Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  LƯU THỦY TRƯỜNG
  32 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)


  1. (-) Tồn (HÒ) hò tồn (-) là hò tồn (HÒ)
  2. Xang xế (XÊ) xang hò (-) xừ xang (XÊ) líu cống xê (XANG)
  3. (-) Xế xê (XANG) xang xê (-) xể xê xang (HÒ)
  4. Xang xế (XÊ) xang hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  6. Tồn xang cống (XÊ) xang xự (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ) cống líu (XÊ) xang xế líu (XỰ)
  8. Tồn xang cống (XÊ) xang xự (-) xê xang (XỪ) xang xê líu (CỔNG)
  9. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  10. Xang líu (XỪ) xang cống (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  11. (-) Hò là (XỰ) xang líu (XỰ) hò xự xang (XÊ)
  12. Tồn líu (CỐNG) líu xê (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  13. Tồn (LIU) xán cồng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  14. Xang líu (XỪ) xang cống (-) ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (U)
  16. Tồn liu (CỘNG) tồn u (-) xế xán (u) liu cộng xán (LIU)
  17. Tồn (LIU) xán cồng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  18. Xang líu (XỪ) xang cống (-) hò là (XỰ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Hò là (XÊ) xể xê (-) xê xang (XÊ)
  20. Xang líu (XỰ) xang xê (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  21. Tồn (LIU) xán cồng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  22. Xang líu (XỪ) xang cống (-) hò là (XỰ) xang cống líu (XÊ)
  23. (-) Ú liu (XỀ) xề xề (-) cộng xán tồn (LIU)
  24. Tồn liu (Ú) xán liu (-) xế xán (U) liu cộng liu (XỀ)
  25. (-) Tồn liu (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  26. Hò là (XỰ) xang cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Xế xê (XANG) xang xảng (-) xê xang (HÒ)
  28. Xang cống (XÊ) xang hò (-) xế xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  29. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  30. Hò xang (XÊ) xang xự (-) xê xang (XỰ) hò xự xang (XÊ)
  31. Tồn (XÊ) cống xàng xê (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  32. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Bài ca đối chiếu bản đờn:

  TRỌNG THỦY MỴ CHÂU
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Triệu (Đà) đem binh (-) đánh Cổ Loa (thành)
  2. Binh tướng (biết) bao lần (-) nhọc nhằn (vì) giáp mã đao (thương)
  3. (-) Cổ (Loa) trải qua (-) lắm trận thư (hùng)
  4. Vẫn bền (vững) như đồng (-) đó là (nhờ) thần nõ Kim (Quy)
  5. Tục (truyền) rằng An Đương (Vương) là (vua) của nước Âu (Lạc)
  6. Được rùa (thần) phò hộ (-) tặng cho (Ngài) một chiếc móng (tiên)
  7. Và dạy (cách) bắn nõ liên (châu) để giữ (yên) cơ đồ đế (nghiệp)
  8. Dù binh (hùng) tướng mạnh (-) cũng không (bằng) một chiếc thần (nõ)
  9. (-) Từ (khi) đánh (thua) quân Âu (Lạc)
  10. Triệu Đà vô (cùng) tức giận (-) vì chiếc nõ (thần) mà bao phen thất (bại)
  11. (-) Nghĩ (lại) suốt một (đời) chiến trận xông (pha)
  12. Chỉ tiến (chớ) không lui (-) trước Cổ Loa (thành) nay phải bó (tay)
  13. (-) Nhà (vua) thâu (đêm) suy đi tính (lại)
  14. Quyết dùng (mưu) đối ngoại (-) đánh cắp nõ (thần) của An Dương (Vương)
  15. (-) Liền (cho) sứ (giả) sang thành Cổ (Loa)
  16. Cầu hôn (với) Mỵ Châu (-) để đôi (đàng) hòa hiếu thông (gia)
  17. Trọng (Thủy) sang làm con (tin) và (mang) theo một sứ (mạng)
  18. Chờ thời (cơ) thuận tiện (-) đánh tráo móng (rùa) trong nõ Kim (Quy)
  19. (-) Một (hôm) Trọng Thủy (cùng) công chúa Mỵ (Châu)
  20. Ra ngự (uyển) xem hoa (-) để thi (hành) sứ mạng vua (cha)
  21. Vì (đã) có sẵn chủ (tâm) nên Trọng (Thủy) liền gợi (chuyện)
  22. Khen nõ (thần) huyền diệu (-) và ngõ (ý) cùng công chúa Mỵ (Châu)
  23. (-) Nghe (đồn) thần (nõ) của phụ (vương)
  24. Anh ngưỡng (mộ) đã lâu (-) tiếc rằng (chưa) được thấy tận (tường)
  25. (-) Mỵ (Châu) bản (tánh) thật thà phúc (hậu)
  26. Tin rằng (chồng) nói thật (-) liền vào lấy (nõ) cho Trọng Thủy (xem)
  27. (-) Thừa (cơ) Mỵ (Châu) chẳng chút nghi (ngờ)
  28. Trọng Thủy (đã) vội vàng (-) tráo móng (rùa) trả lại cho Mỵ (Châu)
  29. Một (hôm) Trọng Thủy thở (than) rằng ba (năm) quê nhà cách (biệt)
  30. Lòng nhớ (thương) vô hạn (-) muốn trở (về) cố quốc thăm (cha)
  31. Mỵ (Châu) tin lời Trọng (Thủy) vào trước ngai (rồng) xin phép phụ (vương)
  32. Cho phò mã (được) trở về (-) thăm phụ (hoàng) trọn đạo làm (con).
  (lời ca còn tiếp qua Phú Lục Chấn)
  Ghi chú: Đờn ca tài tử thường chơi cặp Lưu Thủy qua Phú Lục đi liền nhau.

  Nghe xướng âm lòng bản
  LƯU THỦY TRƯỜNG

  Trích 16 câu
  Kim Loan xướng âm

  -----o0o-----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (17-05-2016), mainghia (05-07-2016), romeo (17-05-2016)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  LƯU THỦY TRƯỜNG
  Ngư Ông
  Tác giả: khuyết danh

  1. (-) (Nhìn)
  nghề chài (-) cũng đặng thanh (nhàn)

  2. Thú vui (chốn) thạch bàn (-)
  tối thả (câu) sáng cũng đủ (ăn)
  3. (-) Ngao (du) sơn (-) thủy một (bầu)
  4. Không tham khanh (tướng) công hầu (-)
  mặc tình (đời) dạ chẳng lo (âu)
  5. Ngẫm (ra) cái nghề ông (câu)
  có chi (đâu) hơn là yên (tịnh)
  6. Thường lên (voi) xuống vịnh (-)
  người chẳng (trọng) mà cũng chẳng (khinh)
  7. Ngày (xưa) có ông Tử (Nha)
  ông chính (tên) là Khương (Thượng)
  8. Cần câu (ông) vẫn mượn (-)
  ông mãi (ngồi) nơi sông (Vị)
  9. (-) Đợi chờ một ngày (kia)
  có (linh) ngư ra (điềm)
  10. Công danh (ông) khỏi tìm (-)
  cuối (đời) thang mây hiển (đạt)
  11. (-) Thời (vận)
  đưa (-) đến khó (ngăn)
  12. Tay áo (ông) hết săn (-)
  khuyết rồi (tròn) cũng giống như (trăng)
  13. Mới (hay) cái nghề ông (câu)
  quyết (câu) danh câu (lợi)
  14. Nhờ thao (lược) nhiều sợi (-)
  nên có (ngày) đặng lúc thảnh (thơi)
  15. (-) Còn ta (đây)
  với (trăng) thanh vui (chơi)
  16. Cùng tôm (cá) đua bơi (-)
  lúc mệt (rồi) ta cứ nghỉ (ngơi)
  17. Vợ (con) có cần làm (chi)
  miễn (giữ) sao cho phải (đạo)
  18. Đem cá (về) đổi gạo (-)
  rồi uống (rượu) đợi tối ngắm (sao)
  19. (-) Dẫu (cho) bữa (nay) lòng chẳng đặng (an)
  20. Trối kệ (thuốc) cùng thang (-)
  trái gió trở (trời) bịnh phải (mang)
  21. Cháo (rau) mà đặng thanh (cao)
  đường công (danh) chẳng toại (-)
  22. Khỏi lo (điều) thành bại (-)
  lòng (ta) thỏa thích lắm (thay)
  23. (-) Làm (người)
  ở (-) thời đại ngày (nay)
  24. Nhiều rủi (lại) ít may (-)
  bởi hóa (công) ông đã sắp (bày)
  25. (-) Kìa (xem)
  những (-) trang phú (hộ)
  26. Cửa nhà (đang) đồ sộ (-)
  mà có (lúc) phải chịu tiêu (tan)
  27. (-) Không (như)
  ta (đây) nay tảo mai (tần)
  28. Sớm khuya rượu (thánh) thơ thần (-)
  kết bạn (cùng) gió mát trăng (thanh)
  29. Nực cười (thay) cho loài cá (tôm)
  thấy mồi (thơm) đưa tới (họng)
  30. Quyết liều chun (đụt) nằm rộng (-)
  vì tham (vọng) nên chúng đắc (công)
  31. Tay cầm (chèo) lướt sóng (-)
  lìa (tách) cõi giang (đông)
  32. Lưỡng lộ bạng (duật) tương trì (-)
  thêm đắc (lợi) cho ngư (ông).

  Phụ chú: bạng (con trai con sò), duật (con cò).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  caophihung (02-07-2016), romeo (03-07-2016)

 5. mainghia
  Avatar của mainghia
  đúng là bài bản khó thiệt, nhìn ... rối! nhưng nghe ns hát lại hay!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to mainghia For This Useful Post:

  romeo (06-07-2016)

 7. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi mainghia
  đúng là bài bản khó thiệt, nhìn ... rối! nhưng nghe ns hát lại hay!
  Thực ra cũng không khó. Nói về đờn, nếu muốn đờn độc, đờn mắc mỏ, đờn hay, đờn "hoa lá cành"... thì cũng có khó thật. Nhưng nếu đờn "chân phương" thì hoàn toàn không khó.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (07-07-2016)

 9. mainghia
  Avatar của mainghia
  Nguyên văn bởi nguyenphuc
  Thực ra cũng không khó. Nói về đờn, nếu muốn đờn độc, đờn mắc mỏ, đờn hay, đờn "hoa lá cành"... thì cũng có khó thật. Nhưng nếu đờn "chân phương" thì hoàn toàn không khó.
  đúng là vậy, thầy đờn bi giờ đờn cũng chạy show, đờn quán miết hư nghề, chữ đờn ko ra gì hết
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 2 Users Say Thank You to mainghia For This Useful Post:

  nguyenphuc (06-07-2016), romeo (07-07-2016)

 11. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi mainghia
  đúng là vậy, thầy đờn bi giờ đờn cũng chạy show, đờn quán miết hư nghề, chữ đờn ko ra gì hết.
  Wow... nghe bình luận thì biết đây là cao thủ trong nghề! Vậy là có người nói chuyện rồi!
  Đúng ra cũng vì chén cơm manh áo mà ra.
  Ca show, ca quán, có một số người ca không cứng nhịp, do đó người đờn phải đờn dễ nhịp, đờn hiền, đôi khi đờn theo, đờn vuốt, do đó mà hư chữ đờn và ngón đờn hết.
  Hoặc người đờn vì chén cơm manh áo, chỉ đờn chiếu lệ, đờn như trả bài, cho qua. Đờn kiểu đó càng ngày càng lụt ngón, chết chữ... thậm chí nhịp cũng không cứng thêm.
  Nghề đờn phải có năng khiếu, phải có thiên tư và phải đam mê, rèn luyện không ngừng. Chứ không có năng khiếu, không có thiên tư thì dù đớn một trăm năm cũng không ra gì. Nói nhiều hoặc nói rõ danh tánh ra thì e rằng bất kính, thất lễ... chứ có nhiều vị thuộc hàng trưởng thượng trong nghề đờn từ 60-70 năm mà ngón đờn chai ngắt, chữ đờn chỉ là lòng bản thêm thắt chút ít, tiết tấu nhịp phách thì như gõ mõ tụng kinh.
  Nhưng cũng may thay, có một ít tay đờn trẻ có triển vọng nối chí được các danh cầm xưa.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  mainghia (06-07-2016), romeo (07-07-2016)

 13. mainghia
  Avatar của mainghia
  Nghề truyền nghề, những danh cầm xưa hiện nay rất ít đệ tử ruột, có thể "móc caruoojt gan" truyền dạy cho. Một phần là do thầy chưa tìm dc trò ưng ý, mặt khác do trò ko sáng dạ, ...
  cũng thường gặp những thầy đờn hàng U40 đờn các quán, người hát thì giữ trường canh và nhịp, ca kéo chữ luyến láy theo ý họ. Mà thầy đờn thì cứ kiểu chụp, nhiều khi ... hụt.
  Còn đối với những người khách ca "cho có, biết ca thôi chứ ko bik gì" thì thầy đời chỉ có nương theo, ko cần biết từng chữ đờn thế nào, họ dứt thì mình dứt.
  Đối với việc mà thầy đờn có "thiên tư", thì cái đó chính là cái tạo nên nét riêng ko lẫn vào đâu dc, tại sao có những danh cầm mà chỉ cần nghe tiếng đờn thôi thì ta đã biết là của ai đờn!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 2 Users Say Thank You to mainghia For This Useful Post:

  nguyenphuc (06-07-2016), romeo (07-07-2016)

 15. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi mainghia
  Nghề truyền nghề, những danh cầm xưa hiện nay rất ít đệ tử ruột, có thể "móc caruoojt gan" truyền dạy cho. Một phần là do thầy chưa tìm dc trò ưng ý, mặt khác do trò ko sáng dạ, ...
  cũng thường gặp những thầy đờn hàng U40 đờn các quán, người hát thì giữ trường canh và nhịp, ca kéo chữ luyến láy theo ý họ. Mà thầy đờn thì cứ kiểu chụp, nhiều khi ... hụt.
  Còn đối với những người khách ca "cho có, biết ca thôi chứ ko bik gì" thì thầy đời chỉ có nương theo, ko cần biết từng chữ đờn thế nào, họ dứt thì mình dứt.
  Đối với việc mà thầy đờn có "thiên tư", thì cái đó chính là cái tạo nên nét riêng ko lẫn vào đâu dc, tại sao có những danh cầm mà chỉ cần nghe tiếng đờn thôi thì ta đã biết là của ai đờn!
  Hôm nay rất lấy làm tâm đắc gặp được người trong nghề chơi (nghề chơi cũng lắm công phu). Không dám trèo đèo sánh với Bá Nha Tử Kỳ, nhưng chỉ có điển tích đó mới nói lên được sự tâm đắc này.
  Đúng vậy, danh cầm thì không có thể lẫn lộn, chữ đờn ngón đờn "cá mè một lứa" nghe thoáng qua không phân biệt ai là ai. Mà danh cầm là phải tạo cho mình một nét riêng, độc đáo, chỉ cần nghe cách tiết tấu, cách phân nhịp, âm sắc dù chỉ một đoạn đờn ngắn là biết rõ ai rồi. Chẳng hạn ngày xưa tiếng đờn Văn Vĩ không thể nhầm với ai khác, hay ngày nay tiếng đờn kìm Ba Tu không thể nhầm với ai khác.
  Theo NP (và vai vị trưởng thượng) chấm tay đờn kìm trẻ Minh Tiến, rất có triển vọng (ngón đờn vọng cổ). Và không biết tên một nhạc sĩ nào (đờn kìm) nữa, cũng rất sáng giá, ngón đờn vọng cổ rất hay.
  Hoàng Vũ thì đờn guitar (phím lõm) bản vọng cổ hay, đờn bài bản thì cũng bình thường thôi. Ngoài ra Hoàng Vũ đờn kìm vọng cổ cũng rất được. Rất có triển vọng.
  *Đờn show, đờn quán, mà khách ca theo kiểu "mạnh ai", người đờn chiều khách, chụp, vuốt, nương theo... lâu ngày, chữ đờn ngón đờn nhịp nhàng sẽ không còn ra gì.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  mainghia (06-07-2016), romeo (07-07-2016)

 17. mainghia
  Avatar của mainghia
  Cám ơn nguyenphuc
  cũng chỉ nói lên suy nghĩ mà thôi!.
  bộ môn nghệ thuật trong tiếng đờn không dễ gì học được, hơn nữa, để người ta nghe, người ta nhớ, lại càng khó hơn.
  Khán giả thì chỉ bik ng ca, chỉ có nghệ sĩ trong giới thì mới quan tâm tới thầy đờn.
  Mang tiếng "thầy" mà có lúc ng đờn giữ cái của mình (đờn đúng khuôn đúng nhịp) mà lại còn bị ng hát nặng nhẹ, cãi lại "thầy"
  Chắc đó cũng là lý do mà đi đờn thì các thầy ưa "chụp", vì chén cơm manh áo thôi
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following 2 Users Say Thank You to mainghia For This Useful Post:

  nguyenphuc (07-07-2016), romeo (07-07-2016)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi mainghia
  Cám ơn nguyenphuc
  cũng chỉ nói lên suy nghĩ mà thôi!.
  bộ môn nghệ thuật trong tiếng đờn không dễ gì học được, hơn nữa, để người ta nghe, người ta nhớ, lại càng khó hơn.
  Khán giả thì chỉ bik ng ca, chỉ có nghệ sĩ trong giới thì mới quan tâm tới thầy đờn.
  Mang tiếng "thầy" mà có lúc ng đờn giữ cái của mình (đờn đúng khuôn đúng nhịp) mà lại còn bị ng hát nặng nhẹ, cãi lại "thầy"
  Chắc đó cũng là lý do mà đi đờn thì các thầy ưa "chụp", vì chén cơm manh áo thôi
  Bởi vậy!
  Đi đờn gánh hát chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Nghĩ cũng khổ, lơ mơ là bể nồi cơm.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  mainghia (09-07-2016)

 21. mainghia
  Avatar của mainghia
  Nguyên văn bởi nguyenphuc
  Bởi vậy!
  Đi đờn gánh hát chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Nghĩ cũng khổ, lơ mơ là bể nồi cơm.
  vướng nghiệp, cũng là miếng cơm manh áo....
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL