1. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện Nguyện Website CAILUONGSO.COM trong năm 2024 chi tiết như sau :

  I. TỒN QUỸ 31/12/2023 :

  =
  4.350.000 đồng.
  (Xem cuối trang 01 của link
  http://diendan.cailuongso.com/showth...618#post273618)


  II.PHẦN THU 2024 :
  1/.Thu ủng hộ bà con Bến Tre và các nghệ sĩ nghèo ăn Tết 2024 : 73.502.500 đồng.

  (
  Link
  http://diendan.cailuongso.com/showth...812#post273812)


  2/Thu khác :

  Cộng thu khác : 0 đ.


  Cộng thu từ 01/01/2024 - 28/05/2024 (1+2) :

  = 73.502.500 + 0 =
  73.502.500 đ.

  III.PHẦN CHI 2024 :
  - Ngày 13/01/2024 : Chi tặng nữ NS Ngọc Lan bị té gãy xương : 2.000.000 đồng.
  - Ngày 20/01/2024 : Chi tặng quà Tết cho 50 bà con nghèo xã Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre : 33.000.000 đồng.
  - Ngày 27/01/2024 : Chi tặng quà Tết cho nghệ sĩ : 39.505.000 đồng.

  (Xem trang 01 của link sau đây, phần tổng kết hoạt động tặng quà Tết

  http://diendan.cailuongso.com/showth...812#post273812)
  -
  Ngày 28/05/2024, trích quỹ Thiện nguyện số tiền 2.000.000 đ (nằm trong phần tiền anh Cao Phi Hùng chuyển ủng hộ quỹ) để tặng cho NS Khánh Ngọc bị bệnh ung thư vòm họng.

  Cộng chi từ 01/01/2024 - 28/05/2024 :
  76.505.000 đ.

  IV. TỒN QUỸ 28/05/2024 :
  [(IV) = (I) + (II) - (III)]

  =
  4.350.000 đồng (tồn đầu năm).
  + (73.502.500 đồng) (Thu từ 01.01 - 28.05.2024).
  -
  (76.505.000 đồng)
  (Chi từ 01.01 - 28.05.2024).
  =
  1.347.500 đồng)

  Như vậy, tồn quỹ 28/05/2024 là :

  = 1
  .347.500 đồng.

  (
  DOHOANG - Ban thiện nguyện - đang giữ)

  (Đã cập nhật 28/05/2024)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following User Says Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  MEM (23-02-2024)

 3. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Ngày 13/01/2024, Ban thiện nguyện đã trích số tiền 2.000.000 đ để thăm nữ NS NGỌC LAN, bị té gãy xương, đang ở nhà con trai ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

  MEM (23-02-2024)

 5. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện nguyện CLS tồn quỹ đến 25/05/2024 là 3.347.500 đ.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Ngày 28/05/2024, trích quỹ Thiện nguyện số tiền 2.000.000 đ (nằm trong phần tiền anh Cao Phi Hùng chuyển ủng hộ quỹ) để tặng cho NS Khánh Ngọc bị bệnh ung thư vòm họng.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 7. DOHOANG
  Avatar của DOHOANG
  Quỹ Thiện nguyện CLS tồn quỹ đến 10/07/2024 là 1.347.500 đ.
  (Chi tiết ở trang 1 topic này)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL