Trang 4/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4

Chủ đề: Ba Nam

 1. Duongtonhu
  Avatar của Duongtonhu
  Tập bài bản khi học của thầy lâu rồi mới nhìn lại, thấy nó te tua mà thấy thương quá . Thôi ! DTN chịu khó wính vào đây để lưu trử , đễ chia sẽ cùng với anh , chị , em nhé !!!

  Nam Ai
  ( trích tập bài bản thầy Út Trọn 1994 )

  Lớp 1

  1. Trên sông Thương (+) (1N) ( xang )
  Một đêm (-) trăng nước mơ màng (+) (lìu)
  2. Trầm lặng giữa (+) không gian (-) (xang)
  Lá bay (-) nhẹ nhàng (-) (hò)
  3. Dật dờ (+) trên bến cô giang (+) (xang)
  Có một chàng (+) làm bạn với đò ngang (+) (xang)
  4. Cứ mỗi buổi (+) chiều về (-) (xàng)
  Nhìn cảnh vật (+) luống đê mê (-) (xang)
  5. Chàng trỗi lên (+) những tiếng tiêu sầu (+) (hò)
  Và khoan hò (+) suốt cả canh thâu (+) (xang)
  6. Vui thú cảnh (+) hiền hòa (-) (xàng)
  Mặc cho đời (+) bể dâu (-) (xang)
  7. Mặc ai (+) tranh danh đoạt lợi (+) (xự)
  Nhưng chàng ta (+) vẫn không màng (+) (hò)
  8. Chỉ làm (+) bạn với trăng vàng (+) (xàng)
  Cùng chiếc đò (+) trên thương giang (-) (liu)

  Lớp 2

  9. Có một hôm (+) (1N) (xang)
  Ánh trăng (-) vừa soi sáng (+) (cống)
  10. Lầu tây hiện (+) Mỵ Nương (-) (xang)
  Ngồi ngắm ánh (+) trăng khuya (-) (xang)
  11. Mắt say sưa (+) nhìn trời thơ mộng (+) ( xự )
  Bổng từ đâu (+) vọng lại tiếng tiêu sầu (-) (hò)
  12. Nghe ai (-) oán não lòng (+) (xàng)
  Khiến lòng nàng (+) bâng khuâng (-) (xang)
  13. Từ đây (+) cứ mỗi đêm trăng (+) (xang)
  Nàng trông chờ (+) tiếng sáo của giai nhân (+) (xang)
  14. Trỗi lên những giọng (+) thăng trầm (-) (xàng)
  Cùng câu hát hò (+) nhặt khoan (-) (xang)
  15. Rồi lần lượt (+) ngày qua tháng lại (+) (xự)
  Nàng ngóng trông (+) và mơ tưởng bóng hình chàng (+) (hò)
  16. Ngồi tương tư (+) suốt cả canh tàn (+) (xàng)
  Rồi ngậm ngùi (+) thở than (-) (liu)

  Lớp 3


  17. Vua cha (+) (1N) (xang)
  Có một hôm (-) mới biết rõ sự tình (+) (hò)
  18. Nên truyền lệnh (+) cho bá quan (-) (xang)
  Tất cả dân chúng (+) trong làng (-) (hò)
  19. Tìm cho được chàng (+) thổi sáo mỗi đêm (+) (xang)
  Về trào (-) trẫm sẽ thưởng ban (+) (xang)
  20. Quả nhiên tìm gặp (+) được chàng (-) (xàng)
  Tên thật là (+) Trương Chi (-) (xang)
  21. Vua mới hiểu là gã (+) chèo đò trên sông Thương giang (liu)
  Thân hình (-) mộc mạc nghèo nàn (+) (liu)
  22. Công nương mới diện kiến (+) thoáng qua (-) (oan)
  Thấy hình dáng (+) xấu xa (-) (oan)
  23. Nỗi nớ thương (+) nay đã phai nhòa (+) (hò)
  Công nương cũng (+) dứt hẳn bệnh tình (+) (hò)
  24. Trên tiên cung (+) cũng vui mừng (+) (xàng)
  Vì thấy con mình (+) lành bệnh căn (-) (hiu)

  Lớp 4

  25. Chàng Trương (+) (1N) (xang)
  Có một hôm (-) đến trước ngai vàng (+) (xàng)
  26. Bỗng nhiên gặp (+) mặt nàng (-) (xàng)
  Khiến lòng chàng (+) nhớ nhung (-) (xang)
  27. Nhưng chàng riêng (+) than cho số phần (+) (xự)
  Vì đời ta (+) như án mầy mờ (+) (hò)
  28. Thôi đành chôn chặt (+) mối tuyệt tình (+) (xàng)
  Rồi chàng ôm hận (+) nghìn thu (-) (liu)

  Lớp Mái


  1. Đến khi bệnh tình (+) (xàng)
  Công nương (-) trở nên trầm trọng nặng nề (+) (xàng)
  2. Dạ ngọc luống (+) ê chề (-) (xề)
  Vì tâm trí (+) đê mê (-) (oan)
  3. Thêm xúc động (+) lòng vua cha (+) (liu)
  Nên mới truyền lệnh (+) cho tất cả gần xa (+) (liu)
  4. Mong tìm (+) lại người hát hò (+) (xàng)
  Và tiếng tiêu sầu (+) năm xưa (-) (liu)
  5. Nhưng tìm đâu (+) cho gặp (-) (xang)
  Vì chàng (-) mạng sống suối vàng (+) (xàng)
  6. Giữa đêm trăng (+) nguyệt tròn (-) (xàng)
  Trong cảnh trời (+) mùa thu (-) (liu)
  7. Chàng chết đi (+) biến thành viên ngọc đá (+) (cống)
  Để vấn vương (+) nơi lầu vàng (+) (xàng)
  8. Khiến cho Mỵ (+) Nương nàng (-) (hò)
  Lòng rào rạc (+) đau thương (-) (xang )
  9. Mỗi khi (+) (1N)
  Rót vào (-) Chén ngọc đá kia (+) (oan)
  10. Bỗng nhiên thấy (+) dáng hình (-) (xề)
  Của anh chàng (+) Trương Chi (-) (oan)
  11. Chiếc đò (-) giọng hò năm xưa (+) (liu)
  Cũng u buồn (+) vắng lặng xa đưa (+) (liu)
  12. Nàng Mỵ Nương (+) say mê lặng nhìn (+) (xàng)
  Ôm ngọc đá (+) vào thân (-) (liu)
  13. Tay nâng (+) ngọc quí (-) (xang)
  Vì nguồn (+) cảm lụy dâng trào (+) (xàng)
  14. Bổng giọt máu (+) nhỏ vào (-) (xàng)
  Chén ngọc ấy (+) liền tan (-) (liu)
  15. Nàng ngã ra (+) mê man bất tỉnh (+) (cống)
  Vì nguồn (-) cảm lụy dâng trào (xàng).

  09-08-2011


  Nam Xuân
  (trích tập bài bản thầy Út Trọn 1994)

  Chúa công ơi ! gió ngựa hầu như mệt mỏi.Khi hai ta dung rủi dưới trăng ...khuya. (1N) (xang)

  1. U buồn (-) (lìu)
  Bên bờ Ô Giang (+) (xang)
  2. Gió lướt (-) miên man (-) (xang)
  Nghe như lời (+) thở than (-) (xang)
  3. Ta thương ai (+) vóc ngọc mình vàng (+) (xàng)
  Nay phải cam (+) vào lửa đạn (+) (xệ)
  4. Trong tiếng trống (+) kinh hoàng (-) (xàng)
  Bụi bay mờ (+) Ô Giang (-) (xang)
  5. Thần (+) Thiếp (-) đâu quản gì (-) ( xàng)
  Dậm trường tên đạn (+) (xề)
  6. Chỉ thương kẻ (+) anh hùng (-) (xàng)
  Buổi vận cùng (+) long đong (-) (xang)
  7. Sáo Trương lương (+) vẫn khúc bi sầu (+) (hò)
  Hạng Võ nầy (+) phải chịu sa cơ (+) (liu)
  8. Bao nhiêu (+) đệ tử cũng không còn (+) (oan)
  Cơ nghiệp đành (+) tiêu tan (-) (liu)

  Lớp 2

  9. Mưa bay (+) (1N) gió cuốn (-) (xể)
  Tơi tả nhung bào (+) (hò)
  10. Nhìn (-) mặt nhau (-) (xang)
  Lệ tuôn ra (+) dạt dào (-) (hò)
  11. Khói mây mờ (+) bao phủ non sông (+) (xang)
  Lệ đây vơi (+) khó kiếp long đong (+) (xang)
  12. Ôi ! sông nước (+) chập chùng (-) (xàng)
  Biết phương nào (+) ruổi dung (-) (xang)
  13. Ta nghe (+) giữa tiếng (-) chiêng trống (-) (xể)
  Các oan hồn tử sĩ (+) (xể)
  14. Bởi lũ (-) Lưu Ban (-) (xang)
  Với sáo thần (+) Trương Lương (-) (xang)
  15. Bến Ô Giang (+) gặp bước đường cùng (+) (hò)
  Không một chiến thuyền (+) đưa ta qua bến (+) (líu)
  16. Trời nỡ (+) bao kẻ anh hùng (+) (xàng)
  Chịu chôn vùi (+) uy danh (-) (liu)

  Lớp 3

  17. Tướng công ơi ! (+) (1N) (xang)
  Thiếp khuyên chàng (-) hãy cam lòng lên yên (+) (xang)
  18. Để mặc thiếp (+) nơi đây (-) (xang)
  Giữa bốn bề (+) trùng dây (-) (xang)
  19. Kìa xa xa (+) binh nổ vang dậy (+) (oan)
  Ta nở nào (+) bỏ bạn đành sao? (+) (liu)
  20. Ta mau (+) lướt dậm băng ngàn (+) (oan)
  Thoát kổi vòng (+) binh đao (-) (liu)


  10- 08 - 2011


  Đảo Ngũ Cung ( Nam Đảo )
  ( trích tập bài bải thầy Út trọn 1994 )

  Lớp 1

  1. Phận nữ nhi (+) (1N) (xang)
  Cần phải hiểu câu (-) tứ đức tam tùng (+) (lìu,u)
  2. Thuở còn ở (+) tại gia (-) (xê)
  Hiếu thảo cùng (+) mẹ cha (-) (xê)
  3. Tuổi cập kê (+) xuất giá tùng phu (+) (xê)
  Về quê chồng (+) ăn ở cho đẹp lòng (+) (liu,u)
  4. Dẩu cay đắng (+) hay mặn nồng (-) (oan)
  Hãy giữ tròn (+) đạo dâu con (-) (xê)
  5. Xử thế khôn (+) bất cứ ai (+) (xê)
  Trong hương thôn (+) ngoài láng giềng lân cận (+) (liu,u)
  6. Trên thuận (-) dưới hòa (-) (oan)
  Đẹp lòng dạ (+) mẹ cha (-) (xê)
  7. Gái thuyền quyên (+) rất chính chuyên (+) (xê)
  Điều rủi may (+) chung thủy một lòng (+) (xề)
  8. Loan phụng được (+) chung phòng (-) (xề)
  Là nhờ bà nguyệt (+) ông tơ (-) (liu)

  Lớp 2

  9. Lòng nhân đức (+) của tổ tiên (+) (liu)
  Xưa làm hiền (+) nay mới gặp lành (+) (xề)
  10. Giai ngẫu tự (+) thiên thành (-) (xề)
  Nhân duyên do (+) túc đế (-) (u)
  11. Vui mừng ngày (+) đính hôn lễ (+) (u)
  Của đôi (+) nam nữ thanh niên (+) (oan)
  12. Thật xứng lứa (+) vừa đôi (-)(oan)
  Người người điều (+) ngợi khen (-) (liu)
  13. Bên đàng trai (+) mấy hôm nay (+) (xang)
  Lo sắp (-) bày gia môn (+) (liu)
  14. Quan khách (-) nhộn nhàng (-) (xề)
  Đến chúc mừng (+) tân lang (-) (liu)
  15. Rất lạc quan (+) họ chúc cho (+) (liu)
  Đôi thông gia (+) liên kết hiệp hòa (+) (xề)
  16. Đoàn tựu (-) một nhà (-) (xề)
  Hạnh phúc tràn (+) hân hoan (-) (liu)

  Lớp 3

  17. Chàng rễ (+) với nàng dâu (+) (liu)
  Bên nhau (+) ra mắt ông bà (+) (xề)
  18. Mâm trầu rượu (+) gọi là (-) (xề)
  Lạy song đường (+) từ mẫu (-) (u)
  19. Rồi động phòng (+) đêm hoa chúc (+) (u)
  Nàng dâu (+) chàng rễ thắm duyên (+) (oan)
  20. Hai họ (-) gái trai (-) (oan)
  Hòa khúc nhạc (+) ái ân (-) (xê)

  12- 08- 2011
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 10 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:

  MEM (01-04-2018)

 3. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Nguyên văn bởi quốc hùng
  Mình rất đam mê cải lương, hát từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, nhưng ở quê mình không có ai dạy hát, mình muốn hát cho co bài bản vậy phải học ở đâu? nhờ thành viên chỉ giúp.
  Anh không nói rõ chỗ, khó lòng chỉ lắm. Vì chỗ học thì bao la. Cái này không phải không ai trả lời anh, mà tại anh không tiếp đó nghen...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. Nguyễn Ngọc Điệp
  Avatar của Nguyễn Ngọc Điệp
  Nguyên văn bởi MEM
  Quốc Hùng hiện ở quận mấy để giới thiệu thầy gần đó cho?
  Dạ, cho mình đâm hơi tí.
  Mình ở Bình Thạnh thì học ở thầy nào ADMIN chỉ giúp với.

  Xin cảm ơn! ^^
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 5. The Following User Says Thank You to Nguyễn Ngọc Điệp For This Useful Post:

  MEM (01-04-2018)

 6. MEM
  Avatar của MEM
  Nghe nói ở chợ Bà Chiểu có thầy dạy. Để hỏi lại coi thế nào rồi thông tin cho bạn nhé!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 7. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:


 8. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Nguyên văn bởi nguyengocD
  Dạ, cho mình đâm hơi tí.
  Mình ở Bình Thạnh thì học ở thầy nào ADMIN chỉ giúp với.

  Xin cảm ơn! ^^
  Trước có thầy Bảy Quí (0907036012). Lâu rồi không biết có thay đổi gì không.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 9. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

  MEM (01-04-2018)

 10. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Hồng Phượng
  Muốn học cho được bài bản trước tiên phải biết chữ đờn. Đa số các em còn chưa hiểu hò xự xang xê cống là gì và thanh âm của nó ra sao còn chưa biết nghe ! Thì có âm chữ đờn vô đây cũng ko ai hiểu gì. Trước tiên là phải tầm sư học đạo mới được. Học..học...học..thôi các em ơi !
  Dạ, chị Hồng Phượng nói rất đúng.
  Trước tiên phải biết chữ đờn, tức là phải biết về xướng âm.
  Nếu chưa biết gì, thì phải phải tầm sư học đạo thôi.
  Nếu có năng khiếu và biết nhịp thì có thể tự học giống như hình thức karaoke, nghĩa là nghe audio đờn beat, dò theo bài ca vài ba lần rồi sau đó tập ca theo tiếng đờn (beat).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 11. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (01-04-2018)

 12. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Hồng Phượng
  Chỗ câu 8 hình như là chữ Tử đệ chứ không phải là đệ tử đâu loaLa ! Tử đệ ý nói là những anh em cùng cắt máu ăn thề sinh tử có nhau đó ! Nhưng vì có nhiều người ko hiểu nguyên văn nên cứ hát là Đệ tử .
  Đúng rồi, Sở Bá Vương Hạng Võ có tám ngàn tử đệ. Nhưng tới lúc mạt vận cùng đường thì họ cũng bỏ Hạng Võ trơ trọi một mình.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 13. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (01-04-2018)

 14. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Koala
  Bài đó BL post lên bên Audio đó a, Koala nghe cũng thấy lạ vì thường đến lớp mái người ta thường chơi chậm hơn, đằng này nó lại chơi nhanh hơn.
  Cũng tùy theo cách chơi (tùy theo qui ước).
  Có nhiều nhóm tài tử, khi qua Lớp Mái thì đờn nhịp thúc, gọi là Mái Chạy.
  Bởi vậy nhiều bài ca tài tử xưa, đặt lời Lớp Mái ít chữ mới ca chạy kịp đờn.
  Khi dùng bản Lớp Mái để đờn màn thì cũng có 2 cách:
  - Nếu hát Nam Tẩu Mã thì đờn Lớp Mái nhịp thúc (ví dụ đoạn Ngũ Vân Thiệu bị vây).
  - Nếu Hát Nam thán hơi Xuân Nữ thì đờn Lớp Mái nhịp giãn (như đoạn cô Nguyệt khóc Minh đã chết trong tuồng Tô Ánh Nguyệt xưa).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 15. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (01-04-2018)

 16. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Hồng Phượng
  Chị thì tùy thuộc dàn đờn , họ đờn sao chị ca vậy, có lần mấy ổng đờn nhịp 8 ca nhóng theo muốn đứt hơi luôn
  Thật ra đó là họ đờn giãn nhịp chớ không phải nhịp 8, vì chỉ có các bản oán mới có nhịp 8 mà thôi.
  Như Sương Chiều, Xang Xừ Líu cũng là đờn giãn nhịp, gấp đôi với nhịp hồi xưa.
  Em có nghe cải lương ngoài Hà Nội đờn bản Nặng Tình Xưa cũng giãn nhịp gấp đôi so với trong Nam mình.

  NGHE Ở ĐÂY NÈ
  Cải Lương Số - Giữ mãi niềm đam mê
  Nhấn chuột phải và chọn Save Target As...

  NẶNG TÌNH XƯA
  (đàn và ca giãn nhịp)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 17. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  El Zombre (07-02-2014), MEM (01-04-2018), Thanh Hậu (18-07-2012)

Trang 4/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4
ANH EM CHANNEL