1. tinhyeuthomong9
  Avatar của tinhyeuthomong9
  + https://www.youtube.com/watch?v=QDta...QCjUl&index=25" title="View this video at YouTube in a new window or tab" target="_blank">Các bạn đang xem VIDEO trên website Cải Lương Số
  https://www.youtube.com/watch?v=QDta...QCjUl&index=25"> https://www.youtube.com/watch?v=QDta...QCjUl&index=25" /> ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. tinhyeuthomong9
  Avatar của tinhyeuthomong9
  https://www.youtube.com/watch?v=
  + Các bạn đang xem VIDEO trên website Cải Lương Số
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 3. pika
  Avatar của pika
  Sao bài hát của web site khác lại mang vào đây chi vậy? Không lẻ làm quảng cáo .
  Cái website sân khấu cải lương nầy đã đi xuất ngoại lâu rồi mà ??????
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. tinhyeuthomong9
  Avatar của tinhyeuthomong9
  Ko phải quảng cáo ,hôm đó tính tìm bài karaoke,nhưng tôi ko nhờ người nào làm hết nên lấy bài đó bên sân khấu cải lương để nghe vậy, ko ai muốn nghe thì tôi đăng qua tự mình nghe vậy
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 5. tinhyeuthomong9
  Avatar của tinhyeuthomong9
  Ông bạn già cùng tuổi ơi,xóa video clip trên dùm già này đi bạn già ơi
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL