Trang 11/11 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11
  1. nguyenphuc
    Avatar của nguyenphuc
    CỔ BẢN VẮN
    34 câu nhịp tư hơi bắc
    (sao trich trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)

    1. (–) Hò ( XÊ )
    cống Líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
    2. Xang líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    xang xế (XÊ) xang hò (–)
    3. Xự xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    tồn (XANG) cống xê xang (XỰ)
    4. Xang xế (XÊ) xang hò (–)
    xự xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    5. Tồn (XANG) cống tồn xang (XÊ)
    cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
    6. Xang líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    xang xế (XÊ) xang hò (–)
    7. Xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    tồn (XANG) cống xê xang (XỰ)
    8. Xang líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    xế xán (U) liu cộng liu (XỀ)
    9. Ú liu (XỀ) phạn liu (-)
    tồn (LIU) xán u liu (CỘNG)
    10. Tồn liu (CỘNG) tồn cộng (-)
    tồn (LIU) xán u liu (XỀ)
    11. Liu liu (XỀ) tồn xề liu (CỘNG)
    xàng líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    12. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ)
    xang líu (XỰ) hò xự xang (XÊ)
    13. Tồn (CỐNG) líu cống xê (XANG)
    cống xê (XANG) cống xê (–)
    14. Liu liu (XỀ) xàng xề cộng (LIU)
    tồn liu (CỘNG) tồn liu (–)
    15. Xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    cống hò (XÊ) cống xê xang (XỰ)
    16. Xang líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    xang xế (XÊ) cống xê xang (HÒ)
    17. Ú liu (PHẠN) liu (–)
    xế xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    18. Hò (XÊ) cống xê xang (XỰ)
    xang líu cống (–) hò cống xê (XANG)
    19. Xang xế (XÊ) xể xê xang (HÒ)
    ú liu (PHẠN) xán liu (–)
    20. Tồn (LIU) xán u liu (CỘNG)
    ú liu (CỘNG) tồn cộng líu (XÊ)
    21. Xang líu (XỰ) xang xê (–)
    ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
    22. Ú liu (XỀ) xàng xề liu (CỘNG)
    tồn líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    23. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ)
    xang cống (XÊ) xang hò (–)
    24. Xự xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    xê xang (XỰ) hò xự xang (XÊ)
    25. Cống xê (XANG) cống xê (–)
    liu liu (XỀ) xàng xề cộng (LIU)
    26. Cộng liu (XỀ) xàng xề liu (CỘNG)
    xàng líu (CỐNG) hò cống xê (XANG)
    27. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ)
    xê xang (XỰ) xế xang (-)
    28. Liu liu ( XỀ ) xàng xề cộng (LIU)
    ú liu (PHẠN) xán liu (–)
    29. Ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
    tồn (LIU) cộng cộng liu (XỀ)
    30. Liu liu (XỀ) xàng xề liu (CỘNG)
    ú liu (CỘNG) tồn cộng xê (XANG)
    31. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ)
    xang cống (XÊ) xang hò (–)
    32. Xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
    xang líu (XỰ) hò xự xang (XÊ)
    33. Cống xê (XANG) cống xê (–)
    liu liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
    34. Ú liu (XỀ) xàng xề liu (CỘNG)
    xang líu (CỐNG) hò cống xê (XANG).

    Lời ca đối chiếu bản đờn:

    BÁ NHA TỬ KỲ
    Soan lời: Trọng Khanh

    1. (-) Nhắc (qua) Bá (Nha) đi tìm (bạn)
    2. Khi thuyền (đến) một lâm (sơn) cảnh u (tịch) thiên thần (-)
    3. Ông neo (thuyền) hưởng thú tiêu (dao) ôm đàn (lên) dạo vài cung (điệu)
    4. Tiếng khoan (nhặt) bổng trầm (-) khi dạo (bài) Lưu Thủy Cao (Sơn)
    5. Giọng réo (rắt) thanh nhã trang (nghiêm) tưởng như (cảnh) núi cao lồng (lộng)
    6. Có (tiếng) suối chảy thác (reo) thật là (bậc) kỳ tài (-)
    7. Chuyển cung (đàn) sang điệu Nam (Xuân) lòng thảnh (thơi) không vương phiền (muộn)
    8. Thật là (thú) tiêu khiển thần (tiên) non (xanh) nước biếc một (bầu)
    9. Nào khác (chốn) Đào nguyên (-) nhưng tiếc (thay) không người đồng (điệu)
    10. Lòng ta (chưa) toại nguyện (-) bốn xuân (qua) chẳng gặp bạn (vàng)
    11. Trên (con) thuyền phiêu (bạt) xông (lướt) muôn lượn triều (giang)
    12. Một (thân) ta cô (tịch) mượn tiếng (đàn) tỏ nỗi niềm (riêng)
    13. Vui (cùng) gió mát trăng (thanh) và bầu (rượu) túi thơ (-)
    14. Người (đời) danh lợi đua (chen) ta chỉ (thích) ngao du (-)
    15. Ôm (đàn) dạo khúc bi (ai) Bá Nha (thả) hồn theo tiếng (nhạc)
    16. Giọng ai (oán) tha thiết nỉ (non) cung (đàn) bổng vội bặt (ngang)
    17. Lòng ông (rất) xốn xang (-) hay (là) có bậc cao (nhân)
    18. Ẩn núp quanh (đây) để rình nghe (trộm) ắt (phải) kẻ tri (âm)
    19. Bá Nha (liền) buớc khỏi thuyền (nan) đến gần (một) gốc cây (-)
    20. Quả (nhiên) có người nghe (trộm) người (ấy) vội bước (ra)
    21. Vòng tay (chào) Bá Nha (-) thưa (rằng) kẻ bần (lâm)
    22. Đã (đến) đây đường (đột) làm (ngài) dang dở cung (đàn)
    23. Bá (Nha) liền mời khách (nọ) quá bước (xuống) khoang thuyền (-)
    24. Tỏ sự (tình) cặn kẽ khúc (nôi) người (ấy) là một tiều (phu)
    25. Đốn củi đổi (gạo) nuôi thân (-) Chung Tử (Kỳ) tên thật của (ông)
    26. Phân (ngôi) kết tình huynh (đệ) Bá (Nha) lớn tuổi hơn Tử (Kỳ)
    27. So (dây) ôm đàn khởi (dạo) mừng gặp (bạn) tri âm (-)
    28. Tiếng (đàn) réo rắt du (dương) Tử Kỳ (tấm) tắt khen (-)
    29. Nhưng bận việc (nhà) nên tạm biệt tri (âm) hẹn năm (sau) tái ngộ bạn (vàng)
    30. Chia (tay) mà lòng bin (rịn) ngoảnh trông (nhau) khi khuất dạng con (thuyền)
    31. Năm (sau) Bá Nha trở (lại) tìm nghĩa (đệ) Tử Kỳ (-)
    32. Cảnh tiêu (điều) quạnh quẽ trước (sau) lòng Bá (Nha) rất đổi lo (âu)
    33. Thôi rồi (nghĩa) đệ ơi (-) kìa nấm (mồ) ngọn cỏ chưa (xanh)
    34. Từ (đây) tri âm vắng (dạng) Bá Nha (quyết) đập bể cây (đàn).

    CỔ BẢN VẮN
    Hòa Tấu
    (Đờn Beat)

    -----o0o-----
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

    DOHOANG (26-09-2017), romeo (21-05-2016), SauLucBinh (06-09-2016)

  3. thaydat
    Avatar của thaydat
    Ngoài cách đờn Bản bắc xốc là đờn chẻ thì còn cách đờn nào nữa không NP? Đờn chẻ theo nguyên tắc nào? Cảm ơn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

    romeo (12-04-2017)

  5. nguyenphuc
    Avatar của nguyenphuc
    Nguyên văn bởi thaydat
    Ngoài cách đờn Bản bắc xốc là đờn chẻ thì còn cách đờn nào nữa không NP? Đờn chẻ theo nguyên tắc nào? Cảm ơn
    Đờn chẻ, xốc là theo rơ tài tử. Chẻ thường căn cứ vào lòng bản, trong lòng bản chỗ nào ghi nhịp chẻ thì đờn chẻ (đờn nội cũng được). Mà lòng bản không ghi chẻ nhưng muốn đờn chẻ cũng được, không có nguyên tắc cố định (giống như bản vọng cổ, muốn đờn chẻ chỗ nào cũng được). Bởi vậy khi nghe hòa tấu, tại một nhịp nào đó, có người đờn chẻ có người không.
    Có cách đờn không chẻ là đờn toàn nhịp nội, đó là rơ cải lương, đờn êm không xốc để đào kép dễ ca, dễ giữ nhịp.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

    romeo (12-04-2017), thaydat (11-04-2017)

  7. thaydat
    Avatar của thaydat
    NP ơi! Kí âm cổ bản của NP viết cho mình đờn theo bài cổ bản trong clips đờn ca tài tử thì được nhưng bài cổ bản trong tuồng Tuyệt Tình ca cũng như bài cổ bản trong tuồng Đường Gươm Nguyên Bá thì không kịp! Làm sao? Giúp dùm cảm ơn.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

    DOHOANG (26-09-2017)

Trang 11/11 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11
ANH EM CHANNEL