Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
 1. rongcon
  Avatar của rongcon
  Cấu Trúc Bản Vọng Cổ Nhịp 32 :

  Câu 1 : ...Nhịp 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Cống
  Câu 2 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xang
  Câu 3 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Hò
  Câu 4 : 4 Hò , 8 Xề , 12 Xề , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Hò
  Câu 5 : 4 Xề , 8 Hò , 12 Hò , 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xề
  Câu 6 : 4 Xề , 8 Cống , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Xề , 28 Xề , 32 Liu
  Câu 7 : 4 Xề , 8 Hò , 12 Hò , 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Cống
  Câu 8 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Xề
  20 Xề , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xang
  Câu 9 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xư
  Câu 10 trùng câu 8
  Câu 11 trùng câu 3
  Câu 12 trùng câu 4
  Câu 13 trùng câu 7 nhưng nhịp 32 Xê
  Câu 14 trùng câu 8
  Câu 15 trùng câu 3
  Câu 16 trùng câu 6 nhưng nhịp 4 Hò
  Câu 17 : 4 Hò , 8 Xang , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Hò
  Câu 18 trùng câu 8
  Câu 19 trùng câu 3
  Câu 20 trùng câu 16
  (Trích trong Bộ Bài Bản Sân Khấu Cải Lương do nhạc sĩ Nhị Tấn sưu tầm & biên soạn)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following User Says Thank You to rongcon For This Useful Post:


 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi rongcon

  Cấu Trúc Bản Vọng Cổ Nhịp 32:

  Câu 1 : ...Nhịp 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Cống
  Câu 2 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xang
  Câu 3 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Hò
  Câu 4 : 4 Hò , 8 Xề , 12 Xề , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Hò
  Câu 5 : 4 Xề , 8 Hò , 12 Hò , 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xề
  Câu 6 : 4 Xề , 8 Cống , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Xề , 28 Xề , 32 Liu
  Câu 7 : 4 Xề , 8 Hò , 12 Hò , 16 Hò
  20 Hò , 24 Cống , 28 Xang , 32 Cống
  Câu 8 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Xề
  20 Xề , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xang
  Câu 9 : 4 Xề , 8 Xang , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Xư
  Câu 10 trùng câu 8
  Câu 11 trùng câu 3
  Câu 12 trùng câu 4
  Câu 13 trùng câu 7 nhưng nhịp 32 Xê
  Câu 14 trùng câu 8
  Câu 15 trùng câu 3
  Câu 16 trùng câu 6 nhưng nhịp 4 Hò
  Câu 17 : 4 Hò , 8 Xang , 12 Xang , 16 Cống
  20 Xang , 24 Cống , 28 Xang , 32 Hò
  Câu 18 trùng câu 8
  Câu 19 trùng câu 3
  Câu 20 trùng câu 16

  (Trích trong Bộ Bài Bản Sân Khấu Cải Lương do nhạc sĩ Nhị Tấn sưu tầm & biên soạn)
  Đã từ lâu rồi, nhạc giới đàn nhịp thứ 24 (song lang) là chữ XÊ (không đàn CỐNG). Ngoại trừ nhịp thứ 24 câu 6 (chữ XỀ), và những câu trùng (giống) câu 6.
  Những khuôn xưa kia đàn CỐNG, bây giờ cũng đàn XÊ (không đàn CỐNG).
  Ngoại trừ khuôn cuối câu 1 (nhịp thứ 32) phải đàn CỐNG (vì dứt câu 1).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (24-08-2012), Koala (24-08-2012), MEM (24-08-2012), romeo (24-08-2012), Thanh Hậu (24-08-2012)

Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
ANH EM CHANNEL