Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Chủ đề: Nam Xuân

 1. nhoctanh
  Avatar của nhoctanh
  NAM XUÂN

  Gương anh thư


  I.
  1. Ngày xưa (xang) (+) vào thời__ non nước lầm than (xang)
  2. Giặc Nam Hán tràn sang__(xang) cai trị người dân Nam__(xang)
  3. Đất Châu Diên có kẻ anh hùng (hò), mưu nổi lên chống kẻ tham tàn (xề)
  4. Tên Thi Sách là chàng__(xàng), nhưng bị Tô Định giết đi (xang)
  5. Vợ là Trưng Trắc__(xê), cùng em__Trưng Nhị đau lòng (xề)
  6. Nợ nước lẫn thù nhà__(xàng) khởi binh chiếm thành Long Biên__(xang)
  7. Quân Nam Hán kinh hồn thảm bại (phan), Trưng Nữ Vương đóng ở Mê Linh (liu)
  8. __Ba năm cai trị sơn hà (phan), non sông an lạc âu ca __(liu)

  II.
  9. __Nghe tin (xang) (+), Hán vương__liền cử binh hùng (hò)
  10. Sai Mã Viện kéo sang__(xang), chiếm lại Long Biên thành__(hò)
  11. __Mấy lần đương cự ở Hồ Tây (xang) sức giặc không thể chống ngăn (xang)
  12. Trưng Nữ Vương phải đành__(xàng) lui về vùng Cấm Khê__ (xang)
  13. __Nhưng rồi cô thế__(xê), quân ta__ đành tan vỡ (xể)
  14. Chạy về đến Hát Môn__(xang), Mã Viện đuổi sát một bên__(xang)
  15. __Trưng Vương cạn lối cùng đường (xàng), sau lưng kẻ thù vây kín (tích)
  16. __ Không nẻo đào sanh__(xê_xàng), nên nhảy xuống dòng Hát Giang__ (liu)

  III.
  17. __Chiếm xong (xang) (+) đất Nam rồi__ Mã Viện cho dựng lên (xê)
  18. Trụ đồng để ghi công__(xang) nằm ở vùng biên cương__(xang)
  19. Ghi rằng: trụ đồng chiết Giao Chỉ triệt (phan), dân Nam ném đá lấp đi (liu)
  20. __Ngàn năm trụ chẳng còn chi (phan), nhưng gương Trưng Nữ mãi ghi__(liu)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 7 Users Say Thank You to nhoctanh For This Useful Post:


 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Giang Tiên

  nguyenphuc, Nam Ai xong mình cũng mần chi tiết qua Nam Xuân luôn hén.

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:


Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
ANH EM CHANNEL