1. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện Website CAILUONGSO.COM năm 2018 chi tiết như sau :

  I. TỒN QUỸ 31/12/2017 :


  =
  32.644.000 đồng và 200 USD

  (Thủ quỹ RO giữ : 5.300.000 đ và 200USD, DOHOANG (BTN) giữ 27.344.000 đ)


  (Ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng; Và Hai trăm Đô la Mỹ)
  (Xem trang 1 của Link
  http://diendan.cailuongso.com/showthread.php?t=21099)

  II.PHẦN THU 2018 :

  1/Thu từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG 2018 : ............ đ.
  Trong đó :
  +Bán vé số kỳ Offline 92 Dã ngoại Văn Thánh (04.02.2018): ............... đ.

  (Xem trang .........của link :
  http://diendan.cailuongso.com/showth...399#post265399)

  2/Thu khác :


  Cộng thu khác : ................... đ.

  Cộng thu từ 01/01/2018 - (1+2) :
  = ........................ + ......................... =
  ......................... đ.


  III.PHẦN CHI 2018 :
  - Ngày 03/02/2018 (18.12 AL) - Tặng quà Tết cho NS nghèo : ..................... đ.
  (Xem trang .........của Link,
  http://diendan.cailuongso.com/showth...394#post265394)
  -

  Cộng chi từ 01/01/2018 - : ....................... đ.


  IV. TỒN QUỸ ....../....../2018 :
  [(IV) = (I) + (II) - (III)]

  = (
  32.644.000 đồng và 200 USD) + (....................... đồng) - (....................... đồng) =32.644.000 đồng và 200 USD

  (Thủ quỹ RO giữ : 5.300.000 đ và 200USD, DOHOANG (BTN) giữ 27.344.000 đ)


  (Đã cập nhật 02/02/2018)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 2 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  Giang Tiên (05-02-2018), Lê Minh Điền (04-02-2018)

 3. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện năm 2018 của Wesite Cailuongso.com được cộng tăng thêm số tiền 2.180.000 đ, thu được từ chương trình VÉ SỐ YÊU THƯƠNG lần thứ 16 (kỳ 01/2018) nhân Offline 92 - Dã ngoại Văn Thánh ngày 04/02/2018).

  (Xem trang 01 của Link :

  http://diendan.cailuongso.com/showth...398#post265398)

  Thành viên Web nhà có thể theo dõi phần cập nhật Quỹ Thiện nguyện ở trang 1 topic này nhé.

  Chân thành cảm ơn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  Giang Tiên (05-02-2018), huongle (06-02-2018)

ANH EM CHANNEL