THI TRƯỜNG
  Trình bày: Huyền Lan & Nguyệt Trúc
  Dàn nhạc: Nhị Tấn

  -----o0o-----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-05-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  NP ơi: Tây thi vắn và tây thi trường khác nhau chỗ nào?Cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (09-06-2016)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  NP ơi: Tây thi vắn và tây thi trường khác nhau chỗ nào?Cảm ơn.
  Tây Thi Vắn và Tây Thi Trường khác nhau 100%.
  Người ta dùng Tây Thi Vắn thay cho Tây Thi Trường, cho nên Tây Thi Trường rất hiếm có người đờn và người ca. Trừ khi muốn làm thầy thì bản nào cũng phải biết.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (09-06-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  Cụ thể đi NP. Mặt nào? Cảm ơn
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (09-06-2016)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Cụ thể đi NP. Mặt nào? Cảm ơn
  Cụ thể là toàn bài khác nhau 100% về nhịp nhàng và cấu trúc. Kể như hai bản hoàn toàn xa lạ, không liên quan gì nhau.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (09-06-2016)

 15. thaydat
  Avatar của thaydat
  NP có lời bài ca Tây Thi Trường nào đối chiếu với lòng bản trên không?Tại sao Tây Thi Trường cũng thuộc 6 bắc Trong Ngũ Điếm mà nó lại nhịp 8? Trong khi các bài Bắc trong ngũ điếm khác lại nhịp tư? Cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (24-07-2016)

 17. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  NP có lời bài ca Tây Thi Trường nào đối chiếu với lòng bản trên không?Tại sao Tây Thi Trường cũng thuộc 6 bắc Trong Ngũ Điếm mà nó lại nhịp 8? Trong khi các bài Bắc trong ngũ điếm khác lại nhịp tư? Cảm ơn.
  Lời ca, tìm thì chắc có, nhưng dài quá, làm biếng chép lại.
  Tuy nói là nhịp 8 chứ thực ra trường canh cũng trung điệu như những bản bắc khác. Sở dĩ nói nhịp 8 là để xếp câu cho giống như tổng số câu của Tây Thi Vắn (26 câu).
  Ngày xưa, các thầy đờn (nhạc sư) phân ra số câu và nhịp như vậy. Tuy nhiên ngày nay thấy có nhiều người phân nhịp tư, tổng số câu thì gấp đội (Tây Thi Trường 52 câu).
  Bản nầy cũng ít người chơi, chỉ còn mấy ban tài tử lớn tuổi có chơi mà thôi. Ngay cả ông Ba Tu đờn 20 bản tổ thu CD cũng vẫn dùng bản Tây Thi Vắn (và Cổ Bản Vắn)), mà không dùng Tây Thi Trường.
  Nếu muốn làm nhạc sư thì nên học hai bài Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Mà đờn được 6 bắc rồi thì hai bài nầy cũng không thành vấn đề, chỉ cần thuộc bản đờn là đờn được.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (24-07-2016)

ANH EM CHANNEL