1. MEM
  Avatar của MEM
  Để tiện cho các thành viên liên hệ trong công việc khi cần, Topic này được lập ra để cập nhật danh sách thành viên BCN và công việc chuyên trách.

  DANH SÁCH BCN NHIỆM KỲ I
  Ngày mới thành lập
  1. Anh 10Cuong
  2. Chị Tuyetmai
  3. Linhhueforever
  4. Jessica
  5. Hồng Liên
  6. Anh NgocAnh
  7. Mem
   

 2. The Following 7 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

  kimhong (14-09-2013)

 3. MEM
  Avatar của MEM
  DANH SÁCH BCN NHIỆM KỲ I
  Bầu bổ sung lần 1

  Do anh Ngocanh, chị Tuyetmai và Hồng Liên có công việc bận nên không tiếp tục tham gia BCN được nên đã bầu bổ sung như sau:
  1. Anh 10Cuong (PCN)
  2. Linhhueforever (PCN)
  3. Jessica
  4. Mem (CN)
  5. Minhle
  6. Akhuong

   Ngoài ra, còn có 2 chuyên trách:
  7. Ngalunglinh: Hậu cần
  8. Romeo: Thủ quỹ
   

 4. The Following 6 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

  kimhong (14-09-2013)

 5. MEM
  Avatar của MEM
  DANH SÁCH BCN NHIỆM KỲ I
  Bầu bổ sung lần 2

  Do anh Akhuong và Jessica có công việc bận nên không tiếp tục tham gia BCN được nên đã bầu bổ sung như sau:
  1. Anh 10Cuong (PCN): Âm thanh, địa điểm off, nhạc sĩ
  2. Linhhueforever (PCN): Đời sống, ngoại giao
  3. Mem (CN): Tổng hợp
  4. Minhle: Danh sách, tiết mục, chương trình off
  5. Scarlet: Hậu cần
  6. ThuongTran: Đời sống
  7. Dohoang: Địa điểm off

   Ngoài ra, còn có 2 chuyên trách:
  8. Ngalunglinh: Hậu cần
  9. Romeo: Thủ quỹ
   

 6. The Following 12 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

  kimhong (14-09-2013)

ANH EM CHANNEL