Trang 6/17 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... CuốiCuối

Chủ đề: Văn Thiên Tường

 1. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  VĂN THIÊN TƯỜNG
  (LỚP DỰNG & XẾ XẢNG)
  Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

  Tác giả: Trọng Khanh

  Lớp Dựng:
  7. (-) (-) (-) Quân (vương)
  Đừng ai (bi) (-) lẽ thường (-) thắng bại sá (chi)
  8. (Ráng) làm sao (-) thoát khỏi cơn (nguy) (-)
  Sau (nầy) sẽ liệu (toan) gây (dựng) lại cơ (đồ)]
  9. (Có) thiếp theo (-) càng vướng (bận) (-)
  Quân (vương) thêm nặng (-) vì chút (-) phận má (hồng)
  10. (Giờ) đây thiếp (-) quyết quyên (sinh) (-)
  Để thánh (hoàng) được rảnh (tay) lo (xã) tắc sơn (hà)
  11. (Quân) vương hỡi (-) từ đây vĩnh (biệt) (-)
  Chúc (quân) vương được (-) thoát khỏi (-) cơn nguy (nàn)
  12. Ngày (sau) nghiệp đế (-) muôn thuở vững (bền) (-)
  Thiếp (về) cõi giới (ba) mà (lòng) vẫn nhớ quân (vương)
  Lớp Xế Xảng:
  13. (-) (-) Ruột (thắt) lòng (đau)
  Khanh (đã) thác (rồi) trẫm (nát) tâm (can)
  14. (-) (-) (-) Ngu (Cơ)
  Khanh (hỡi) (-) sao bỏ (-) trẫm một (mình)
  15. Nỗi (lòng) trẫm (biết) tỏ cùng (ai) (-)
  Điện (ngọc) cung (vàng) ngôi (báu) mà (chi)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 10 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  caophihung (28-11-2015), DOHOANG (10-11-2014), giaonguyentuong (15-12-2014), huynhdiep73 (27-03-2013), MEM (08-09-2016), romeo (10-11-2014), SauLucBinh (27-11-2015)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  VĂN THIÊN TƯỜNG
  (LỚP DỰNG & XẾ XẢNG)
  *đàn kìm, dây hò tư, nhịp tám mở lơi

  7. (-) (-) (-) Xán u liu (OAN)
  oan oan oan liu xề oan (LIU) xề xự xảng xang lìu, lìu (-)
  cống xê xang xư xề, "xề xề (XỀ)" liu xề xán u xề ú liu (OAN)
  8. Oan oan oan lỉu lỉu liu oan (XỀ) xứ oan liu u "u u (U)"
  xề xề xán u xề ú liu (OAN) "lỉu liu oan xề liu xàng xề tồn (LIU)"
  liu tồn liu cống xê xang xư (XỀ) liu liu xứ xề liu cộng xề xề liu tồn xang xự xảng xang xề (LIU)
  liu tồn liu tồn xang cống (XÊ) lịu xứ u xảng xang xư (XÀNG)
  9. Xàng cộng xề liu xứ cồng liu cồng xề (XANG) tồn xang cống "xê xê (XÊ)"
  líu líu cống xề xang xang (LỊU) “xứ cồng liu cộng xề xề tồn hò xang xự xảng xang xừ (XANG)”
  xang cống xê xang tồn xang cống (XÊ) hò xê xang xự, xự (-)
  tồn xang cống "xê xê (XÊ)" xư xề xự xán xảng xang (LÌU)
  10. Liu tồn liu lỉu lỉu liu oan (XỀ) xứ oan liu u "u u (U)"
  xề xề xán u xề ú liu (OAN) lỉu liu oan xề liu xàng xề tồn (LIU)
  liu tồn liu cống xê xang xư (XỀ) liu liu xứ xề liu cộng xề xề liu tồn xang xự xảng xang xề(LIU)
  liu tồn liu tồn xang cống (XÊ) lịu xứ u xảng xang xư (XÀNG)
  11. Xàng cộng xề liu xứ cồng liu cồng xề (XANG) tồn xang cống "xê xê (XÊ)"
  líu líu cống xề xang xang (LỊU) “xứ cồng liu cộng xề xề tồn hò xang xự xảng xang xừ (XANG)”
  xang cống xê xang tồn xang cống (XÊ) hò xê xang xự, xự (-)
  tồn xang cống "xê xê (XÊ)" xư xề xự xán xảng xang (LÌU)
  12. Liu tồn liu liu xứ cồng liu cồng xề (XANG) tồn xang cống , xê (-) xê oán líu xàng líu cống xề xự xảng xang (LÌU) "lỉu lỉu oan xề liu xàng xề tồn (LIU)"
  liu tồn liu cống xê xang xư (XỀ) xề xề xề xứ oan liu (U) u u u cống xê xang xư (XỀ) liu liu xứ xề liu cộng xề xề liu tồn xang xự xảng xang xề (LIU).

  LỚP XẾ XẢNG

  13. "Lỉu liu oan xề liu xàng xề tồn (LIU)" (-)
  Líu líu xừ xang xê líu oán (XỂ) cống líu hò xế xừ (XANG)
  Xang cống xê xang hò xang cống (XÊ) lịu xứ u xảng xang liu oan (XÀNG)
  Xàng cộng xề liu xứ xề liu cồng xề (XANG) tồn xê oán líu xàng líu cống xề xự xảng xang xừ (XANG)
  14. "Xứ xề oan liu xề oan liu xứ liu cống (XÊ) cống xự xảng xang xư lìu tồn lìu xang xự xảng xang xừ (XANG)"
  (-) xứ xế liu cộng xề xề liu tồn xang cống (XÊ)
  Xê xê xứ xề oan (LIU) xừ xứ ú liu, liu (-)
  Líu líu líu cống , xê (-) xê oán líu xàng líu cống xề xự xảng xang (LÌU)
  15. Lìu tồn lìu liu xứ cồng liu cồng xề (XANG) xang cống xê xang hò xang cống (XÊ) xê oán líu xàng líu cống xư xề xự xảng xang xừ (XANG) “xứ xề líu cộng xề xề liu tồn xang xự xảng xang xừ (XANG)”
  Xang cống xê xang hò xang cống (XÊ) lịu xứ u xảng xang liu oan (XÀNG)
  Xàng cộng xề liu xứ xề liu cồng xề (XANG) xư xề xự xảng xang xừ (XANG).

  *Ký âm: nguyenphuc

  Văn Thiên Tường gồm có 3 lớp, 42 câu. Lớp Nhứt 15 câu, Lớp Nhì 15 câu, Lớp Ba 12 câu.
  Lớp Dựng và Lớp Xế Xảng là 9 câu cuối cùng của ba lớp nói trên.
  Trong bản đàn trên, là từ câu 7 đến câu 15 của Lớp Nhứt.

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (10-11-2014), Giang Tiên (10-11-2014), giaonguyentuong (15-12-2014), romeo (10-11-2014)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  Chú thaydat ơi,

  Thử tập đàn Văn Thiên Tường Lớp Dựng dây hò nhì (đàn kìm) này:

  VĂN THIÊN TƯỜNG (LỚP DỰNG)
  *đàn kìm, dây hò nhì, nhịp tám

  7. (-) (-) (-) Xán u liu (OAN)
  oan oan oan liu xề oan (LIU) xề xử xan xư lìu, liu (-)
  xản xan xư xệ xệ (XỀ) liu xề xán u xề ú liu (OAN)
  8. Oan oan oan lỉu liu oan (XỀ) xứ oan liu u, xế xứ (U)
  liu xề xán u xề ú liu (OAN) lỉu liu oan xề xề xử xan xư (LÌU)
  liu liu liu xán xán xan xư (XỆ) cộng xề xư xề xử xan xư (LÌU)
  liu liu liu lìu xan xế (XẢN) xư lịu xử xan xư (XÀN)
  9. Xàn xàn xàn xư hò xư (XANG) xê cống xạng xể, xê xê (XÊ)
  líu líu cống hò xê xang (XỰ) cống xang xư hò xư hò (XANG)
  xang xang xang hò xang cống (XÊ) xê xang xự, xự (-)
  hò xang cống , xể (XÊ) xư xề xự xử xang xư (LÌU)
  10. Liu liu lỉu liu oan (XỀ) xứ oan liu u, xế xứ (U)
  liu xề xán u xề ú liu (OAN) lỉu liu oan xề xề xử xan xư (LÌU)
  liu liu liu xán xán xan xư (XỆ) cộng xề xư xề xử xan xư (LÌU)
  liu liu liu lìu xan xế (XẢN) xư lịu xử xan xư (XÀN)
  11. Xàn xàn xàn xư hò xư (XANG) xê cống xạng xể, xê xê (XÊ)
  líu líu cống hò xê xang (XỰ) cống xang xư hò xư hò (XANG)
  xang xang xang hò xang cống (XÊ) xê xang xự, xự (-)
  hò xang cống , xể (XÊ) xư xề xự xử xang xư (LÌU)
  12. Lìu lìu lìu liu cồng xề (XANG) cống xừ xang xể, cống (XÊ)
  xư xề xự xử xang xư (LÌU) xư lịu xư xề xề xử xư (LÌU)
  liu o xử xan xư (XỆ), cộng xề xề oan liu (U)
  xế xứ u xử xan xư (XỀ) la liu xứ xề xàn xề oan (LIU)


  DÂY HÒ NHÌ ĐÀN KÌM

  Dây lớn (dây tồn)

  Buông: Xàng
  Phím 1: Xề
  Phím 2: Phan/Oan
  Phím 3: Liu (hò)
  Phím 4: Ú
  Phím 5: Xán
  Phím 6: Xế
  Phím 7: Phán/Oán
  Phím 8: Líu

  Dây nhỏ (dây tàn)

  Buông: Phan/Oan
  Phím 1: Liu (hò)
  Phím 2: Xự lợ (xự già)
  Phím 3: Xang
  Phím 4: Xê
  Phím 5: Phan/Oan
  Phím 6: Líu
  Phím 7: Xứ lợ (xứ già)
  Phím 8: Xán

  * Ký âm: nguyenphuc
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (22-06-2015), romeo (23-06-2015), thaydat (21-06-2015)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Tốt quá NP ơi.Cảm ơn nhiều lắm nhưng còn việc này cũng rất cần NP giúp nữa nè thêm 2 câu vọng cổ dây hò nhì nữa mới ổn.
  Từ câu 1 đến câu 6 thì gọi là lớp gì?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (23-06-2015)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Tốt quá NP ơi, còn việc này cũng rất cần nữa nè, thêm 2 câu vọng cổ dây hò nhì nữa mới ổn.
  Chú thaydat ơi,
  Không có cây đàn mà viết bản đàn vọng cổ thì khó mà nghe hay lắm.
  Nếu viết bản i tờ là tờ i ti thì ẹ quá, đi chơi sẽ không bằng ai... cũng kẹt.
  Bản oán thì ít chữ, nhấn nhá nên còn đỡ; vọng cổ chữ nhiều hơn mà không có cây đàn, viết một hồi lộn xộn phím (vì cứ tưởng tưởng như tưởng voi), giữa dây này với dây khác, báo hại chú đọc mà tẩu hoả nhập mà luôn... hic...
  Biết làm sao bây giờ... hic...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (22-06-2015), romeo (23-06-2015)

 11. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Tốt quá NP ơi. Cám ơn nhiều lắm.
  Từ câu 1 đến câu 6 thì gọi là lớp gì?
  Bản Văn Thiên Tường, từ câu 1 đến câu 6 thì gọi là LỚP ĐẦU (trong tuồng Sân Khấu Về Khuya của soạn giả Nguyễn Thành Châu có ca lớp này).
  Lớp đầu ca chìm hơi, nghe không hay.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (23-06-2015)

 13. thaydat
  Avatar của thaydat
  Có còn hơn không NP ơi! Cứ viết đi chổ nào " i tờ là tờ i ti" thì mình sẽ nói lại cho NP chỉnh chu . NP cứ viết theo bản vọng cổ mà NP thuộc trước đây thì OK thôi.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (23-06-2015)

 15. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  Chỉ sợ viết chữ đàn dây này lộn xộn qua dây kia, làm trò cười cho thiên hạ thôi... hic...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (22-06-2015), romeo (23-06-2015)

 17. thaydat
  Avatar của thaydat
  Lúc NP học đàn vọng cổ thì có thuộc chữ đàn không? Hay học thuộc ngón? Nếu thuộc chữ đàn thì ghi lại là xong.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (23-06-2015)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Hi hi... Nói tóm lại là bản đàn nào cũng phải thuộc chữ đàn như cháo... gà trống nòi hết đó chú.
  Người đàn bắt buộc phải thuộc lòng bản đàn, bất cứ bản gì, cũng như người học chữ bắt buộc phải thuộc lòng bảng chữ cái (alphabet), học toán phải thuộc bản cửu chương...
  Nhưng riêng bản vọng cổ thì vì phải biết đàn cả 5 dây (hò 1, 2, 3, 4, 5)... nên cũng là lòng bản đó, nhưng khi cầm cây đàn lên muốn đàn dây nào thì theo phím mà thay đổi cho thích hợp.
  Đàng này không có cây đàn, ngồi viết tưởng tượng, e rằng sẽ bị lẫn lộn phím giữa dây này với dây nọ.
  Nhưng... thôi để NP cố gắng thử coi sao. Hi hi... đang "o bế" chú moh !
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (22-06-2015), romeo (23-06-2015), thaydat (21-06-2015)

 21. thaydat
  Avatar của thaydat
  Lấy cây đàn ra tập đánh thử mấy câu trong đó các ác âm U Xử rất khó nhân đúng tập nhân đi nhấn lại để đừng ngọng thì nghe hay quá NP ơi.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 22. The Following 2 Users Say Thank You to thaydat For This Useful Post:

  Giang Tiên (22-06-2015), romeo (23-06-2015)

Trang 6/17 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL