1. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Ngày 18/07/2019, Thủ tuớng chính phủ đã ký Nghị quyết số 54/NQ-CP v/v Phong tặng, truy tặng danh hiệu "NSND", "NSƯT" lần thứ 9 để trình Chủ tịch nuớc ký quyết định . Tóm lược danh sách các nghệ sĩ đuờc tặng danh hiệu kỳ này như sau :

  Phụ lục I
  CÁC CÁ
  NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU

  NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”
  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)


  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT; ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  I.

  LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 11 hồ sơ
  1

  NSƯT. Phó Thị Đức
  (Kim Đức)
  Diễn viên hát,
  Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam
  2

  NSƯT. Lê Văn Hà Đạo diễn Opera,
  Cục Nghệ thuật biểu diễn,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  3

  NSƯT. Đỗ Mạnh Hà Diễn viên hát,
  Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  4

  NSƯT. Tô Lan Phương Diễn viên hát,
  Thành phố Hồ Chí Minh
  5

  NSƯT. Nguyễn Thị Huyền Phin Diễn viên hát,
  Đoàn Ca Múa Kịch Thái Bình
  6

  NSƯT Phạm Quang Huy Diễn viên hát,
  Cục Nghệ thuật biểu diễn,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  7

  NSƯT. Phan Hợp Muôn
  (Phan Muôn)
  Diễn viên hát,
  Nhà hát, Đài Tiếng nói Việt Nam
  8

  NSƯT. Nguyễn Châu Sơn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  9

  NSƯT. Rơ Chăm Phiang Diễn viên hát,
  Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội,

  Bộ Quốc phòng
  10

  NSƯT. Tạ Minh Tâm Diễn viên hát,
  Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  11

  NSƯT. Đỗ Quốc Hưng Diễn viên hát,
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  II.

  LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 08 hồ sơ
  1

  NSƯT. Đường Tuấn Ba Quay phim,
  Hãng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2

  NSƯT. Nguyễn Thuỵ Vân (Thùy Vân) Diễn viên,
  Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  3

  NSƯT. Đỗ Thị Đức
  (Minh Đức)
  Diễn viên
  Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty
  Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  4

  NSƯT. Đỗ Phương Toàn
  (Đoàn Quốc)
  Quay phim
  Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh
  5

  NSƯT. Nguyễn Văn Nẫm
  (Lê Mai Phong)
  Quay phim
  Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  6

  NSƯT. Vũ Quốc Tuấn Quay phim,
  Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt

  Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  7

  NSƯT. Nguyễn Dân Nam Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật,
  Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  8

  NSƯT Châu Thị Kim Xuân
  Diễn viên,
  Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
  III

  LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 02 hồ sơ
  1

  NSƯT. Lê Thị Bằng Hương
  (Việt Hương)
  Đạo diễn,
  Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam
  2

  NSƯT. Huỳnh Văn Hùng
  (Huỳnh Hùng)
  Đạo diễn,
  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng
  IV

  LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 25 hồ sơ
  4.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 07 hồ sơ
  1

  NSƯT. Trần Thị Thanh Vy
  (Thanh Vy)
  Diễn viên
  Thành phố Hồ Chí Minh
  2

  NSƯT. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  (Thoại Miêu)
  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh
  3

  NSƯT. Trần Văn Giỏi Nhạc công
  Thành phố Hồ Chí Minh
  4

  NSƯT. Phạm Hoàng Nam
  (Thanh Nam)
  Diễn viên,
  Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang
  5

  NSƯT. Nguyễn Văn Vưng
  (Minh Vương)
  Diễn viên,
  Thành phố Hồ Chí Minh
  6

  NSƯT. Nguyễn Thanh Liêm
  (Thanh Tuấn)
  Diễn viên
  Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
  7

  NSƯT. Nguyễn Thị Ngà
  (Thanh Ngân)
  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh
  4.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 11 hồ sơ
  1

  NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Hiền Diễn viên
  Nhà hát Chèo Thái Bình
  2

  NSƯT. Đoàn Thanh Bình Diễn viên
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  3

  NSƯT. Nguyễn Thị Bích Ngoan
  (Thanh Ngoan)
  Chỉ đạo nghệ thuật, Đạo diễn
  Nhà hát Chèo Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  4

  NSƯT. Vũ Ngọc Cải
  (Vũ Cải)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Thái Bình
  5

  NSƯT. Phạm Đức Nhân
  (Hạnh Nhân)
  Chỉ huy dàn nhạc
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  6

  NSƯT. Nguyễn Thị Minh Thu Diễn viên
  Nhà hát Chèo Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  7

  NSƯT. Trương Hải Thọ Đạo diễn
  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hoá
  8

  NSƯT. Trần Thị Quyền
  (Vân Quyền)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  9

  NSƯT. Vũ Thuý Ngần Diễn viên,
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  10

  NSƯT. Nguyễn Khắc Tư Diễn viên
  Nhà hát Chèo Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  11

  NSƯT. Nguyễn Thị Thúy Mơ Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hải Dương
  4.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 01 hồ sơ
  1

  NSƯT. Trần Minh Tuệ Diễn viên
  Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Nghệ An
  4.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 03 hồ sơ
  1

  NSƯT. Trần Ngọc Hạnh
  (Trần Hạnh)
  Diễn viên
  Nhà hát Kịch Hà Nội
  2

  NSƯT. Trần Minh Ngọc
  Đạo diễn
  Thành phố Hồ Chí Minh
  3

  NSƯT. Nguyễn Văn Liêm
  (Việt Anh)
  Diễn viên
  Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
  4.5. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 03 hồ sơ
  1

  NSƯT. Nguyễn Thị Mai Lan Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá
  2

  NSƯT. Nguyễn Ngọc Quyền Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá
  3

  NSƯT. Lưu Kim Hùng Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hoà
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following User Says Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  MEM (28-07-2019)

 3. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Phụ lục II
  CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU
  “NGHỆ SĨ ƯU TÚ”

  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)  TT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  I.

  LĨNH VỰC ÂM NHẠC: 34 hồ sơ
  1

  Ông Phạm Ngọc Hướng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2

  Ông Lâm Văn Nho
  (Lâm Nho)
  Diễn viên hát,
  Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
  3

  Ông Mai Văn Hiên Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân,

  Bộ Quốc phòng
  4

  Bà Nguyễn Thị Hằng
  (Minh Hằng)
  Diễn viên hát,
  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bắc Ninh
  5

  Ông Lã Văn Bắc
  (Trường Bắc)
  Diễn viên hát,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  6

  Ông Trần Quang Thủy Diễn viên hát
  Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
  7

  Ông Lê Quang Dũng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị)
  Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
  8

  Ông Mai Ngọc Hùng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
  Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
  9

  Ông Nguyễn Tất Nghĩa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Đoàn Ca múa nhạc Bộ Công an
  10

  Ông Phạm Anh Thông Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Keyboard)
  Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
  11

  Ông Nguyễn Đình Nghĩ Chỉ đạo nghệ thuật,
  Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Lâm Đồng
  12

  Ông Nguyễn Hoàng Tùng Diễn viên hát
  Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
  13

  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tỳ bà)
  Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,
  Bộ Quốc phòng
  14

  Bà Dương Thùy Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Đàn Nhị)
  Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
  15

  Bà Nguyễn Thị Lệ Giang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  16

  Ông Hà Trọng Nghĩa Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nguyệt)
  Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,
  Bộ Quốc phòng
  17

  Ông Nguyễn Trọng Bằng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Flute)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  18

  Ông Dương Minh Chính Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  19

  Ông Nguyễn Công Thắng Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon) Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  20

  Bà Mai Ý Nhi Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Cor) Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  21

  Ông Nguyễn Trọng Bình Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violin)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  22

  Bà Đặng Châu Anh Chỉ đạo nghệ thuật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  23

  Bà Trịnh Minh Trang Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Piano)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  24

  Ông Phan Việt Cường Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Oboe)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  25

  Bà Phan Thị Tố Trinh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Violon)
  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  26

  Ông Y Phôn Ksơr Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc)
  Đoàn Ca Múa Dân tộc Đắk Lắk
  27

  Ông Thạch Mô Ly Chỉ huy dàn nhạc
  Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu
  28

  Ông Trần Thế Cường Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Viola)
  Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  29

  Bà Đào Mai Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
  Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  30

  Ông Kim Xuân Hiếu Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Cor)
  Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  31

  Ông Trịnh Tùng Linh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
  Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  32

  Ông Trương Hữu Văn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet)
  Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  33

  Ông Lê Tuấn Anh Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon)
  Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  34

  Bà Lâm Thị Tha Vi
  (Huool Tha Vi)
  Diễn viên hát,
  Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng
  II.

  LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH: 06 hồ sơ
  1

  Ông Nguyễn Gia Định
  (Hoàng Yến)
  Đạo diễn,
  Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
  2

  Ông Nguyễn Văn A
  (Hai Nhất)
  Diễn viên,
  Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
  3

  Ông Nguyễn Quế Quay phim,
  Xưởng phim Thời sự Tài liệu Thành phố Hồ Chí Minh
  4

  Ông Dương Ngọc Chúc
  (Lê Văn Duy, Lê Hằng)
  Đạo diễn
  Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh
  5

  Bà Tạ Thị Kim Dung Họa sĩ thiết kế phim,
  Xưởng phim Giải phóng (nay là Công ty Cổ phần Phim Giải phóng),

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  6

  Ông Nguyễn Quang Tuấn Quay phim
  Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  II

  LĨNH VỰC MÚA: 23 hồ sơ
  1

  Ông Nguyễn Chiến Thắng Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
  2

  Bà Nguyễn Thị Hoa
  (Minh Hoa)
  Diễn viên múa,
  Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
  3

  Ông Phạm Văn Hân
  (Ngọc Hân)
  Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum
  4

  Ông Bùi Xuân Bình Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
  5

  Ông Hoàng Chí Thanh
  (Hoàng Thanh)
  Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận
  6

  Bà Nguyễn Thị Kiều Anh Diễn viên múa
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  7

  Ông Huỳnh Nhật Danh Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ
  8

  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương Diễn viên múa,
  Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
  9

  Ông Ngô Trung Kiên Diễn viên múa,
  Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng
  10

  Ông Nguyễn Văn Tú
  (Đình Tú)
  Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên
  11

  Ông Phạm Ngọc Hiếu Diễn viên múa,
  Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng
  12

  Bà Phạm Thị Kiều Mĩ Diễn viên múa
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  13

  Ông Lê Mạnh Cường (Lê Cường) Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
  14

  Bà Lê Minh Thu Diễn viên múa
  Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh,

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  15

  Ông Lò Hải Lam Diễn viên múa,
  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La
  16

  Bà Ma Thị Nết
  (Hồng Nết)
  Diễn viên múa, Biên đạo múa,
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang
  17

  Ông La Đức Nghĩa Diễn viên múa,
  Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An
  18

  Bà Lò Thị Thu
  (Hoài Thu)
  Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Sơn La
  19

  Bà Mai Thị Như Quỳnh
  (Như Quỳnh)
  Diễn viên múa
  Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  20

  Ông Hồ Phi Điệp Diễn viên múa
  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
  21

  Ông Đàm Đức Nhuận Diễn viên múa,
  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
  22

  Bà Trần Hoàng Yến Diễn viên múa,
  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
  23

  Bà Nguyễn Thị Loan (Thanh Loan) Diễn viên múa,
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Sao Biển, tỉnh Phú Yên
  IV.

  LĨNH VỰC PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH: 03 hồ sơ
  1

  Ông Nguyễn Danh Dũng Đạo diễn,
  Trung tâm sản xuất phim truyền hình,

  Đài Truyền hình Việt Nam
  2

  Ông Nhâm Minh Hiền Đạo diễn,
  Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
  3

  Ông Nguyễn Nghiêm Nhan Đạo diễn,
  Trung tâm phim tài liệu và phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam
  V.

  LĨNH VỰC SÂN KHẤU: 79 hồ sơ
  5.1. Loại hình nghệ thuật Cải lương: 23 hồ sơ
  1

  Bà Lê Thị Lệ Minh
  Diễn viên
  Đoàn Cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau
  2

  Bà Đỗ Thị Dung
  (Kim Dung)
  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Hà Nội
  3

  Ông Đỗ Sỹ Hùng Nhạc công
  Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  4

  Ông Võ Trọng Nam Đạo diễn
  Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
  5

  Bà Nguyễn Thị Thương Huyền Diễn viên
  Đoàn Cải lương Thái Bình
  6

  Ông Lý Thành Long
  (Trương Hoàng Long)
  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
  7

  Bà Vũ Thị Thái Vân Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Hà Nội
  8

  Bà Vũ Thị Mỹ Phương
  (Y Phương)

  Diễn viên
  Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang
  9

  Bà Phan Thị Kim Phương
  (Kim Phương)

  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
  10

  Bà Nguyễn Thị Hà
  (Vân Hà)
  Diễn viên
  Sân khấu Lê Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh
  11

  Ông Nguyễn Văn Hùng
  (Thanh Hùng)
  Diễn viên
  Đoàn Văn công Đồng Tháp
  12

  Ông Nguyễn Khải Hoàn Nhạc công
  Thành phố Hồ Chí Minh
  13

  Ông Lê Văn Thuận
  (Hoàng Thành)
  Nhạc công
  Thành phố Hồ Chí Minh
  14

  Ông Nguyễn Minh Tâm Nhạc công
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
  15

  Ông Tô Văn Châu
  (Tô Châu)
  Diễn viên
  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
  16

  Bà Nguyễn Ngọc Đợi
  (Ngọc Đợi)
  Diễn viên
  Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
  17

  Ông Huỳnh Phú Quý
  (NS Phú Quý)
  Diễn viên
  Thành phố Hồ Chí Minh
  18

  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
  19

  Bà Trần Thị Thu Vân
  (Thu Vân)

  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh
  20

  Bà Phạm Tạ Thanh Tâm
  (Tâm Tâm)
  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Thành phố Hồ Chí Minh
  21

  Ông Trần Hoàng Khanh
  (Hoàng Khanh)

  Diễn viên
  Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ
  22

  Ông Trần Long Mỹ
  (Dương Thanh)
  Diễn viên
  Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh
  23

  Ông Dương Văn Tuấn
  (Giang Tuấn)
  Diễn viên
  Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
  5.2. Loại hình nghệ thuật Chèo: 15 hồ sơ
  1

  Ông Lê Thanh Tùng Đạo diễn, Diễn viên
  Nhà hát Chèo Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2

  Ông Nguyễn Đức Hải Diễn viên
  Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
  3

  Bà Ngô Thị Thu Hiền Diễn viên
  Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
  4

  Bà Trần Thị Liên
  (Kim Liên)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
  5

  Ông Lê Hữu Phong
  (Quốc Phong)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hà Nội
  6

  Bà Nguyễn Thị Thanh Sóng Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hải Dương
  7

  Ông Lê Tuấn Cường Đạo diễn
  Nhà hát Chèo Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  8

  Bà Đoàn Thị Bẩy Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hải Dương
  9

  Ông Nguyễn Văn Thuật
  (Sỹ Thuật)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hải Dương
  10

  Ông Phạm Quốc Nha Nhạc công
  Nhà hát Chèo Ninh Bình
  11

  Ông Trần Ngọc Thắng
  (Việt Thắng, Viết Thắng)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hà Nội
  12

  Ông Đỗ Minh Chuyên Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên
  13

  Ông Lê Văn Tuấn
  (Lê Tuấn)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hà Nội
  14

  Bà Nguyễn Thị Kim Thành Diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình
  15

  Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc Nhà hát Chèo Thái Bình
  5.3. Loại hình nghệ thuật Dân ca kịch: 05 hồ sơ
  1

  Ông Nguyễn Đình Trung Nhạc công
  Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  2

  Ông Nguyễn Thành Nam
  (Hoài Nam)
  Diễn viên
  Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định
  3

  Ông Hoàng Trọng Cương Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc, Nhạc công
  Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc
  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  4

  Ông Nguyễn An Ninh Diễn viên, Chỉ đạo nghệ thuật
  Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ
  5

  Ông Lưu Thành Vinh Diễn viên
  Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Xứ Nghệ
  5.4. Loại hình nghệ thuật Kịch nói: 17 hồ sơ
  1

  Bà Nguyễn Thị Hải
  (Phương Hải)
  Diễn viên
  Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá
  2

  Ông Đới Anh Quân Diễn viên
  Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
  3

  Ông Nông Dũng Nam Diễn viên,
  Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  4

  Bà Trần Thu Thuỷ Diễn viên
  Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
  5

  Ông Đỗ Anh Tuấn Diễn viên
  Đoàn Kịch nói Nam Định
  6

  Ông Hồ Uy Linh Diễn viên
  Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
  7

  Bà Bùi Thị Phương Nga Diễn viên
  Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  8

  Bà Đặng Thanh Nga Diễn viên
  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh
  9

  Ông Hoàng Văn Châu
  (Hoàng Giang Châu)
  Diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật
  Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hoá
  10

  Ông Lại Phú Đôn Diễn viên
  Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  11

  Ông Phạm Tiến Dũng Diễn viên
  Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  12

  Ông Đoàn Phú Thăng Diễn viên
  Nhà hát Kịch Hà Nội
  13

  Ông Cao Đức Xuân Hồng Đạo diễn, Diễn viên
  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  14

  Ông Nguyễn Trung Cường Diễn viên
  Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương
  15

  Ông Nguyễn Văn Cường Diễn viên
  Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương
  16

  Ông Phạm Huy Tý Diễn viên
  Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh Nam Định
  17

  Bà Trần Thị Ngát
  (Hồng Ngát)
  Diễn viên
  Đoàn Kịch nói Nam Định
  5.5. Loại hình nghệ thuật Múa Rối: 03 hồ sơ
  1

  Bà Nguyễn Thị Lan
  (Tuyết Lan)
  Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng
  2

  Ông Nguyễn Thanh Hùng Nhạc công
  Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội
  3

  Bà Phạm Thị Tố Loan Nhạc công
  Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội
  5.6. Loại hình nghệ thuật Tuồng: 09 hồ sơ
  1

  Bà Nguyễn Thị Quyên
  (Đỗ Quyên)
  Diễn viên
  Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2

  Bà Huỳnh Ngọc
  (Lương Ngọc Yến)
  Diễn viên
  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh
  3

  Ông Hồ Đức Dũng Diễn viên
  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng
  4

  Bà Hà Huế Hương
  (Quế Hương)
  Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh
  5

  Bà Vương Muối
  (Quế Hoa)
  Diễn viên
  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh
  6

  Ông Võ Xuân Hùng Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hoà
  7

  Ông Nguyễn Đình Trương
  (Đình Chương)
  Diễn viên
  Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định
  8

  Ông Huỳnh Hữu Phước
  (Linh Phước)
  Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh
  9

  Ông Tô Văn Kỳ
  (Tô Kỳ)
  Diễn viên
  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh, Đà Nẵng
  5.7. Loại hình nghệ thuật Xiếc: 06 hồ sơ
  1

  Ông Trịnh Phương Linh Diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2

  Bà Nguyễn Thị Tuyết
  (Ánh Tuyết)
  Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
  3

  Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
  4

  Ông Phạm Xuân Quang Diễn viên
  Liên đoàn Xiếc Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  5

  Ông Trần Công Thành
  (Trần Định)
  Diễn viên
  Đoàn Nghệ thuật Xiếc, Ảo thuật Vũng Tàu
  6

  Ông Nguyễn Hoàng Vinh Đạo diễn
  Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
  5.8. Họa sĩ thiết kế sân khấu: 01 hồ sơ
  1

  Ông Nguyễn Tất Hiền Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu
  Trường Cao đẳng Múa Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  Dương Thanh Ngọc (26-07-2019), MEM (28-07-2019)

 5. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Phụ lục III
  CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỂ NGHỆ TRUY TẶNG DANH HIỆU
  “NGHỆ S
  Ĩ NHÂN DÂN”
  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

  TT
  HỌ VÀ TÊN
  CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
  1
  NSƯT. Nguyễn Đăng Toàn Diễn viên
  Đoàn Cải lương Hải Phòng
  2
  NSƯT, Bùi Văn Cường
  (Bùi Cường)
  Đạo diễn
  Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam),
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  3
  NSƯT. Đoàn Anh Tuấn Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu)
  Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam,
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  4
  NSƯT. Trần Ngọc Châu
  (Giang Châu)
  Diễn viên,
  Thành phố Hồ Chí Minh


  Phụ lục IV
  CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU
  “NGHỆ SĨ ƯU TÚ”
  (Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP
  ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NGHỆ THUẬT, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
  1
  Ông Trần Công Pho Diễn viên hát,
  Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  2
  Ông Vũ Văn Học Diễn viên hát,
  Đoàn Ca Múa Quân khu Việt Bắc (nay là Đoàn Văn công Quân khu I)
  3
  Ông Nguyễn Quý Bôn
  (Thanh Quý)
  Diễn viên
  Nhà hát Chèo Hà Nội
  4
  Ông Huỳnh Hữu Hoà Diễn viên
  Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 3 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  Dương Thanh Ngọc (26-07-2019), Lê Minh Điền (27-07-2019), MEM (28-07-2019)

 7. pika
  Avatar của pika
  Cám ơn bạn ĐH đưa tin .


  Vậy là chắc ăn như bắp rồi . NS Minh Vương và NS Thanh Tuấn thoả mản được nguyện vọng của mình .


  Không biết tại sao mỗi khi nghe giới thiệu các chử Nghệ Sĩ Minh Vương hay Nghệ sĩ Thanh Tuấn , Pika cảm thấy thân thương, bình dị làm sao, nhưng khi nghe giới thiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú Minh Vương hoặc Nghệ Sĩ Nhân Dân Minh Vương thấy không hay bằng và có vẻ cao xa, xa lạ quá .
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 4 Users Say Thank You to pika For This Useful Post:

  DOHOANG (26-02-2020), Dương Thanh Ngọc (26-07-2019), Lê Minh Điền (27-07-2019), MEM (28-07-2019)

ANH EM CHANNEL