10Cuong (28-08-2013), Koala (27-08-2013), nguyenphuc (29-08-2013), romeo (28-08-2013), Tống Thành Tâm (27-08-2013)