Trang 4/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  VỌNG CỔ DÂY HÒ NHỨT
  (nhịp 32, viết cho đờn kìm)

  Câu 1.
  E
  . o Lìu (LÌU) xán xan xự
  xản xan xư (XỀ) liu cộng xề xề la liu xự (XẢN) xản xan xư xề liu xán xề (LIU)
  F. Xứ xề liu xán xề (LIU) xừ ú líu công xệ công líu cống (XÊ) cống xạng xê cống xảng xang xư (HÒ) là hò xự xự xang xể xế (XÊ) <--song lang
  G. Xê xề cống xê xang xừ (XÊ) tồn xừ líu công xệ công líu cống (XÊ) cống xạng xê cống xê xế xang xư (HÒ) là hò xư xế xảng, xư xề (XANG)
  H. Xang o xảng xang xư (HÒ) tàn xê xứ liu liu xán xư (XỀ) tàn xê xự liu xê xang hò xự (HÒ) là hò xự xang xê cống líu (CỐNG) <--dứt câu 1

  Câu 2.
  A. Xứ, u, liu (CÔNG) công công xừ (CỒNG), xang xê (CỐNG) cống cống xê xự xang hò xề xê (XANG) xề liu la liu la liu xán xư (XỀ)
  B. o Xế xản xán (U) liu phạn liu ú xừ ú liu công líu (XÊ) cống xạng xê cống cống cống xê xang (HÒ) tàn xừ cống cống xê xừ, (XANG)
  C. Xang xang xang, xảng xang (XỀ) công công xừ líu cống công líu (XÊ) là hò xư xế xư xề xáng (LIU) liu, la liu xư cồng xề (XAN)
  D. Cồng liu ú cồng cống xê (XAN) xư lìu xư xế xản xan xư (XỀ) tàn xang xừ liu công công líu (XÊ) xừ xừ xê cống líu xang (HÒ)
  E. Xề o xứ liu la (LIU) lìu lìu cống xự xản xan xư (XỀ) liu cộng xề xề la liu xự (XẢN) xản xan xư xề xan xư xản xan (LÌU)
  F. Liu o liu xàng xừ (LIU) xừ ú líu công công công cống líu (XÊ) cống xạng xê cống xê xang xư (HÒ) là hò cống xự xang xể xế (XÊ) <--song lang
  G. Công líu công xê xạng xừ (XÊ) là hò xự xang hò cống xê xạng (XÊ) tồn, la liu la liu xán xứ (XỀ) cộng xề la liu tồn xan xê cống (XÊ)
  H. Xê xề xứ u liu (CÔNG) liu ú liu công công công líu cống (XÊ) xừ xang xê cống xê xang xư (HÒ) là hò xư cống xê xừ, (XANG) <---dứt câu 2, [xang o xang, xang (XẢNG) xang o xang xảng (-) <--- nhồi thêm để đưa hơi]

  Ghi chú: các chữ A, B... E, F, G, H là khuông đờn vọng cổ nhịp 32. Mỗi câu có 8 khuông (từ A đến H), mỗi khuông có 4 nhịp trường canh. Khuông F là song lang, khuông H là dứt câu.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (07-06-2016), MEM (30-05-2016), romeo (13-03-2016), thaydat (13-03-2016)

 3. thaydat
  Avatar của thaydat
  NP nghe ông đàn PHCL bên clip kia đờn độc chiếc vọng cổ dây hò nhứt .(theo mình clip này nghe rất đã, rất đặc trưng chữ đàn kìm) : https://www.youtube.com/watch?v=-gjA...=RDwHGa1oZpEPA.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 3 Users Say Thank You to thaydat For This Useful Post:

  DOHOANG (07-06-2016), MEM (30-05-2016), romeo (28-05-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  NP nghe ông đàn PHCL bên clip kia đờn độc chiếc vọng cổ dây hò nhứt.(theo mình clip này nghe rất đã, rất đặc trưng chữ đàn kìm): https://www.youtube.com/watch?v=-gjA...=RDwHGa1oZpEPA.
  Trong clip thấy có ông (già) mặc áo đen ca trong clip ngựa ô bắc cũng với cây đờn kìm độc chiếc gõ song lang đúng.
  Chú nhận xét rất đúng, ông đờn kìm nầy đờn vọng cổ hò nhứt rất "đặc trưng" chữ đờn kìm.
  Có rất nhiều người đờn bản vọng cổ rất hay, nhưng đờn bài bản thì lại không hay, vì bản vọng cổ rất phong phú, đa dạng, chỉ cần đờn theo khuông (4 nhịp mới về một chữ đờn căn bản) cho nên đờn sao cũng được, bởi vậy mà phóng túng tự do nên dễ đờn lả lướt, luyến láy thoải mái miễn sao nghe hay là được. Còn bài bản thì mỗi nhịp đều phải giữ chữ đờn căn bản và nhịp nội ngoại nên rất gò bó, khó thoát ra như bản vọng cổ.
  Cho nên, khó có người toàn diện.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (30-05-2016), romeo (29-05-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Tiếp câu 3 đi NP. Các khuông đàn đúng là hơi của Danh Cầm Năm Cơ.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (02-06-2016)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Tiếp câu 3 đi NP. Các không đàn đúng là hơi của Danh Cầm Năm Cơ.
  Chú ơi,
  Bây giờ người ta ca tắt, câu 1 câu 2 và câu 5 câu 6.
  Câu 4 còn không có ca, nói gì tới câu 3.
  Đờn rành rồi thì mấy câu kia tự nhiên đờn được mà.
  Vì chỉ đờn theo khuông, tráo qua tráo lại thôi.
  Do đó chỉ cần thuộc cấu trúc (khuông) của bản vọng cổ là đờn được hết 20 câu.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (02-06-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  Vậy thì câu 5 6 đi NP mình rất thích bản Đàn của danh cầm Năm Cơ
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (02-06-2016)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Vậy thì câu 5 6 đi NP, mình rất thích bản đàn của danh cầm Năm Cơ.
  Mang tiếng là câu 5 câu 6, nhưng thực ra chỉ có câu 6 mà thôi.
  Vì câu 5 đờn giống lại câu 1, chỉ khác khuông cuối (dứt câu)... hihi...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (02-06-2016)

 15. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Vậy thì câu 5,6 đi NP, mình rất thích bản đàn của danh cầm Năm Cơ.
  VỌNG CỔ HÒ NHỨT (ĐỜN KÌM)
  (tiếp theo)

  CÂU 5:
  E. o Lìu (LÌU) xán xứ liu la liu xứ (XỀ) liu phạn xừ xứ liu công xê (XANG) xư hò xư xế xề xang xư (HÒ)
  F. o xàng xề (LIU) phạn xừ xứ lỉu líu công líu cống (XÊ) cống xạng xê cống xề xang xư (HÒ) là hò líu phán xừ xang xể xế (XÊ) <--song lang
  G. Cống o xê xề (XÊ) phạn xừ xứ liu cống líu cống (XÊ) cống xạng xê cống xề xề xang xư (HÒ) là hò xư cống hò xư xề (XANG)
  H. Xang o xảng xang xư (HÒ) là hò xự xự xang xê cống líu (XÊ) xề xê líu xừcông líu phán cống (XÊ) cống hò xư xứ xế xang xư (XỀ) <--dứt câu 5

  (còn tiếp)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (07-06-2016), romeo (04-06-2016)

 17. thaydat
  Avatar của thaydat
  Đàn nghe đã lắm tiếp câu 6 đi.Cảm ơn
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (04-06-2016)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Đàn nghe đã lắm, tiếp câu 6 đi. Cảm ơn.
  So với ông đờn trong clip "Xuân Nầy Con Không Về" mà hôm trước chú đưa lên, thì sao chú?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (04-06-2016)

 21. thaydat
  Avatar của thaydat
  Tiếng đàn theo các khuông nghe chắc rắn rỏi hơn clíp kia
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 22. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (04-06-2016)

Trang 4/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL