1. donghoa
  Avatar của donghoa
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. mysymphony
  Avatar của mysymphony
  anh này đảm đang ghê
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 3. tranphuc93
  Avatar của tranphuc93
  Hài hước thật nhỉ
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL