Dương Thanh Ngọc (25-10-2017), Giang Tiên (25-10-2017), huongle (26-10-2017), linhhueforever (25-10-2017), MEM (25-10-2017)