Trang 8/8 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  PHỤNG CẦU HOÀNG
  (Lớp 1 – 10 câu – nhịp tám)


  1. (-) (-) (-) Xế xê (XANG)
  tồn (XANG) xế xê (-) líu cống xê (-) hò xê xang (XỰ)

  2. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XỰ) “xề xề (XANG)”
  tồn (XANG) xang xế (XÊ) xề xảng xang (LÌU) “xề oan (LIU)”

  3. “Liu oan (XỀ) xề oan (LIU)” (-) Xế xang xư (LÌU)
  lỉu liu oan (XÀNG) xàng xề (-) xế xang xư lìu (-) hò xế xự (XANG)

  4. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XỰ) “xề xề (XANG)”
  tồn (XANG) xang xế (XÊ) xề xảng xang (LÌU) “xề oan (LIU)”

  5. “Liu oan (XỀ) xề oan (LIU)” (-) Xán u liu (OAN)
  liu xề oan (LIU) xề xán xư liu (-) lỉu liu oan xề (-) xề xán u liu (OAN)

  6. Liu xề oan (LIU) xề oan liu u (-) xề ú liu (OAN) “liu xề xán u liu (OAN)”
  lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (U) xảng xang xề (LIU) “xề xán xư (LIU)”

  7. “Liu oan (XỀ) xề oan (LIU)” (-) Tồn là (LIU)
  liu liu (-) liu xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xảng xang xư (XỀ)

  8. Liu xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xảng liu oan (XỪ) “xừ xàng cộng (XỀ)”
  liu xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu líu cống (
  XÊ) hò xê xang (LỊU)

  9. “Xảng xang xư (XỀ) xảng xang xừ (XANG)” (-) Tồn xang xế (XÊ)
  líu xê oán (LÍU) líu líu (-) líu cống xê (-) hò xê xang (XỰ)

  10. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XỰ) “xề xề (XANG)”
  tồn (XANG) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xảng xang (LÌU).


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (02-04-2016), Giang Tiên (16-09-2015), romeo (24-08-2015)

 3. thaydat
  Avatar của thaydat
  Hôn nay tập đệm đàn cho anh em ca, anh em nói tạm được còn hơi ngọng một ít. Anh em khuyên cố luyện thêm sẽ khắc phục được. Nhịp thì còn hơi chinh, cố gắng luyện thêm sẽ thành công.ừ! Lần đầu tiên mà đệm cho anh em hát được vậy thì cũng mừng. Thông báo cho NP biết để NP chia vui cùng mình.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to thaydat For This Useful Post:

  nguyenphuc (26-03-2016), romeo (27-03-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Hôm nay tập đệm đàn cho anh em ca, anh em nói tạm được còn hơi ngọng một ít. Anh em khuyên cố luyện thêm sẽ khắc phục được. Nhịp thì còn hơi chinh, cố gắng luyện thêm sẽ thành công.ừ! Lần đầu tiên mà đệm cho anh em hát được vậy thì cũng mừng. Thông báo cho NP biết để NP chia vui cùng mình.
  Chú đệm đờn độc chiếc hay hòa với ai.
  Và hôm nay đờn ca những bài bản gì vậy.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-03-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Vọng cổ thì nhiều. nam ai. nam xuân thì it. Hòa cùng ông bạn coffee của mình và một anh bạn khác nữa.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-03-2016)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Vọng cổ thì nhiều. Nam ai, Nam xuân thì ít.
  Hòa cùng ông bạn coffee của mình và một anh bạn khác nữa.
  Chú đờn kìm, ông bạn coffee của chú đờn guitar phím lõm.
  Vậy một ông bạn khác nữa đờn gì?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-03-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  2 ông bạn thay đổi cây đàn guitar. Ông bạn cofee và ông bạn kia cũng thuộc dạng đàn ăn nhậu thôi không hay đâu. nhịp của mấy ông đó cũng "Ông lên bà xuông" như mình thôi. Hi Hi.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-03-2016)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  2 ông bạn thay đổi cây đàn guitar. Ông bạn cofee và ông bạn kia cũng thuộc dạng đàn ăn nhậu thôi không hay đâu. nhịp của mấy ông đó cũng "Ông lên bà xuông" như mình thôi. Hi Hi.
  Sao chú không nói mấy ông bạn ca, tập ca thêm những bài bản khác, ngoài bản vọng cổ. Ví dụ những bản mà chú đã có sẵn bài đờn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-03-2016)

 15. thaydat
  Avatar của thaydat
  ừ hôm nào có tổ chức nữa mình sẽ kêu mấy bạn nhậu ca Văn thiên tường, xế xản......để tập cho quen đệm cho người ca lại nhớ được bản đàn lâu hơn
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-03-2016)

 17. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  PHỤNG CẦU HÒ TƯ
  Lớp Một 10 câu, nhịp 8, hơi oán
  (viết cho đờn kìm dây bắc oán cung/bậc hò tư, gọi tắt là dây hò tư)


  1. (-) (-) (-) o Líu cống xê (XAN) xan xản xan xể xê xan xừ (XAN) tồn xan xế xê xê (XÊ) tồn liu xứ liu cống , xê (-) tồn líu cống hò xê xan (XỰ)
  2. Xự xự xự tồn xế xan xừ (XAN) tồn xan xế xê xê (XÊ) tồn liu xứ liu cống tồn xê xan (XỰ) “xự tồn liu xứ xề liu cồng xề (XAN)” xan xản xan cổng cống xê (XAN) xan xư tồn xan cống (XÊ) xê oán líu tồn líu cống xề xử xan xư (LÌU) “lỉu lỉu oan xề tồn xề liu oan (LIU)”
  3. “ o Cống xê xan xư (XỀ) xể xế xề tồn xề liu oan (LIU)” o (-) o Xề xử xan xư (LÌU) liu tồn liu xản xan xư (XÀNG) xàng cộng xề, xề (-) xản xan xư lìu liu lìu (TỒN) công công líu công tồn xế xan xừ (XAN)
  4. Xan xản xan cống xê xan xừ (XAN) tồn xan xế xê xê (XÊ) tồn liu xứ liu cống tồn xê xan (XỰ) “xự tồn liu xứ xề liu cồng xề (XAN)” xan xản xan cổng cống xê (XAN) xan xư tồn xan cống (XÊ) xê oán líu tồn líu cống xề xử xan xư (LÌU) “lỉu liu oan xề tồn xề liu oan (LIU)”
  5. “Liu liu xán xứ liu tồn liu oan (XỀ) cống xừ xản xan xề xử xan xư (LÌU)” o (-) o Xán u liu (OAN) oan oan oan liu xề oan (LIU) xề xử xan xư lìu, lìu (-) xán xan xư xề xề xề (XỀ) liu xề xán xứ u xề ú liu (OAN)
  6. Oan oan oan liu oan xề liu oan (LIU) oan oan liu u u u (U) liu xề xán u xề u liu (OAN) “liu oan xề xán u liu (OAN)” oan oan oan lỉu lỉu liu oan (XỀ) xề xề xề xứ oan liu (U) xế xứ u liu oan xề liu oan (LIU) “xan xư xề xề xử xan xư (LÌU)”
  7. “ o Cống xê xan xư (XỀ) liu cộng xề tồn xề liu oan (LIU)” o (-) o Tồn xề liu oan (LIU) liu liu liu tồn liu (-) xản xan xư xề tồn xề liu oan (LIU) liu tồn liu tồn xan xề (XÊ) líu cống xản xan xư (XỀ)
  8. Xề xề xề liu oan xề liu oan (LIU) liu tồn liu tồn xan xế (XÊ) líu cống liu liu oan (XỪ) “xừ xang tồn xang xê cống (XÊ)” xê o líu xê oán (LÍU) líu líu líu tồn líu cống (XÊ) xê xê tồn líu xứ líu cống (XÊ) hò cống hò xê xan (LỊU)
  9. “ Xự xự xự xản xan xư (LÌU) tồn líu xứ líu cống tồn xế xan xừ (XAN)” o (-) o Tồn xan cống (XÊ) xê xê líu oan xê líu oán (LÍU) xừ xứ tích líu, líu (-) líu líu cống xê xê (XÊ) tồn líu xứ líu cống tồn xê xan (XỰ)
  10. Xự xự xự liu cồng xề (XAN) tồn xan cống xê xê (XÊ) tồn líu xứ líu cống tồn xê xan (XỰ) “xự tồn tồn xế xan xừ (XAN)” xan xản xan cổng cống xê (XAN) xan xư tồn xan cống (XÊ) xê xê tồn líu xứ líu cống (XÊ) líu líu cống xề xử xan xư (LÌU).

  *Ghi chú: Bốn bản oán lớn, theo phong cách đờn ca tài tử thì nếu giọng nữ ca đờn bậc hò nhì, giọng nam ca đờn bậc hò tư.
  Phụng Cầu cũng còn được gọi là Phụng Cầu Hoàng hay Phụng Cầu Hoàng Duyên (3 tên gọi nhưng cùng là một bản).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (02-04-2016), romeo (27-03-2016), thaydat (27-03-2016)

Trang 8/8 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8
ANH EM CHANNEL