DOHOANG (26-12-2014), Giang Tiên (25-12-2014), Koala (25-12-2014), romeo (25-12-2014)