Trang 1/17 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối

Chủ đề: Văn Thiên Tường

 1. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  VĂN THIÊN TƯỜNG
  (LỚP DỰNG & XẾ XẢNG)
  Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

  Tác giả: Trọng Khanh

  Lớp Dựng:
  7. (-) (-) (-) Quân (vương)
  Đừng ai (bi) (-) lẽ thường (-) thắng bại sá (chi)
  8. (Ráng) làm sao (-) thoát khỏi cơn (nguy) (-)
  Sau (nầy) sẽ liệu (toan) gây (dựng) lại cơ (đồ)]
  9. (Có) thiếp theo (-) càng vướng (bận) (-)
  Quân (vương) thêm nặng (-) vì chút (-) phận má (hồng)
  10. (Giờ) đây thiếp (-) quyết quyên (sinh) (-)
  Để thánh (hoàng) được rảnh (tay) lo (xã) tắc sơn (hà)
  11. (Quân) vương hỡi (-) từ đây vĩnh (biệt) (-)
  Chúc (quân) vương được (-) thoát khỏi (-) cơn nguy (nàn)
  12. Ngày (sau) nghiệp đế (-) muôn thuở vững (bền) (-)
  Thiếp (về) cõi giới (ba) mà (lòng) vẫn nhớ quân (vương)
  Lớp Xế Xảng:
  13. (-) (-) Ruột (thắt) lòng (đau)
  Khanh (đã) thác (rồi) trẫm (nát) tâm (can)
  14. (-) (-) (-) Ngu (Cơ)
  Khanh (hỡi) (-) sao bỏ (-) trẫm một (mình)
  15. Nỗi (lòng) trẫm (biết) tỏ cùng (ai) (-)
  Điện (ngọc) cung (vàng) ngôi (báu) mà (chi)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 10 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  caophihung (28-11-2015), DOHOANG (10-11-2014), giaonguyentuong (15-12-2014), huynhdiep73 (27-03-2013), MEM (08-09-2016), romeo (10-11-2014), SauLucBinh (27-11-2015)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  Bản đờn
  LỚP DỰNG & XẾ XẢNG (VĂN THIÊN TƯỜNG)
  (9 câu, nhịp 8, hơi oán, trường canh hoãn điệu)

  1. (-) (-) (-) Xán u liu (oan)
  liu xề oan (liu) xề xán xứ liu (-) xế xang xư xề (-) xề xán u xề ú liu (oan)
  2. Lỉu liu oan (xề) xề oan liu u (-) xề xán u xề u liu (oan) liu oan xề xảng xang xề (liu)
  xế xang xư (xề) xảng xang xề (liu) tồn xang xế (xê) xảng xang xư (xàng)
  3. Tồn (xang) xế xê (-) hò xê xang (xự) liu xề xảng xang xừ (xang)
  xang xế (xê) xang xự (-) xang xế xê (-) xề xảng xang xư (hò)
  4. Lỉu liu oan (xề) xề oan liu u (-) xề xán u xề u liu (oan) liu oan xề xảng xang xề (liu)
  xế xang xư (xề) xảng xang xề (liu) tồn xang xế (xê) xảng xang xư (xàng)
  5. Tồn (xang) xế xê (-) hò xê xang (xự) liu xề xảng xang xừ (xang)
  xang xế (xê) xang xự (-) xang xế xê (-) xề xảng xang xư (hò)
  6. Tồn (xang) xế xê (-) xề xảng xang (hò) liu xề xảng xang xề (liu)
  xế xang xư (xề) xề oan liu (ú) xế xang xư (xề) xảng xang xề (liu)
  XẾ XẢNG:
  7. Liu oan xề xảng xang xề (liu) (-) Tồn xang líu (xể) líu cống xê (xang)
  xang xế (xê) xể xang xư (xàng) xàng xề (xang) xề xự xế xừ (xang)
  8. Xế xế xang xư (xề) xề xự cống xừ (xang) (-) Tồn xang xế (xê)
  xê oán (líu) líu líu (-) líu cống xê (-) xề xế xang xư (hò)
  9. Tồn (xang) xảng xang cống (xê) xề xự xế xừ (xang) xề xề xề (xang)
  xang xế (xê) xể xang xư (xàng) xàng xề (xang) xề xự xế xừ (xang)

  Ghi chú: Lớp Dựng (và Xế Xảng) là từ câu 7 đến câu 15 của Lớp Nhứt toàn bài Văn Thiên Tường.
  (Bài đờn nầy trong tập chép tay của Trọng Khanh)


