Trang 2/17 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 12 ... CuốiCuối

Chủ đề: Văn Thiên Tường

 1. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  VĂN THIÊN TƯỜNG
  (LỚP DỰNG & XẾ XẢNG)
  Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

  Tác giả: Trọng Khanh

  Lớp Dựng:
  7. (-) (-) (-) Quân (vương)
  Đừng ai (bi) (-) lẽ thường (-) thắng bại sá (chi)
  8. (Ráng) làm sao (-) thoát khỏi cơn (nguy) (-)
  Sau (nầy) sẽ liệu (toan) gây (dựng) lại cơ (đồ)]
  9. (Có) thiếp theo (-) càng vướng (bận) (-)
  Quân (vương) thêm nặng (-) vì chút (-) phận má (hồng)
  10. (Giờ) đây thiếp (-) quyết quyên (sinh) (-)
  Để thánh (hoàng) được rảnh (tay) lo (xã) tắc sơn (hà)
  11. (Quân) vương hỡi (-) từ đây vĩnh (biệt) (-)
  Chúc (quân) vương được (-) thoát khỏi (-) cơn nguy (nàn)
  12. Ngày (sau) nghiệp đế (-) muôn thuở vững (bền) (-)
  Thiếp (về) cõi giới (ba) mà (lòng) vẫn nhớ quân (vương)
  Lớp Xế Xảng:
  13. (-) (-) Ruột (thắt) lòng (đau)
  Khanh (đã) thác (rồi) trẫm (nát) tâm (can)
  14. (-) (-) (-) Ngu (Cơ)
  Khanh (hỡi) (-) sao bỏ (-) trẫm một (mình)
  15. Nỗi (lòng) trẫm (biết) tỏ cùng (ai) (-)
  Điện (ngọc) cung (vàng) ngôi (báu) mà (chi)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 10 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  caophihung (28-11-2015), DOHOANG (10-11-2014), giaonguyentuong (15-12-2014), huynhdiep73 (27-03-2013), MEM (08-09-2016), romeo (10-11-2014), SauLucBinh (27-11-2015)

 3. Koala
  Avatar của Koala
  Cả 2

  Hậu xem trong cuốn sách bài bản của a có bài đầy đủ đó e.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


 5. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Dạ để em tra lại luôn lòng bản... Cám ơn anh nhiều.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Nguyên văn bởi Koala
  Cả 2

  Hậu xem trong cuốn sách bài bản của a có bài đầy đủ đó e.
  Chưa đọc tới comment này, nhưng em cũng biết anh nhắn cả hai rồi... tại em đang ngờ ngợ lớp 3 ấy mà.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 7. The Following User Says Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:


 8. cubi35
  Avatar của cubi35

  Văn Thiên Tường III Lớp: Bá Lý Hề
  Soạn lời : TRẦN QUAN QUỜN

  Lớp I :
  1 - ( - - ) ( Vì )
  ( Tình ) ( kia )
  Thân ( - - ) thân ( sao )
  Lắm ( - - ) đắng ( cay )
  2 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Thương )
  Thương ( - - ) thay ( - - )
  Đương khi ( - - ) gian ( truân )
  3 - Bâng ( khuâng ) trong ( - - )
  Lúc chia ( tay ) ( - - )
  ( Yểm ) ( lụy )
  Ngỏ ( - - ) cùng ( chàng )
  4 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Vì )
  ( Tình ) ( - - )
  Tình ( - - ) nhà hàn ( vi )
  5 - ( Nên ) mới ( - - )
  Sanh ( ly ) ( - - )
  ( Khi ) đưa ( nhau )
  Bắt ( - - ) tay dặn ( dò )
  6 - ( Lúc ) đắc ( lộ )
  Chàng có ( nghĩ ) ( - - )
  ( Nghĩ ) chút ( tình )
  Tào ( khang ) ( - - )
  7 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Tay )
  ( Dưng ) ( - - )
  Chén quỳnh ( - - ) hôm ( nay )
  8 - ( Khuyên ) ( - - )
  lương ( nhân ) ( - - )
  Vững ( lòng ) ruổi ( giong )
  Dò ( - - ) bước đến ( Tần )
  9 - ( Cách ) ( - - )
  Núi ( ải ) ( - - )
  Ví ( như ) vực ( - - )
  Thẩm ( - - ) ráng ( dò )
  10 - ( - - ) Lo ( - - )
  Đang ( khi ) ( - - )
  Qua ( đèo ) ải ( ngăn )
  Gành ( - - ) đá chập ( chồng )
  11 - ( Qua ) ( - - )
  Đến ( chốn ) ( - - )
  Sớm ( thơ ) nhạn ( - - )
  Tả ( - - ) mấy ( hàng )
  12 - ( Cho ) hãn ( - - )
  Các ( điều ) ( - - )
  ( Điều ) ấm ( lạnh )
  Dường ( bao ) ( - - )
  13 - ( - - ) ( - - )
  ( Thảm ) thiết ( thay )
  ( Cho ) kẻ ( nhà )
  Ngồi ( trông ) ( - - )
  14 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Luống )
  ( Chạnh ) ( - - )
  Rất ( - - ) bận tấm ( lòng )
  15 - Xa ( xuôi ) nỗi ( - - )
  Thảm chưa ( nguôi ) ( - - )
  ( Lướt ) bụi ( hồng )
  Vùi ( thân ) ( - - )
  Lớp II :
  16 - (- - ) ( - - )
  ( - - ) ( Từ )
  Chàng ( đi ) lá ( ngô )
  Thay ( - - ) dư mấy ( thu )
  17 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Thương )
  ( - - ) Thương ( thay )
  Cho ( - - ) thân lưu ( lạc )
  18 - Lang ( quân ) chàng ( - - )
  Bá Lý ( Hề ) ( - - )
  ( Vưng ) ( chiếu )
  Chuộc ( - - ) về ( Tần )
  19 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Ngày )
  ( Hằng ) ( - - )
  Ngày ( - - ) càng ( trông )
  20 - ( Mỏi ) mắt ( - - )
  Ngó ( mong ) ( - - )
  ( Biển ) mây ( xanh )
  Vắng ( - - ) vẻ chơn ( trời )
  21 - Bóng ( ác ) chen ( - - )
  Màn khói ( tỏa ) ( - - )
  ( Vẽ ) cảnh ( trời )
  Buồn ( xo ) ( - - )
  22 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Non )
  ( Cao ) ( - - )
  Như hình ( - - ) vọng ( phu )
  23 - ( - - ) Xưa ( - - )
  Xưa ( kia ) ( - - )
  Giữ ( tình ) nghĩa ( nhân )
  Hình ( - - ) đá trông ( chồng )
  24 - ( Dám ) ví ( - - )
  Với ( kẻ ) ( - - )
  ( Dẫu ) cho ( - - )
  Sông ( - - ) cạn đá ( mòn )
  25 - Sang ( giàu ) đâu ( - - )
  ( Tham ) ( - - )
  ( Vì ) nghĩa ( ân )
  Tình ( - - ) ái lâu ( dài )
  26 - ( Thiếp ) ( - -)
  Cũng ( nguyện ) ( - - )
  Ví ( như ) cuộc ( - - )
  Thế ( - - ) đổi ( đời )
  27 - ( Ôm ) miểng ( - - )
  Kiếng ( nầy ) ( - - )
  ( Thề ) ( chẳng )
  Dời ( lòng ) ( - - )
  28 - ( - - ) ( - - )
  ( Vắng ) vẻ năm ( canh )
  ( Thếp ) ( đèn )
  Dầu ( hao ) ( - - )
  29 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Luống )
  ( Chạnh ) ( - - )
  Kết ( - - ) bạn bóng ( mình )
  30 - Thở ( than ) trăn trở ( - - )
  Chưa ( an ) ( - - )
  ( Kế ) tiếng ( gà )
  Tàn ( canh ) ( - - )
  Lớp III :
  31 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Lang )
  ( Quân ) ( - - )
  Nay đà ( - - ) qua ( Tần )
  32 - ( Đến ) chức ( - - )
  Công ( khanh ) ( - - )
  ( Thêm ) ( - - )
  Nhiều ( - - ) cô ( hầu )
  33 - ( Dám ) trách ( - - )
  Cho ( ai ) ( - - )
  ( Sang ) ( - - )
  giàu ( - - ) đổi ( thay )
  34 - ( - - ) Nên ( - - )
  Công ( danh ) ( - - )
  ( Đó ) đã ( - - )
  Đành ( - - ) quên ( nhau )
  35 - ( - - ) Tay ( - - )
  Bồng ( con ) ( - - )
  Theo ( đường ) kiếm ( ăn )
  Lần ( bước ) qua ( Tần )
  36 - ( Xa ) ( - - )
  Mấy ( dặm ) ( - - )
  Đến ( cho ) tạn ( - - )
  Kẻ ( - - ) bạc ( tình )
  37 - ( - - ) Khi ( - - )
  Đưa ( nhau ) ( - - )
  Ngồi ( chẻ ) cửa ( tre )
  Mà ( hấp ) món ( gà )
  38 - ( Sao ) chẳng ( - - )
  Nhớ ( thuở ) ( - - )
  ( Aùo ) trâu ( - - )
  Lạnh ( - - ) lẽo một ( lều )
  39 - ( Chừ ) đặng ( - - )
  Quí ( rồi ) ( - - )
  ( Thì ) ( đó )
  Dời ( lòng ) ( - - )
  40 - ( - - ) ( - - )
  ( Cất ) tiếng ( ca )
  ( Giựt ) ( mình )
  Kẻ ngồi ( trên ) ( - - )
  41 - ( - - ) ( - - )
  ( - - ) ( Giữa )
  Tiệc ( trung ) ( - - )
  Xót ( - - ) dạ anh ( hùng )
  42 - Buông ( ly ) bước thẳng ( - - )
  Nắm ( tay ) ( - - )
  ( Khóc ) với ( người )
  Tình ( chung ) ( - - )
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 9. The Following 5 Users Say Thank You to cubi35 For This Useful Post:


 10. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Anh để bình thường em thấy dễ xem đó anh, anh đừng CENTER khó đọc lắm !!!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 11. The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:


 12. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  Bản Văn Thiên Tường có 3 lớp, 42 câu.
  Lớp nhứt: từ câu 1 đến câu 15
  Lớp nhì: từ câu 16 đến câu 30, trùng y như lớp nhứt
  Lớp ba: từ câu 31 đến câu 42
  Trong 3 lớp, lớp nào cũng có nguyên một đoạn lớp dựng & xế xảng (9 câu) giống y như nhau.


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 13. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014)

 14. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Thường người ta hay ca lớp dựng và xế xãng à. Hai lớp kia kéo dài ghê luôn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 15. The Following 5 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014)

 16. khaltt
  Avatar của khaltt
  - Thấy nó dài chứ tập lớp I với 3 cấu đầu lớp III coi như xong bài Văn thiên tường!
  - Người ta lại hay gọi Khúc dựng và Khúc Xế xảng thành Lớp dựng và xế xảng.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 17. The Following 5 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014)

 18. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi khaltt

  - Thấy nó dài chứ tập lớp I với 3 cấu đầu lớp III coi như xong bài Văn thiên tường!
  - Người ta lại hay gọi Khúc dựng và Khúc Xế xảng thành Lớp dựng và xế xảng.

  Chỉ khác câu từ 1-6 (cũng là câu từ 16-21) và câu từ 31-33.
  Còn lại là câu từ 7-15 giống y chang câu từ 22-30 giống y chang câu từ 34-42.
  Câu 1-6 gọi là lớp đầu văn thiên tường.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 19. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (15-12-2014)

 20. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Mấy tin rác quảng cáo anh Phúc xóa đi anh Phúc !!!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 21. The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:


Trang 2/17 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 12 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL