1. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

  Kịch bản văn học : Cố tác giả, TS Xuân Yến
  Kịch bản cải lương & đạo diễn : NSƯT Xuân Vũ
  Trợ lý đạo diễn : NSUT Bích Ngọc
  ..........


  Diễn viên:

  NSUT Ngọc Thủy....Trần Thủ Độ
  Đăng Trình....Trần Cảnh
  NSUT Bích Nguyệt....Trần Thị Dung
  Trần Hoằng....Lý Huệ Tông
  Trâm Oanh....Lý Chiêu Hoàng
  Minh Vương....Trần Liễu
  Thanh Thanh Thủy....Lý Thuận Thiên
  https://www.youtube.com/watch?v=Hsri...EmmhjcyibP9aPM
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL