Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Chủ đề: LÝ Giao Duyên

 1. Tuyetmai
  Avatar của Tuyetmai
  Lý Giao Duyên
  (10 nhịp đôi, Song lang chiếc)


  1 - Tồn ( LÍU ) Líu Líu Cống ( - - )
  2 - Xê Xang ( HÒ ) Là Xang Xê ( - - )
  3 - Cống Xang ( XÊ ) Líu Cống Xê ( - - )
  4 - Hò Xang ( XÊ ) Líu Cống Xê ( - - ) ø
  5 - Hò Líu ( XANG ) Tồn Xang Xê ( - - )
  6 - Cống Líu ( XANG ) Tồn Xang Xê ( - - )
  7 - Cống Líu ( XANG ) Tồn Xang Xê ( - - )
  8 - Cống Xang ( XÊ ) Líu Cống Xê ( HÒ )
  9 - Liu Liu ( XỀ ) Liu Xế Xáng ( LIU )
  10 - Liu Liu ( XỀ ) Liu Xế Xáng ( LIU )


  Lý Giao Duyên
  ( 10 câu nhịp đôi , song lang chiếc )
  Trông Chồng

  1 - Tích ( thẳm ) ở phương ( - - )
  2 - Nao. Anh ( nào ) có thấu ( - - )
  3 - Rõ. Đoài ( đoạn ) khúc tơ ( - - )
  4 - Tằm. Cam ( chịu ) nỗi âm ( - - )
  5 - Thầm. Tầm ( bạn ) tri ( - - )
  6 - Aâm. Xa ( mờ ) chàng vắng ( - - )
  7 - Tăm. Xa ( mờ ) chàng vắng ( - - )
  8 - Tăm Để ( khổ ) cho phận liễu ( bồ )
  9 - Ôm ( sầu ) càng xốn ( xang )
  10 - Nỗi chia ( lìa ) vẫn mãi vương ( mang )
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 2 Users Say Thank You to Tuyetmai For This Useful Post:

  giaonguyentuong (17-12-2014), MEM (29-05-2018)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  nguyenphuc copy & paste


  LÝ GIAO DUYÊN

  1. Tiếng (quốc) giữa đêm (=) khuya <- xê
  2. Như (hờn) như than (=) oán <- cống
  3. Khiến (lữ) khách xa (=) nhà <- hò
  4. Thổn (thức) lệ chan (=) hoà <- hò
  5. Thấm (thoát) mấy năm (=) qua <- công
  6. Trải (lắm) cảnh phong (=) ba <- công
  7. Bỏ (đất) tổ quê (=) cha <- công
  8. Chốn tha (hương) nhìn bóng trăng (tà) <- hò
  9. Ray rứt (buồn) đau xé tim (ta) <- liu
  10. Khôn ngăn (dòng) nước mắt tuôn (sa) <- liu

  Hoàng Thứ Lang
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (03-04-2013), giaonguyentuong (17-12-2014)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  nguyenphuc copy & paste


  nụp pài...nụp pài típ

  Lý Giao Duyên

  Tiếng (sáo) giữa đêm (=) khuya
  Như (hờn) như đang (=) trách
  Khi (bổng) lúc thăng (=) trầm
  Lúc (réo) rắt âm (=) thầm
  Ray (rức) những thang (=) âm
  Thổn (thức) mối tình (=) câm
  Nghe (nức) nở thương (=) tâm
  Nhớ thương (ai) hoà khúc thương (thầm)
  Nghe oán (hờn) tê tái lâm (ly)
  Ôi u (sầu) nước mắt hoen (mi)

  Dấu Chân Hoang
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (03-04-2013), giaonguyentuong (17-12-2014)

 7. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  nguyenphuc copy & paste


  LÝ GIAO DUYÊN

  1. Tiếng (hát) lý giao (=) duyên
  2. Nghẹn (ngào) như tức (=) tưởi
  3. Oán (trách) kẻ vong (=) tình
  4. Nỡ (phụ) nghĩa bố (=) kình
  5. Phụ (rãy) chữ tóc (=) tơ
  6. Bỏ (vợ) yếu con (=) thơ
  7. Sống (giữa) cảnh bơ (=) vơ
  8. Nát tâm (can) lệ đổ muôn (hàng)
  9. Thôi hết (rồi) anh đã sang (ngang)
  10. Để em (sầu) em khổ riêng (mang)

  Hoàng Thứ Lang
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (03-04-2013), giaonguyentuong (17-12-2014)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  nguyenphuc copy & paste


  nụp pài... nụp bài...

  LÝ GIAO DUYÊN

  "Mùa thu lá rơi"

  1. Những (chiếc) lá rơi (=) rơi
  2. Như (lời) yêu thương (=) ấy
  3. Có (lẽ) cuối thu (=) rồi
  4. Lá (cũng) phải xa (=) rời
  5. Bỏ (chiếc) bóng đơn (=) côi
  6. Có (lẽ) bởi hai (=) ta
  7. Thiếu (chữ) nợ chung (=) đôi
  8. Tiếng yêu (thương) cùng gió bay (rồi)
  9. Thu cũng (tàn) theo cánh heo (may)
  10. Riêng chúng (mình) không thể chung (tay)

  Yên Hà


  .
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (03-04-2013), giaonguyentuong (17-12-2014)

 11. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  nguyenphuc copy & paste


  nụp pài...nụp pài

  Lý Giao Duyên

  Ai (hát) lý giao (=) duyên
  Nghe (mùi) sao thương (=) quá
  Có (lẽ) đã quen (=) dần
  Giọng (hát) vút trong (=) ngần
  Chót (vót) giữa không (=) gian
  Nghe (thánh) thót mênh (=) mang
  Theo (tiếng) gió ngân (=) vang
  Mãi rung (theo) chiều gió tuôn (tràn)
  Đâu biết (rằng) ai cũng mê (man)
  Thương mến (rồi) thôi để riêng (mang)

  Dấu Chân Hoang
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (17-12-2014)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  nguyenphuc copy & paste


  LÝ GIAO DUYÊN

  1. Em (hát) lý giao (=) duyên
  2. Nghe (mềm) câu thương (=) nhớ
  3. Như (gửi) gắm bao (=) điều
  4. Xao (xác) níu mây (=) chiều
  5. Gọi (cất) bước phiêu (=) diêu
  6. Ta (có) được bao (=) nhiêu
  7. Tính (đến) cả treo (=) niêu
  8. Đã mang (ra) mà tặng em (kiều)
  9. Nhưng thế (nào) em vẫn không (yêu)
  10. Ôi mộng (đời) sao cứ như (trêu)

  Yên Hà
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (03-04-2013), giaonguyentuong (17-12-2014)

Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
ANH EM CHANNEL