  Bài ca
  LỚP DỰNG & XẾ XẢNG
  (trích "Hạng Võ Biệt Ngu Cơ", Trọng Khanh soạn lời)

  1. (-) (-) (-) Quân (vương)
  đừng ai (bi) (-) lẽ thường (-) thắng bại sá (chi)
  2. (Ráng) làm sao (-) thoát khỏi cơn (nguy) (-)
  sau (nầy) sẽ liệu (toan) gây (dựng) lại cơ (đồ)
  3. (Có) thiếp theo (-) càng vướng (bận) (-)
  quân (vương) thêm nặng (-) vì (chút) phận má (hồng)
  4. (Giờ) đây thiếp (-) quyết quyên (sinh) (-)
  để thánh (hoàng) được rảnh (tay) lo (xã) tắc sơn (hà)
  5. (Quân) vương hỡi (-) từ đây vĩnh (biệt) (-)
  chúc (quân) vương được (-) thoát khỏi (-) cơn nguy (nàn) (-)
  6. Ngày (sau) nghiệp đế (-) muôn thuở vững (bền) (-)
  thiếp (về) cõi giới (ba) mà (lòng) vẫn nhớ quân (vương)
  XẾ XẢNG:
  7. (-) (-) Ruột (thắt) lòng (đau)
  khanh (đã) thác (rồi) trẫm (nát) tâm (can)
  8. (-) (-) (-) Ngu (Cơ)
  khanh (hỡi) (-) sao bỏ (-) trẫm một (mình)
  9. Nỗi (lòng) trẫm (biết) tỏ cùng (ai) (-)
  điện (ngọc) cung (vàng) ngôi (báu) mà (chi)


  Ghi chú quan trọng: Khi viết lời ca, nếu chỉ có Lớp Dựng thì soạn giả chỉ viết là (ca) LỚP DỰNG, nếu chỉ có Lớp Xế Xảng thì soạn giả viết là (ca) XẾ XẢNG, chớ không viết là (ca) VĂN THIÊN TƯỜNG.
  Nếu viết là (ca) VĂN THIÊN TƯỜNG thì có nghĩa là LỚP ĐẦU hoặc LỚP NHỨT (hoặc LỚP NHÌ, LỚP BA).
  Cũng như, với ba bài nam, nếu chỉ xài Lớp Mái (Nam Ai) thì soạn giả viết là (ca) LỚP MÁI, chớ không viết là ca NAM AI.
  Đối với LỚP TRỐNG (Xuân) và SONG CƯỚC (Đảo) cũng vậy.
  Tương tự như vậy, với bài Tứ Đại Oán thì viết là (ca) LỚP XANG VẮN, (ca) LỚP XANG DÀI, (ca) LỚP HỒI THỦ v.v... nếu viết (ca) TỨ ĐẠI OÁN thì người ta hiểu là LỚP ĐẦU.
  Dân chơi tài tử chuyên nghiệp, chỉ nói LỚP là người ta biết thuộc bản gì rồi, vì LỚP DỰNG (hoặc XẾ XẢNG) thì chỉ có bản Văn Thiên Tường mà thôi.
  Nếu Lớp tính theo số thứ tự (như Lớp Đầu, Lớp Chót, Lớp Nhứt, Lớp Nhì, Lớp Ba v.v... thì phải kèm theo tên bài bản đó. Thí dụ Nam Ai (lớp 1), Xuân Tình (lớp 4), Phụng Cầu (lớp 3) v.v...
  Đó là cung cách gọi tên lớp, bài (bản) trong giới tài tử chuyên nghiệp vậy.

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 8 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014), huynhdiep73 (27-03-2013), MEM (08-09-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  VỀ NHỊP TRƯỜNG CANH TRONG CỔ NHẠC TÀI TỬ

  Cổ nhạc tài tử có 3 loại nhịp trường canh:
  1. Trường canh CẤP ĐIỆU, tương đương với loại nhịp 2/4 của tân nhạc. Loại trường canh này dùng cho các bản nhỏ NHỊP MỘT, như Khúc Ca Hoa Chúc, Tử Quy Từ, Lạc Âm Thiều, Đại Bá Đương, Trung Thu v.v...
  2. Trường canh TRUNG ĐIỆU, tương đương với nhịp 4/4 của tân nhạc. Loại trường canh này được dùng cho hầu hết các bài bản (nhất là những bản NHỊP TƯ) và bản VỌNG CỔ.
  3. Trường canh HOÃN ĐIỆU (tân nhạc không có loại trường canh này). Trường canh HOÃN ĐIỆU chậm gấp đôi trường canh Trung Điệu. Loại trường canh HOÃN ĐIỆU thường dùng cho những BẢN OÁN NHỊP TÁM (đờn lơi) và các bản SƯƠNG CHIỀU, XANG XỪ LÍU, HOÀI TÌNH (đờn giãn).


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014)

 7. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Cám ơn anh nguyenphuc về những ghi chú quang trọng của các bài bản. Rất vui khi có một thành viên giỏi như vậy, mai mốt cũng cần sự giúp đỡ của anh về những bài bản.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:


 9. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  VĂN THIÊN TƯỜNG

  1-(+) (+) (+)Chiều Tàn (hò)
  Lưng đồi mây giăng(xg) Ngồi lặng im(xê), Ngắm bên trời (hò) Nắng đã nhạt phai (xang)
  2-(+) (+) (+)Ta bỗng chợt nghe(xang)
  (+) lành lạnh bên tai(xê) Thu phong về(hò) tiễn bóng ngày tà quy (xư)
  3-Ngẫm suy(xg) chuyện chi (xê)_ Làm cho tâm cang(xang)
  (+) Ta mãi vấn vương (xê) Âm vang (xê) từng điệu nhớ trong lòng (hò)
  4-(+) (+) (+) Ngược dòng (hò)
  Trở về (xàng) (+) Vùng (hò) kỷ niệm của thời xa xưa (xang)
  5- Trăng xưa (xg) còn đó (xê) mà người xưa đâu (xg) (xg)
  Đễ ta (liu) Ngóng trông (liú) Chờ đợi (xê) đến mõi mòn (xàng)
  6- Hỡi ơi(xg) cay đắng(xê)___từng tháng cô đơn (xang)
  chỉ mình ta (xê) mãi đượm u hoài (xàng) như đợi chờ (hò) Người đến cùng ta (xang)

  Lớp Dựng
  7 (+) (+) (+) Người ơi (oan)
  Người có hay (liu) (+) bây giờ (xê)__ta muốn được bên em (oan)
  8-Để (xê) vơi nỗi (lỉu) sầu nhớ tương tư (oan) (liu)
  Khi đêm về (xề) ta có em (liu) bên ánh lửa đêm (liu) hai mái đầu kề (xàng)
  9- Suốt (xang) canh (xê)___ đôi mình tâm sự (liụ) (xg)
  Trót trao lời (hò) tình tự (lịu) ___ mình bên nhau (xê)___ mãi mãi muôn đời (hò)
  10-Nhưng (liu) ấy chỉ (liu) là giấc mơ hoan (oan) (liu)
  Chóng phai tàn (xề) như khói sương (liu) chỉ còn vấn vương(xê) một thóang mơ hồ (xàng)
  11-Bóng em (xg) tan đi (xê)__ vào trong đêm tận (lịu) (lịu)
  Thân anh (xê) phận bạc (lịu)___ khói hương yêu (xê)__ tắt lịm tự bao giờ (hò)
  12- Có (xg) phải (xể)__ nữa đời này (hò) (hò)
  nặng sầu (xề) ngang trái (lỉu) chuyện tình yêu(xê) mãi mãi cách ngăn (liu)

  Lớp Xế Xảng

  13-(+) (+) Nức nỡ (xể) từng giọt châu rơi (xang)
  Tiếng yêu em (liu) Sao nói chẳng nên lời (xàng) mà nghẹn ở đầu môi (xang)
  14- (+) (+) (+) Lòng ta (xê)
  Nào ai (liu) Có biết (liủ)____Đã từ lâu (xê) Ta mơ tưởng đến nàng (xàng)
  15- Giờ (xang) đây (xê) Ta muốn nói lên (xang)
  Những lời (xê) của trái tim mình (xàng) là ta đã yêu em (xang)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 6 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014), huynhdiep73 (27-03-2013), MEM (08-09-2016)

 11. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Chị nhớ bài này có mấy lớp đầu mà. Sao không post full luôn em.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


 13. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Chị ơi em post đúng rồi mà chị. Văn Thiên Tường 6 câu nè.

  MỜI NGHE TẠI ĐÂY
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Chị nhớ có lớp 1, lớp 2 nữa mà.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 15. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


 16. Koala
  Avatar của Koala
  Bài này tổng cộng 3 lớp đó e. Trên đây chỉ mới có 1 lớp
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 17. The Following 2 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


 18. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Ủa vậy thì em nào vậy. Em Tiên hay em Hậu
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 1/17 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL