Trang 5/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  VỌNG CỔ DÂY HÒ NHỨT
  (nhịp 32, viết cho đờn kìm)

  Câu 1.
  E
  . o Lìu (LÌU) xán xan xự
  xản xan xư (XỀ) liu cộng xề xề la liu xự (XẢN) xản xan xư xề liu xán xề (LIU)
  F. Xứ xề liu xán xề (LIU) xừ ú líu công xệ công líu cống (XÊ) cống xạng xê cống xảng xang xư (HÒ) là hò xự xự xang xể xế (XÊ) <--song lang
  G. Xê xề cống xê xang xừ (XÊ) tồn xừ líu công xệ công líu cống (XÊ) cống xạng xê cống xê xế xang xư (HÒ) là hò xư xế xảng, xư xề (XANG)
  H. Xang o xảng xang xư (HÒ) tàn xê xứ liu liu xán xư (XỀ) tàn xê xự liu xê xang hò xự (HÒ) là hò xự xang xê cống líu (CỐNG) <--dứt câu 1

  Câu 2.
  A. Xứ, u, liu (CÔNG) công công xừ (CỒNG), xang xê (CỐNG) cống cống xê xự xang hò xề xê (XANG) xề liu la liu la liu xán xư (XỀ)
  B. o Xế xản xán (U) liu phạn liu ú xừ ú liu công líu (XÊ) cống xạng xê cống cống cống xê xang (HÒ) tàn xừ cống cống xê xừ, (XANG)
  C. Xang xang xang, xảng xang (XỀ) công công xừ líu cống công líu (XÊ) là hò xư xế xư xề xáng (LIU) liu, la liu xư cồng xề (XAN)
  D. Cồng liu ú cồng cống xê (XAN) xư lìu xư xế xản xan xư (XỀ) tàn xang xừ liu công công líu (XÊ) xừ xừ xê cống líu xang (HÒ)
  E. Xề o xứ liu la (LIU) lìu lìu cống xự xản xan xư (XỀ) liu cộng xề xề la liu xự (XẢN) xản xan xư xề xan xư xản xan (LÌU)
  F. Liu o liu xàng xừ (LIU) xừ ú líu công công công cống líu (XÊ) cống xạng xê cống xê xang xư (HÒ) là hò cống xự xang xể xế (XÊ) <--song lang
  G. Công líu công xê xạng xừ (XÊ) là hò xự xang hò cống xê xạng (XÊ) tồn, la liu la liu xán xứ (XỀ) cộng xề la liu tồn xan xê cống (XÊ)
  H. Xê xề xứ u liu (CÔNG) liu ú liu công công công líu cống (XÊ) xừ xang xê cống xê xang xư (HÒ) là hò xư cống xê xừ, (XANG) <---dứt câu 2, [xang o xang, xang (XẢNG) xang o xang xảng (-) <--- nhồi thêm để đưa hơi]

  Ghi chú: các chữ A, B... E, F, G, H là khuông đờn vọng cổ nhịp 32. Mỗi câu có 8 khuông (từ A đến H), mỗi khuông có 4 nhịp trường canh. Khuông F là song lang, khuông H là dứt câu.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (07-06-2016), MEM (30-05-2016), romeo (13-03-2016), thaydat (13-03-2016)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Tiếng đàn theo các khuông nghe chắc rắn rỏi hơn clíp kia.
  Đúng rồi, chú thaydat nhận xét chính xác. Ông trong clip đó đờn (chữ) lép nhiều quá.
  Chữ đờn lép cũng như hạt lúa lép, xài không được.
  Chữ đờn phải chắc nịch, rắn rỏi, rõ ràng, gân guốc, đổ hột... như ông Ba Tu mới được.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (04-06-2016)

Trang 5/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5
ANH EM CHANNEL