Trang 1/4 1 2 3 4 CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  LƯU THỦY TRƯỜNG
  32 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)


  1. (-) Tồn (HÒ) hò tồn (-) là hò tồn (HÒ)
  2. Xang xế (XÊ) xang hò (-) xừ xang (XÊ) líu cống xê (XANG)
  3. (-) Xế xê (XANG) xang xê (-) xể xê xang (HÒ)
  4. Xang xế (XÊ) xang hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  6. Tồn xang cống (XÊ) xang xự (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ) cống líu (XÊ) xang xế líu (XỰ)
  8. Tồn xang cống (XÊ) xang xự (-) xê xang (XỪ) xang xê líu (CỔNG)
  9. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  10. Xang líu (XỪ) xang cống (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  11. (-) Hò là (XỰ) xang líu (XỰ) hò xự xang (XÊ)
  12. Tồn líu (CỐNG) líu xê (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  13. Tồn (LIU) xán cồng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  14. Xang líu (XỪ) xang cống (-) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (U)
  16. Tồn liu (CỘNG) tồn u (-) xế xán (u) liu cộng xán (LIU)
  17. Tồn (LIU) xán cồng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  18. Xang líu (XỪ) xang cống (-) hò là (XỰ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Hò là (XÊ) xể xê (-) xê xang (XÊ)
  20. Xang líu (XỰ) xang xê (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  21. Tồn (LIU) xán cồng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  22. Xang líu (XỪ) xang cống (-) hò là (XỰ) xang cống líu (XÊ)
  23. (-) Ú liu (XỀ) xề xề (-) cộng xán tồn (LIU)
  24. Tồn liu (Ú) xán liu (-) xế xán (U) liu cộng liu (XỀ)
  25. (-) Tồn liu (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  26. Hò là (XỰ) xang cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Xế xê (XANG) xang xảng (-) xê xang (HÒ)
  28. Xang cống (XÊ) xang hò (-) xế xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  29. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  30. Hò xang (XÊ) xang xự (-) xê xang (XỰ) hò xự xang (XÊ)
  31. Tồn (XÊ) cống xàng xê (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  32. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Bài ca đối chiếu bản đờn:

  TRỌNG THỦY MỴ CHÂU
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Triệu (Đà) đem binh (-) đánh Cổ Loa (thành)
  2. Binh tướng (biết) bao lần (-) nhọc nhằn (vì) giáp mã đao (thương)
  3. (-) Cổ (Loa) trải qua (-) lắm trận thư (hùng)
  4. Vẫn bền (vững) như đồng (-) đó là (nhờ) thần nõ Kim (Quy)
  5. Tục (truyền) rằng An Đương (Vương) là (vua) của nước Âu (Lạc)
  6. Được rùa (thần) phò hộ (-) tặng cho (Ngài) một chiếc móng (tiên)
  7. Và dạy (cách) bắn nõ liên (châu) để giữ (yên) cơ đồ đế (nghiệp)
  8. Dù binh (hùng) tướng mạnh (-) cũng không (bằng) một chiếc thần (nõ)
  9. (-) Từ (khi) đánh (thua) quân Âu (Lạc)
  10. Triệu Đà vô (cùng) tức giận (-) vì chiếc nõ (thần) mà bao phen thất (bại)
  11. (-) Nghĩ (lại) suốt một (đời) chiến trận xông (pha)
  12. Chỉ tiến (chớ) không lui (-) trước Cổ Loa (thành) nay phải bó (tay)
  13. (-) Nhà (vua) thâu (đêm) suy đi tính (lại)
  14. Quyết dùng (mưu) đối ngoại (-) đánh cắp nõ (thần) của An Dương (Vương)
  15. (-) Liền (cho) sứ (giả) sang thành Cổ (Loa)
  16. Cầu hôn (với) Mỵ Châu (-) để đôi (đàng) hòa hiếu thông (gia)
  17. Trọng (Thủy) sang làm con (tin) và (mang) theo một sứ (mạng)
  18. Chờ thời (cơ) thuận tiện (-) đánh tráo móng (rùa) trong nõ Kim (Quy)
  19. (-) Một (hôm) Trọng Thủy (cùng) công chúa Mỵ (Châu)
  20. Ra ngự (uyển) xem hoa (-) để thi (hành) sứ mạng vua (cha)
  21. Vì (đã) có sẵn chủ (tâm) nên Trọng (Thủy) liền gợi (chuyện)
  22. Khen nõ (thần) huyền diệu (-) và ngõ (ý) cùng công chúa Mỵ (Châu)
  23. (-) Nghe (đồn) thần (nõ) của phụ (vương)
  24. Anh ngưỡng (mộ) đã lâu (-) tiếc rằng (chưa) được thấy tận (tường)
  25. (-) Mỵ (Châu) bản (tánh) thật thà phúc (hậu)
  26. Tin rằng (chồng) nói thật (-) liền vào lấy (nõ) cho Trọng Thủy (xem)
  27. (-) Thừa (cơ) Mỵ (Châu) chẳng chút nghi (ngờ)
  28. Trọng Thủy (đã) vội vàng (-) tráo móng (rùa) trả lại cho Mỵ (Châu)
  29. Một (hôm) Trọng Thủy thở (than) rằng ba (năm) quê nhà cách (biệt)
  30. Lòng nhớ (thương) vô hạn (-) muốn trở (về) cố quốc thăm (cha)
  31. Mỵ (Châu) tin lời Trọng (Thủy) vào trước ngai (rồng) xin phép phụ (vương)
  32. Cho phò mã (được) trở về (-) thăm phụ (hoàng) trọn đạo làm (con).
  (lời ca còn tiếp qua Phú Lục Chấn)
  Ghi chú: Đờn ca tài tử thường chơi cặp Lưu Thủy qua Phú Lục đi liền nhau.

  Nghe xướng âm lòng bản
  LƯU THỦY TRƯỜNG

  Trích 16 câu
  Kim Loan xướng âm

  -----o0o-----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (17-05-2016), mainghia (05-07-2016), romeo (17-05-2016)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  LƯU THỦY TRƯỜNG
  Hòa tấu
  (Đờn Beat)
  (32 câu)

  -----o0o-----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (17-05-2016), romeo (17-05-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  LƯU THỦY TRƯỜNG
  Tựa đề: Cổ Nhạc Việt Nam
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Kính (thưa) ông bà (-) cô bác anh chị (em)
  2. Ngành cổ (nhạc) được lưu truyền (-) đó là hồn (thiêng) của sống núi Việt (Nam)
  3. (-) Từ ngàn (xưa) nước ta (-) trong các dịp hội (hè)
  4. Từ thứ (dân) đến triều đình (-) nghi thức cổ (truyền) đều dùng nhạc lễ chánh (tông)
  5. Chốn hoàng (cung) có các nhạc (công) thường xuyên (lo) trau dồi nghệ (thuật)
  6. Khi vua lâm (triều) bàn quốc sự (-) phải tấu những (bài) thanh nhã trang (nghiêm)
  7. Hoặc là (khi) hoàng thượng giải (khuây) cũng cần (nghe) lời ca điệu (nhạc)
  8. Tiếng đờn sao (cho) mạch lạc (-) lúc trầm lúc (bổng) lúc khoan lúc (nhặt)
  9. (-) Đó là (chưa) nói đến (-) những ngày đại (hội)
  10. Cổ nhạc giữ (phần) quan trọng (-) cúng tế thần (linh) tế thiên tế (địa)
  11. (-) Chiếm địa (vị) giữ phần chính (yếu) trong lễ tiết lễ (nghi)
  12. Ngành cổ (nhạc) Việt Nam (-) đã trở (thành) môn quốc nhạc chánh (tông)
  13. Từ triều (nội) cho đến dân (gian) từ thôn (quê) cho đến thành (thị)
  14. Cổ nhạc rất (được) ái mộ (-) nhất là các (dịp) tang tế quan (hôn)
  15. (-) Đã trải (qua) biết bao (lần) cải tiến canh (tân)
  16. Cổ nhạc (phong) phú thêm (-) trở thành quốc (hồn) quốc túy của Việt (Nam)
  17. Từ hai (mươi) bản tổ đầu (tiên) sáu bắc ba (nam) bốn oán bảy (bài)
  18. Các nhạc (sĩ) đại tài (-) dày công nghiên (cứu) đã sáng tác (thêm)
  19. (-) Truyền (lưu) mười (loại) bài bản phổ (thông)
  20. Nhạc hát (bội) nhạc cải lương (-) nhạc đám nhạc (đình) cũng một gốc mà (ra)
  21. Ngày nay (nhờ) cải tiến canh (tân) cổ nhạc trở (nên) dồi dào âm (điệu)
  22. Bài bản lớn (nhỏ) đủ loại (-) nhất là trong (giới) tài tử đờn (ca)
  23. (-) Nhạc sĩ nhà (nghề) phải tận (tường) thất thập nhị huyền (công)
  24. Thập bát thủ thập bát (vĩ) lão thông (-) mới mong chấn (hưng) nền quốc nhạc lưu (truyền)
  25. (-) Từ (xưa) tiền nhân (đã) truy tầm âm (luật)
  26. Ngũ âm với ngũ (hành) trong vũ trụ (-) mà sáng tác (ra) nền cổ nhạc hiện (nay)
  27. (-) Lễ tiết lễ (nghi) thì ta (-) hòa tấu bảy (bài)
  28. Tiệc vui thức (trọn) đêm dài (-) bản oán giọng (mùi) rỉ rả suốt canh (thâu)
  29. Cải (lương) thì đờn ba (nam) bản bắc Tây (Thi) Xuân Tình Phú (Lục)
  30. Bản quảng bản (nhỏ) liên tục (-) tiếng đờn dìu (dặt) âm điệu du (dương)
  31. Hát bội căn (bản) là Bài Hạ Xuân (Nữ) cúng tổ thì (đờn) Hạ Đăng Tiểu Lưu Bình (Kim)
  32. Cải lương sân (khấu) đờn màn (-) thì dùng các (bài) bản nhỏ canh (tân).


  (lời ca còn tiếp qua Phú Lục Chấn)
  Ghi chú: Đờn ca tài tử thường chơi cặp Lưu Thủy qua Phú Lục đi liền nhau.

  nguyenphuc sưu tầm
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (17-05-2016), Mekong (02-09-2016), romeo (17-05-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Kí âm bản đàn hoa lá đi NP .Cảm ơn
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (17-05-2016)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Kí âm bản đàn hoa lá đi NP. Cảm ơn.
  Từ từ sẽ tới.
  Build topic này là để giáo đầu, chuẩn bị cho bản đờn "hoa lá".
  Nhưng bản đờn "hoa lá" chỉ một lớp rưỡi (12 câu) mà thôi.
  Khi đờn lão luyện rồi, thuộc lòng bản thì sẽ đờn được phần còn lại.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (17-05-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  Cách nào biết khi nghe đàn Lưu thủy trường vô hò, vô liu. NP ? Bài lưu thủy trường Bá Nha Tử Kì vô liu hay hò. NP vào facebook này ha https://www.facebook.com/thoconyeuiu?fref=nf
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-06-2016)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Đâu có thấy bài Lưu Thủy Trường Bá Nha Tử Kỳ trong facebook mà chú thaydat cho link chỗ nào đâu.
  Tuy nhiên bài Lưu Thủy Trướng qua Phú Lục Chấn tựa đề là "Bá Nha Tử Kỳ" xưa nay chỉ có một bài do ông Cao Hoài Sang đặt lời. thì bài đó câu 1 Lưu Thủy Trường vô LIU và ra LIU, như sau:
  1. (-) Trăng (thu) nồng (-) tiếng nhạn trong (sương)
  Cái vụ nghe vô HÒ hay vô LIU thì dễ quá. Nghe âm thanh dấu huyền (trường bình thanh) là HÒ, âm thanh không dấu (đoản bình thanh) là LIU.
  Vô LIU thì nghe giống như bản Tây Thi vậy.
  Vô HÒ thì nghe giống như vô nhịp thứ 2 của câu 43 bản Bình Bán Chấn vậy.
  Ngày nay tìm trên internet, không có ai đờn Lưu Thủy Trường vô HÒ hết (cũng có thể có mà chưa tìm ra). Ngày xưa hầu hết Lưu Thủy Trường vô HÒ và bài ca cũng đặt HÒ.
  Sau năm 1975 cũng có bài ca Lưu Thủy Trường đặt lời vô HÒ ra HÒ, như sau:
  1. (-) Đây là (bài) nói về (-) môn ca nhạc cổ (truyền)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  caophihung (02-07-2016), romeo (27-06-2016)

 15. thaydat
  Avatar của thaydat
  NP kéo fb đó xuống thật sâu mới thấy video clip này Thiện Vũ đàn cho chị của Thiện Vũ ca hồi y còn sống. Vi deo clip ghi ngày 1 tháng 4
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-06-2016)

 17. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nhưng mà, tính tới tính lui, tính đi tính lại, sau cùng NP quyết định sẽ viết cho chú bản Lưu Thủy Trường vô LIU cho giống hầu hết mọi người bây giờ để chú đi chơi đờn "ăn rơ" với người ta mà khỏi bị lọt chọt, gặp người không rành hay hỏi tới hỏi lui, mất công chú giải thích. Nhưng thật ra vô HÒ hay LIU gì thì khi hòa đờn nghe vẫn ăn như thường, chỉ có người ta nghe hơi ngờ ngợ.
  Nhưng chỉ với câu vô đầu là NP viết vô LIU thôi, tất cả những câu khác trong bài thì lòng bản về HÒ là NP viết về HÒ hoàn toàn, không viết LIU như ông Ba Tu đờn, và XỰ thì NP cũng viết XỰ không viết U như ông Ba Tu đờn. Những cỗ này bài ca viết dấu huyền (HÒ) và dấu nặng (XỰ), không bao giờ viết không dấu, do đó nếu đờn LIU và U thì làm cho người ca hơi bị "hụt hẫng".
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  caophihung (02-07-2016), romeo (27-06-2016)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Kí âm bản đàn hoa lá đi NP. Cảm ơn.
  Viết cho chú trước 4 câu Lưu Thủy Trường để chú tập thử:

  LƯU THỦY TRƯỜNG
  Một lớp rưỡi 12 câu nhịp tư hơi bắc
  (viết cho đờn kìm, dây bắc oán)

  1. (-) o Tàn xán la (LIU) liu liu liu xán xàng (-) xàng liu phan xệ phan xàng xàng xàng xán la (LIU)
  2. Tồn liu líu cổng cống xê (XAN) xự xan xê líu xan xự hò xế xan ()” ú líu công xê (XAN) xê líu cổng líu xê xan tồn hò líu xê líu cống xê (XAN)
  3. Xự xan xê líu líu cổng cống xê líu (XAN) xan o líu công xê líu (XAN) xan cống ú líu xế xê xê (-) líu cổng líu xê xê xan xự líu ()
  4. Xàng tàn xán liu tồn xế xê xan xê cống líu cống líu () xê xan xự líu “tàn xán tàn ()” tàn xề tàn xàng xan xự xan xê xan xự xan tàn xàng (LIU) tồn liu xan xự xan lìu líu tồn líu cống xê (XAN)

  Bài đờn (4 câu) minh họa:
  LƯU THỦY TRƯỜNG

  (còn tiếp)

  *Tập cho thật chính xác cách tiết tấu (tay tim), chỉ sượng một tí xíu (tíc tắc) là sai nhịp.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  caophihung (02-07-2016), romeo (27-06-2016)

Trang 1/4 1 2 3 4 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL