1. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện Website CAILUONGSO.COM năm 2018 chi tiết như sau :

  I. TỒN QUỸ 31/12/2017 :


  =
  32.644.000 đồng và 200 USD

  (Thủ quỹ RO giữ : 5.300.000 đ và 200USD, DOHOANG (BTN) giữ 27.344.000 đ)


  (Ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng; Và Hai trăm Đô la Mỹ)
  (Xem trang 1 của Link
  http://diendan.cailuongso.com/showthread.php?t=21099)

  II.PHẦN THU 2018 :

  1/Thu từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG 2018 : 6.580.000 đ.
  Trong đó :
  +Bán vé số kỳ Offline 92 Dã ngoại Văn Thánh (04.02.2018): 2.180.000 đ.
  +Bán vé số kỳ Offline 93 (18.03.2018): 1.440.000 đ.
  +Bán vé số kỳ Offline 95 (20.05.2018): 1.010.000 đ.
  +Bán vé số kỳ Offline 97 (05.08.2018): 1.950.000 đ (Khoản thu cuối cùng của năm 2018).

  Xem trang 01 của link
  (http://diendan.cailuongso.com/showthread.php?t=21326)

  2/Thu khác :

  -Ngày 18/03/2018 (Offline 93) :
  Nữ NS Ngọc Hà (Australia) tặng quỹ Thiện nguyện : 500.000 đ.
  -Ngày 05/08/2018 (Offline 97 - SN Web) do Mạnh thường quân tài trợ : 1.400.000 đ
  (Khoản thu cuối cùng của năm 2018).
  Chi tiết :
  +Anh
  Nguyễn Hoàng Khanh (bạn của thành viên Thanh Hiền) : 500.000 đ.
  +Thành viên
  Scarlet (THANH XUÂN) - trích từ tiền thưởng THTV 2018 : 300.000 đ.
  +Thành viên DOHOANG - trích từ tiền thưởng THTV 2018 : 300.000 đ.
  +Thành viên THANH QUANG - trích từ tiền thưởng THTV 2018 : 300.000 đ.
  Cộng thu khác : 1.900.000 đ.

  Cộng thu từ 01/01/2018 - 31/12/2018 (1+2) :
  = 6.580.000 + 1.900.000 =
  8.480.000 đ.


  III.PHẦN CHI 2018 :
  - Ngày 03/02/2018 (18.12 AL) - Tặng quà Tết cho NS nghèo : 28.200.000 đ.
  Xem trang 03 của link
  (http://diendan.cailuongso.com/showth...595#post265595)


  Cộng chi từ 01/01/2018 - 31/12/2018 : 28.200.000 đ.


  IV. TỒN QUỸ 31/12/2018 :
  [(IV) = (I) + (II) - (III)]

  = (32.644.000 đồng và 200 USD) + (8.480.000 đồng) - (28.200.000 đồng) =12.924.000 và 200 USD

  Trong đó :
  -Thủ quỹ ROMEO giữ : 5.300.000 đ và 200USD.
  -DOHOANG (BTN) giữ 7.624.000 đ.


  (Đã cập nhật 31/12/2018)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  caophihung (25-03-2018), Dương Thanh Ngọc (24-03-2018), Giang Tiên (05-02-2018), huynhminhloc (28-03-2018), Lê Minh Điền (04-02-2018)

 3. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện năm 2018 của Wesite Cailuongso.com được cộng tăng thêm số tiền 2.180.000 đ, thu được từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG lần thứ 16 (kỳ 01/2018) nhân Offline 92 - Dã ngoại Văn Thánh ngày 04/02/2018).

  (Xem trang 01 của Link :

  http://diendan.cailuongso.com/showth...398#post265398)

  Thành viên Web nhà có thể theo dõi phần cập nhật Quỹ Thiện nguyện ở trang 1 topic này nhé.

  Chân thành cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 6 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  caophihung (25-03-2018), Dương Thanh Ngọc (24-03-2018), Giang Tiên (05-02-2018), huongle (06-02-2018), huynhminhloc (28-03-2018), Lê Minh Điền (26-02-2018)

 5. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Ban Thiện nguyện CLS đã chi số tiền 28.200.000 đ để tặng quà Tết cho các NS nghèo, khó khăn (40 người).
  Danh sách chi tiết vui lòng tham khảo ở link sau đây :

  (http://diendan.cailuongso.com/showth...t=21321&page=3)

  Ghi chú :
  Tồn quỹ Thiện nguyện được cập nhật ở trang 01 topic này.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 6 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  caophihung (25-03-2018), Dương Thanh Ngọc (24-03-2018), Giang Tiên (26-02-2018), huynhminhloc (28-03-2018), Koala (26-02-2018), Lê Minh Điền (26-02-2018)

 7. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện năm 2018 của Wesite Cailuongso.com được cộng tăng thêm số tiền 1.440.000 đ, thu được từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG lần thứ 17 (kỳ 02/2018) nhân Offline 93 (18/03/2018).

  Ngoài ra tại buổi Offline 93 này, nữ nghệ sĩ NGỌC HÀ từ Australia về thăm quê hương, có đến giao lưu cùng anh em CLS, đã tặng quỹ Thiện nguyện số tiền 500.000 đồng. Chân thành cảm ơn nữ NS Ngọc Hà rất nhiều.

  (Xem trang 01 của Link :

  http://diendan.cailuongso.com/showth...041#post266041)

  Thành viên Web nhà có thể theo dõi phần cập nhật Quỹ Thiện nguyện ở trang 1 topic này nhé.

  Chân thành cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 6 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  caophihung (25-03-2018), Dương Thanh Ngọc (24-03-2018), Giang Tiên (28-03-2018), huongle (24-03-2018), huynhminhloc (28-03-2018), Koala (24-03-2018)

 9. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện năm 2018 của Wesite Cailuongso.com được cộng tăng thêm số tiền 1.010.000 đ, thu được từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG lần thứ 18 (kỳ 03/2018) nhân Offline 95 (20/05/2018).

  (Xem trang 05 của Link :
  http://diendan.cailuongso.com/showth...t=21326&page=5)

  Thành viên Web nhà có thể theo dõi phần cập nhật Quỹ Thiện nguyện ở trang 1 topic này nhé.

  Chân thành cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 2 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  Dương Thanh Ngọc (20-05-2018), linhhueforever (07-08-2018)

 11. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện năm 2018 của Wesite Cailuongso.com được cộng tăng thêm số tiền 1.950.000 đ, thu được từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG lần thứ 19 (kỳ 04/2018) nhân Offline 97(05/08/2018).

  Ngoài ra, Ban Thiện nguyện còn nhận được các khoản ủng hộ quỹ thiện nguyện sau đây :

  -Anh
  Nguyễn Hoàng Khanh (bạn của thành viên Thanh Hiền) : 500.000 đ.
  -Thành viên
  Scarlet (THANH XUÂN) - trích từ tiền thưởng THTV 2018 : 300.000 đ.
  -Thành viên DOHOANG - trích từ tiền thưởng THTV 2018 : 300.000 đ.
  -Thành viên THANH QUANG - trích từ tiền thưởng THTV 2018 : 300.000 đ.

  Cộng thu từ ủng hộ : 1.400.000 đ.

  (Xem trang 06 của Link :
  http://diendan.cailuongso.com/showth...t=21326&page=6)

  Thành viên Web nhà có thể theo dõi phần cập nhật Quỹ Thiện nguyện đến ngày 05/08/2018trang 1 topic này nhé.

  Chân thành cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 2 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  huongle (07-08-2018), linhhueforever (07-08-2018)

 13. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Từ ngày 05/08/2018 - Ngày quỹ Thiện nguyện được cộng thêm tiền bán vé số yêu thương và tiền MTQ ủng hộ - đến ngày 31/12/2018, quỹ Thiện nguyện không có hoạt động thu chi nào. Do vậy, số dư ngày 05/08/2018 cũng chính là số dư ngày 31/12/2018 của quỹ Thiện nguyện.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL