1. tinhyeuthomong9
    Avatar của tinhyeuthomong9
    Mình có ảnh tính đăng trên web của CLB, nhưng ko biết đăng vào thư mục nào và cách đăng,ai biết hướng dẫn dùm tôi với nhé
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL