Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
 1. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  LỤC VÂN TIÊN
  Soạn lời: Trần Ngọc Thạch

  (4 câu phản Xuân qua Đảo)

  1 - Vừa nghe tin (xang) (xê____)
  Mẫu thân (xê)___ nhuốm bệnh qua đời (lịu)

  2 - Thương cho__ chàng Vân Tiên (xê)____
  Lỡ dỡ đường công danh (xê)____

  3 - Trời sao phụ tài người ngay (xê)
  Làm trai__ chí cả chưa toại (lịu)

  4 - Nay mất__ Mẹ già (fan)____
  Lại đang lận đận đường xa! (xê)____

  I. (Vào NAM ĐẢO)
  1 - Quay gót trở về quê xưa (xê)
  Năm canh__ chứa chan dòng lệ (lịu)

  2 - Đôi mắt bỗng mù loà (fan)____
  Đủ mọi điều phong ba (xê)____

  3 - Giữa đường bỗng gặp Trịnh Hâm (xê)
  Vốn là một tên gian xão khôn lường (xề)

  4 - Ghét Vân Tiên có tài (xề)____
  Quyết ám hại người ngay (liu)____

  5 - Đưa chàng đến chốn gian trung (liu)
  Đêm khuya__ lặng lẽ như tờ (xề)

  6 - Trịnh Hâm bỗng bất ngờ (xề)
  Xô chàng rơi đáy nước (ú)____

  7 - Hay đâu nhờ mạng phước (ú)
  Giao Long__ dìu đở vào trong (fan)

  8 - Được ngư phủ trên sông (fan)____
  Cứu chàng thoát nguy nan (liu)____

  II.
  9 - Đưa chàng đến Hàn Giang (xang)
  Hỏi thăm__ nhà Võ Công (liu)

  10 - Thông Gia đã ước lời (xề)____
  Định duyên cùng Thể Loan (liu)____

  11 - Thấy Vân Tiên trong cảnh điêu linh (liu)
  Xác xơ__ tiều tụy võ vàng (xề)

  12 - Đôi mắt lại mù loà (xề)____
  Cha con nàng đắng đo (liu)____

  13 - Thể Loan chẳng muốn kết duyên (liu)
  Với một__ kẻ đui mù (xề)

  14 - Nên đổi dạ thay lòng (xề)____
  Chẳng đoái hoài mong ngóng (ú)____

  15 - Võ Công cũng sanh lòng bội ước (ú)
  Liền đem__ chàng đến hang sâu (fan)

  16 - Bỏ mặc__ Vân Tiên (fan)____
  Trong bóng tối triền miên! (xê)____

  III.
  17 - Hỡi ôi! thế thái nhơn luân (xê)
  Ân tình__ đổi trắng thay đen (xê)

  18 - Con tạo khéo trêu ngươi (xê)____
  Bày lắm trò mua vui! (xê)____

  19 - Thương người chân chính thơ ngây (xê)
  Khiến xui__ dạo gót Du thần (lịu)

  20 - Thấy hang sâu có chàng (fan)____
  Cứu thoát vòng nguy nan (xê)____

  21 - Đưa chàng khỏi chốn sơn lâm (xê)
  Hãy còn__ mê man giấc nồng (lịu)

  22 - Tiều phu sớm vào rừng (fan)____
  Lại cứu chàng một phen (xê)____

  23 - Trên đường may gặp Hớn-Minh (xê)
  Là trang__ nghĩa hiệp anh hùng (xư)

  24 - Gặp bạn cũ vui mừng (xư)____
  Chàng an lòng dưỡng thân (xg)____

  IV.

  25 - Sáu năm thấm thoát thời gian (xê)
  Vân Tiên__ đã hết tai nàn (xư)

  26 - Tiên ông ban thuốc thần (xư)____
  Cho mắt chàng sáng ra (xg)____

  27 - Trở lại quê nhà thăm Cha (liu)
  Bày lễ tế mô Mẹ hiền (xề)

  28 - Chưa vơi nỗi ưu phiền (xề)____
  Nghe chuyện nàng Nguyệt Nga (liu)____

  29 - Thương người tình nghĩa thiết tha (liu)
  Tiếc thay__ duyên kiếp lỡ làng (xề)

  30 - Ôi! số phận bẽ bàng (xề)____
  Cũng một trang tài sắc (ú)____

  31 - Chàng ôn nhuần kinh sử (ú)
  Năm sau__ dự trúng Khôi khoa (fan)

  32 - Phú quí__ vinh hoa (fan)____
  Không uổng công đèn sách (ú)____

  V.

  33 - Xãy nghe tin giặc Ô Qua (liu)
  Lệnh vua__ phán trước ngai vàng (xề)

  34 - Vân Tiên__ ra dẹp loàn (xề)____
  Quyết trừ loài hung ác (ú)____

  35 - Năm xưa nàng Nguyệt Nga (liu)
  Phải hy sinh__ để cống Hồ (xề)

  36 - Nay giặc lại tung hoành (xề)____
  Gieo rắc điều binh lửa (ú)____

  37 - Chàng tiến cử Hớn Minh (liu)
  Cùng nhau__ ra sức anh hùng (xề)

  38 - Giữa gươm giáo điệp trùng (xề)____
  Hớn Minh ra oai dũng (ú)____

  39 - Đánh Thiên Long cùng Hỏa Hổ (u)
  Chém__ hai tướng mạng vong (fan)

  40 - Tướng Cốt Đột nỗi xung (fan)____
  Ra đấu cùng Vân Tiên (liu)____

  VI.
  41 - Kém tài khôn nỗi cự đương (xang)
  Sa cơ__ Cốt Đột chạy hoang (liu)

  42 - Vân Tiên đuổi băng ngàn (xề)____
  Chém Cốt Đột đầu rơi! (liu)____

  43 - Nhìn quanh rừng núi âm u (liu)
  Giặc tan__ quên mất lộ trình (xề)

  44 - Thâm sơn có một mình (xề)____
  Bỗng thấy ánh đèn nẽo xa (liu)____

  45 - Giục ngựa đến mái nhà tranh (liu)
  Những mong__ hỏi được đường về (xề)

  46 - Bước ra một lão Bà (xề)____
  Và một__ người con gái (ú)____

  47 - Ôi! rõ ràng tỉnh giấc (ú)
  Nào đâu__ phải chiêm bao (fan)

  48 - Người trước mặt bây giờ (fan)____
  Chính là nàng Nguyệt Nga (liu)____.

  (Cuối câu 48, từ hơi ĐẢO (dây Hò Tư)
  mở hơi Ai (dây Hò Nhứt) qua Song Cước)


  SONG CƯỚC (Dây Hò Nhứt, hơi Ai)

  I.
  1 - …Bàng hoàng (xàng) tái hiệp (xệ)____
  Trông rõ__ mặt người năm xưa (liu)

  2 - Ba lạy đáp ân tình (xàng)____
  Nhờ duyên trời đẩy đưa (liu)____

  3 - Nguyệt Nga kể hết nguồn cơn (liu)
  Năm xưa__ nàng quyết tự trầm (xàng)

  4 - Mang nỗi khổ âm thầm (xàng)____
  Về suối vàng cùng nhau (liu)____

  5 - Sóng thần đã đẩy đưa (liu)
  Quan Âm__ thương gái thảo lành (xàng)

  6 - Rõ tơ tóc ngọn ngành (xàng)____
  Cứu khỏi bể trầm luân (liu)____

  7 - Lạc chốn rừng hoang lạnh (xệ)
  May gặp__ được lão Bà (xàng)

  8 - Nghề canh cưỡi lụa là (xàng)____
  Nương tựa ba năm trời (xàng)____

  II.
  9 /1- …Ngậm ngùi (xàng) lên ngựa (xệ)____
  Vân Tiên__ trở về tâu vua (liu

  10/2- Ôi! quả báo nhãn tiền (xàng)____
  Thái sư về làm dân! (liu)____

  11/3- Còn nàng Võ Thể Loan (liu)
  Hang sâu__ bị hổ đưa vào! (xàng)

  12/4- Trịnh Hâm bị đắm thuyền (xàng)____
  Hại người Trời không dung! (liu)____

  13/5- Sáu lễ__ rướt nàng Nguyệt Nga (liu)
  Đôi bên__ loan phụng giao hòa (xàng)

  14/6- Trai Trung, Hiếu vẹn toàn (xàng)____
  Gái một lòng Liệt Trinh (liu)____

  15/7- Ngồi bên nhau kể lại (xệ)
  Trang sử__ đẹp muôn đời (xàng)./.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 6 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  DOHOANG (26-06-2018), giaonguyentuong (16-12-2014)

 3. khaltt
  Avatar của khaltt
  Đão Ngũ Cung ( 52 câu nhịp tư )
  TÍCH THUÝ KIỀU ( tiếp theo bài Nam Ai)
  Soạn lời : PHAN TRÚC QUÂN

  Bốn Câu Phản Xuân :
  1 - Bỗng ( đâu ) có ( - - )
  Khách ( - - ) nơi biên ( đình )

  2 - Người ( - - ) hào kiệt ( - - )
  Sánh ( trang ) thiền quyên ( - - )

  3 - Nước ( non ) tri ( âm )
  Đôi tấm ( lòng ) ưa phỉ ( nguyền )

  4 - Nơi ( - - ) trướng huê ( - - )
  Loan (phụng ) ngửa nghiêng ( - - )

  Vô Đảo Ngũ Cung :

  Lớp I :
  1 - ( Gái ) đức ( tài )
  Văn chương ( - -) nết na trọn ( vẹn )

  2 - Sánh vai ( - - ) cùng ( - - )
  Trai râu ( hùm ) sánh duyên ( - -)

  3 - Từ ( đây ) gót ( sen )
  Dã thoát ( - - ) vòng não ( phiền )

  4 - Quyết ( trọn ) một giềng ( - - )
  Mừng thân ( nầy ) được yên ( - - )

  5 - Đứng nam ( nhi ) chí bốn ( phương)
  Nay ( - - ) một lời giao ( hẹn )

  6 - Cơn ( - - ) phong trần ( - - )
  Gươm anh ( hùng ) mài bén ( - - )

  7 - Sắc ( tài ) cơn giông ( tố )
  Nào ( sá ) chi thân ( hèn )

  8 - ( Câu ) tiết nghĩa ( - - )
  Cũng ( khá ) khen ( - - )

  Lớp II :
  9 - ( Trai ) như Từ ( Công )
  Đáng giá ( - - ) khách tài ( ba )

  10 - Chí ( - - ) lọc lừa ( - - )
  Lướt biển ( trời ) cao xa ( - - )

  11 - Trót nửa ( năm ) non ( sông )
  Vững một ( chèo ) thâu nửa sơn ( hà )

  12 - ( Danh ) chói lòa ( - - )
  Cuộc vui ( vầy ) khải ca ( - - )

  13 - Kiều ( nương ) vững sắt ( son )
  Quyết ( - - ) tình một ( dạ )

  14 - Còn nhiều ( - - ) hiểm nghèo ( - - )
  Chi phai ( lòng ) vàng đá ( - - )

  15 - Bỗng ( liền ) thấy mười ( tướng )
  Kiệu ( rước ) đến bên ( nhà )

  16 - Rực ( rỡ ) thay là ( - - )
  Loan ( phụng ) ca ( - - )

  Lớp III :
  17 - ( Lịnh ) ( ra )
  Kíp truyền tiếp ( - - ) giá vu ( qui )

  18 - Tiếng ( - - ) trúc tơ ( - - )
  Vang nghê ( thường ) vũ y ( - - )

  19 - ( Gió ) đưa ( xuân )
  Bên ( đường ) sanh ( kỳ )

  20 - ( Cuộc ) tao phùng ( - - )
  Rạng ( danh ) nữ nhi ( - - )

  21 - ( Nay ) Từ Công thân ( nghinh )
  Ao xiêm ( - - ) chỉnh ( bị )

  22 - Giáp ( - - ) mặt cùng ( - - )
  Đẹp ( lòng ) tương tri ( - - )

  23 - ( Công ) bấy ( lâu )
  Đợi ( chờ ) nay phải ( thì )

  24 - ( Phỉ ) vui vầy ( - - )
  Trọn đạo hội ( hiệp ) cố tri ( - - )

  Lớp IV :
  25 - Oán ( ân ) nay ( còn )
  Dốc báo ( đền ) chưa ( an )

  26 - Xét ( - - ) thân nầy ( - - )
  Lúc mưa ( gió ) nắng chang ( - - )

  27 - ( So ) đôi ( nơi )
  Ân tình ( cùng ) phụ ( phàng )

  28 - ( Nghe ) mấy lời ( - - )
  Bất ( bình ) sấm vang ( - - )

  29 - ( Tay ) anh ( hùng )
  Như khêu ( - - ) xúc động gan ( vàng )

  30 - Nơi ( - - ) trướng tiền ( - - )
  Quân lịnh ( truyền ) phán ( - - )

  31 - Hùng ( hổ ) tùy ( tướng )
  Sắp đội ( ngũ ) sẵn ( sàng )

  32 - Hạch ( các ) tội phạm ( - - )
  Cung chiêu ( rồi ) thẩm án ( - - )

  Lớp V :
  33 - Giác ( Duyên ) người ( xưa )
  Đã vẹn ( - - ) tình ( hảo )

  34 - Đến ( - - ) Hoạn Thơ ( - - )
  Xét lý ( tình ) châu đáo ( - - )

  35 - Thúc ( Sanh ) cố ( nhân )
  Phải đáp ( đền ) nghĩa anh ( hào )

  36 - Truyền lễ ( đưa ) gấm tiền ( - - )
  Tạ ( lòng ) xin trả thảo ( - - )

  37 - Dẫn ( ác ) trước tội ( nhơn )
  Cửa ( viên ) đồng đưa ( vào )

  38 - Trước ( - - ) lịnh tiền ( - - )
  Giác Duyên ( lời ) từ cáo ( - - )

  39 - Lành ( dữ ) rành ( rẽ )
  Người ( dễ ) than ( nào )

  40 - ( Y ) ước thệ ( - - )
  Lịnh ( xuống ) khai đao ( - - )

  Lớp VI :
  41 - ( - - ) Oán ( ân )
  Xong ( rồi ) bái tạ trước Từ ( Công )

  42 - Thỏa ( - - ) tấm lòng ( - - )
  Biển oán ( đà ) sạch không ( - - )

  43 - Chỉn ( ghê ) máy Thiên ( Công )
  Tôn ( Hiến ) vừa đem binh ( rồng )

  44 - Chước bãi ( binh ) giao huề ( - - )
  Tương ( lễ ) thông ( - - )

  45 - Mưu ( gian ) tiếc ( thay )
  Uổng ( - - ) trang anh ( hùng )

  46 - Gái ( - - ) sắc tài ( - - )
  Lụy ( mình ) thêm khốn đốn ( - - )

  47 - Nợ ( trần ) đành ( phủi )
  Gởi ( thân ) chốn đáy ( sông )

  [Chuyển hơi ai oán và chuyển cung từ Hò Tư sang Hò Nhứt để qua Song Cước]
  48 - Nhiệm ( mầu ) cơ trời ( - - )
  Chẳng sai ( lầm ) mảy lông ( - - )

  Song Cước ( 15 câu nhịp tư )

  Lớp I :
  1 - ( Vì ) hẹn ( - - )
  Cám thương ( - - ) vãi Giác ( Duyên )

  2 - Thảo ( am ) đành ( - - )
  Ở đợi ( chờ ) mấy niên ( - - )

  3 - Bủa ( lưới ) ngăn ( sông )
  Thủy ( chung ) trọn lời ( nguyền )

  4 - Nương ( - - ) cửa Phật ( - - )
  Bạn ( cùng ) thiền quyên ( - - )

  5 - ( Nay) đã ( phỉ )
  Cốt ( - -) nhục vẹn ( tuyền )

  6 - Cháu ( - -) con hiền ( - - )
  Thinh danh ( sử ) còn biên ( - - )

  7 - Duyên Kim ( Kiều ) may tái ( hợp )
  Lời hẹn ( xưa ) đã phỉ ( nguyền )

  8 - Cầm ( sắt ) hòa ( - - )
  Bõ ( lúc ) đeo phiền ( - - )

  Lớp II :
  9 - ( Nhơn ) khi ( - - )
  Nhàn hạ ( - - ) chốn thiên ( hoa )

  10 - Bút ( - - ) tay đề ( - - )
  Quyển Phong ( Tình ) phổ ra ( - - )

  11 - Nghiệp ( duyên ) xét ( trong )
  Cơ ( trời ) khi dung ( hòa )

  12 - So ( - - ) đôi ngả ( - - )
  Đà ( toại ) lòng ta ( - - )

  13 - ( Phan) Trúc ( Quân )
  Bốn bể ( - - ) đâu đâu cũng là ( nhà )

  14 - Đem ( - - ) nghề mọn ( - - )
  Phổ ( nên ) huyền ca ( - - )

  15 - Chung ( tình ) ai giữ ( vẹn )
  Giai ( ngẫu ) mới nên chăng ( là )
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 8 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:

  DOHOANG (26-06-2018), giaonguyentuong (16-12-2014)

 5. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Lòng Mẹ bao la
  Vỏ Hồng Quang

  Nói Lối
  Chân dù bước trên những nẽo đường xa lạ
  Ký ức chập chờn hình ảnh tuổi thơ
  Kỷ niệm năm xưa đâu dễ phai mờ
  Nay con trở lại mái nhà xưa yếu dấu ...
  Con như thấy mình đang sống lại tuổi ấu ....

  (I)
  1- ... thơ (xg) (--- xê ---)
  trong vòng tay (xê) .--- âu yếm của mẹ hiền (lịu)
  2- Tự những ngày xa xưa (xê).----
  Cảnh đạm bạc hàn vi (xê).----
  3- Quê Ngọai Long Hưng (xê)
  Quanh năm mưa nắng hai mùa (lịu)
  4- Cho lúa trổ xanh màu (fan).----
  Cho thẳng cánh cò bay (xê).----
  5- (------) Từ nơi đây (xê)
  Con đã lớn lên trong gió mát ruộng đồng (lịu)
  6- Trong khổ cực nhọc nhằn (fan).----
  Của mẹ hiền kính yêu (xê).----
  7- Quê hương trong khói lửa chiến chinh (xê)
  Mẹ đã bôn ba mưa nắng tão tần (xề)
  8- Nuôi con trẻ dạy khờ (xề).----
  Chờ cha đi kháng chiến miền xa (liu).----
  9- (------) Mười bảy tuổi xuân (liu)
  Mẹ về với cha trong bổn phận vợ hiền (xề)
  10- Chẳng ước vọng sang giàu (xề).----
  Chỉ mong gia đình hạnh phúc (ú).----
  11- Nhưng trong cuộc đời dâu bể (ú)
  Nào ai biết trước những đổi thay (fan)
  12- Khi đất nước còn loạn ly (fan).----
  Còn bóng giặc ngọai xâm (liu).----

  (II)

  13- Mẹ tiển cha vào chiến khu (xg)
  Đánh giặc cùng toàn dân (liu)
  14- Khi Nội mới mãn phần (xề).----
  Chị em con còn ấu thơ (liu).----
  15- Mẹ trở về quê Ngọai Long Hưng (liu)
  Nuôi con bằng những gánh hàng (xề)
  16- Bán rong khắp các nẽo đường (xề).----
  Khắc khỏai chờ tin cha (liu).----
  17- Tin đưa như sét ngang tai (liu)
  Cha bị giặc bắt trong một trận càn (xề)
  18- Sau những giây phút bàng hòang (xề).----
  Mẹ quyết đương đầu cùng nghịch cảnh (ú).----
  19- Dấu chân Mẹ hằn trên con đường đất (ú)
  Từ chợ Mỹ đến Vĩnh Kim (fan)
  20- Trong ánh đuốc Ngoại đưa (fan).----
  Mẹ gánh hàng nhóm chợ khuya (xê).----

  (III)

  21- Khi cha thóat khỏi lao lung (xê)
  Mẹ giả từ quê Ngoại ra đi (xê)
  22- Theo cha lên thị thành (xừ).----
  Ánh mắt sáng niềm tin (xê).----
  23- (------) Về một tương lai (xê)
  Gia đình ta sum họp vui vầy (lịu)
  24- Cho bỏ hết những ngày (fan).----
  Khói lửa đạn bom (xê).----
  25- Gia đình về ở bên Quận Tư (xê)
  Sau nhà Bà Hai xanh rợp bóng dừa (lịu)
  26- Con được cắp sách đến trường (fan).----
  Học chữ i tờ đầu tiên (xê).----
  27- Gia tài Cha Mẹ có gì đâu (xê)
  Ngoài chiếc rương sơn đã bạc màu (xư)
  28- Con đã dùng làm bàn (xư).----
  Đọc sách những đêm thâu (xg).----

  (IV)

  29- Thời gian như bóng bạch câu (xê)
  Qua nhanh như nước dưới chân cầu (xư)
  30- Phượng vĩ đã bao mùa (xư).----
  Đỏ thắm cổng trường xưa (xg).----
  31- Con của Mẹ giờ đã lớn khôn (liu)
  Bay lên cao như cánh chim bằng (xề)
  32- Tìm đến những chân trời (xề).----
  Ấp ủ tự ngày thơ (liu).----
  33- Con đi về một tương lai (liu)
  Mà bao năm con đèn sách miệt mài (xề)
  34- Đợi đến ngày nầy (xề).----
  Tung hoành cho thỏa chí (ú).----
  35- Nhưng đường mây phải đâu toàn hoa gấm (ú)
  Mà cũng lắm ghềnh thác chông gai (fan)
  36- Thế sự lại đổi thay (fan).----
  Con thành người viễn xứ (ú).----

  (V)

  37- Đi từ nơi rừng núi âm u (liu)
  Đến những vùng sỏi đá khô cằn (xề)
  38- Đối diện vơi sương mù (xề).----
  Mưa phùn giá rét (ú).----
  39- Tuổi xuân lần lượt qua mau (liu)
  Trên mái tóc xanh dày dạn phong trần (xề)
  40- Đã sớm vội phai màu (xề).----
  Trải dài theo năm tháng (ú).----
  41- Nhưng con vẫn vững niềm tin (liu)
  Trong tình thương bao la của mẹ hiền (xề)
  42- Những cay đắng ưu phiền (xề).----
  Sẽ tàn theo mộng ảo (ú).----
  43- Nhìn Mẹ đứng dưới tàng cây phượng vĩ (ú)
  Nụ cười đầm ấm nở trên môi (fan)
  44- Mỗi lần đến thăm con (fan).----
  Dưới nắng hè Hàm Tân (liu).----

  (VI)

  45- Con biết nói gì Mẹ ơi (xg)
  Có ngôn từ nào đâu (liu)
  46- Diễn đạt được tấm lòng (xề).----
  Của Mẹ hiền thương con (liu).----
  47- Lo cho con từ thuở nằm nôi (liu)
  Cho đến khi khôn lớn vào đời (xề)
  48- Mẹ vẫn như bóng với hình (xề).----
  Cần kề bên con (liu).----
  49- Con muốn viết những lời ca (liu)
  Ca ngợi Mẹ con mãi mãi muôn đời (xề)
  50- Sáng trong như ánh trăng rằm (xề).----
  Như dòng suối lành ngọt mát (ú).----
  51- Mẹ hiền ơi, Mẹ của con muôn thuở (ú)
  Mẹ là hạnh phúc, là niềm tin (fan)
  (chuyển hơi Ai - qua Song Cước)
  52- Là đuốc sáng soi đường (fan).----
  Khi con sống đời tha hương (liu).----

  Song Cước II

  1- Nước có nguồn (xàng) cây có cội (xệ)
  Làm người phải có Mẹ Cha (liu)
  2- Ơn dưởng dục sinh thành (xàng).----
  Sánh tày non Thái biển Đông (liu).----
  3- Qua bao cảnh phong ba (liu)
  Gia đình ta vẫn sum họp vui vầy (xàng)
  4- Cha dù đã quá lục tuần (xàng).----
  Vẫn mạnh lành an khương (liu).----
  5- Tóc Mẹ nay đã phủ màu sương (liu)
  Nhưng lòng Mẹ vẫn như thuở nào (xàng)
  6- Lại tay bế tay bồng (xàng).----
  Đàn cháu khờ vây quanh (liu).----
  7- Tâm thành (xàng) con nguyện (xệ)
  Ơn trên ban cho Cha Mẹ phước lành (xàng) .
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 7 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  DOHOANG (26-06-2018), giaonguyentuong (16-12-2014)

 7. cubi35
  Avatar của cubi35
  Bạn đang Nghe bài hát Nam Đảo (Đảo Ngũ Cung) - hòa tấu do Nghệ sỹ (Đang cập nhật) trình bày và được phát tại website Cải Lương Số
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 6 Users Say Thank You to cubi35 For This Useful Post:

  giaonguyentuong (16-12-2014)

 9. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Còn tên 1 nhạc sĩ đàn tranh trong bản đàn anh cubi35 gửi, nhưng em không nghe ra? Là nhạc sĩ tên gì vậy anh?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

  giaonguyentuong (16-12-2014)

 11. cubi35
  Avatar của cubi35
  đó là Nhạc Sỹ vỹ Chổ đàn tranh
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 3 Users Say Thank You to cubi35 For This Useful Post:

  giaonguyentuong (16-12-2014)

 13. khaltt
  Avatar của khaltt
  Sơn, Thủy Tranh Hùng
  Soạn lời: Mười Phú

  4 câu phãn Xuân :
  1.- Vì tranh nhau (xang) ( -- )
  Một mỹ-nhân (=) hương sắc diễm (kiều) (lịu)
  2.- Sơn-Tinh và Thủy-Tinh (-) (xê)
  Gieo tang-(tóc) điêu linh (=) (xê)

  3.- Hai bên quyết-liệt giao tranh (xê)
  Ai cũng (mong) phần thắng về (mình) (lịu)

  4.- Để chiếm đoạt người tình (-) (phan)
  Mà hai (kẻ) quá yêu (=) (xê)

  Lớp I :
  1.- Thế nên bắt đầu từ đây (xê)
  Gây ra những (cơn) ác chiến hãi-(hùng) (lịu)

  2.- Bao nhiêu dân lành (-) (phan)
  Thãm (họa) phải vương (=) (xê)

  3.- Tràn ngập cảnh máu xương (xê)
  Non (sông) đất nước điêu-(tàn) (xề)

  4.- Vì mộng si tình (-) (xề)
  Bởi máu căm (tức) hờn ghen (=) (liu)

  5.- Nguyên Hùng-Vương có một công nương (liu)
  Tài, (sắc) vẹn (toàn) (xề)

  6.- Muốn chọn rể đông sàng (-) (xề)
  Phải là người trí, (tài) xứng đáng (=) (ú)

  7.- Nên ông sắc ban chiếu-chỉ (ú)
  Truyền (rao) khắp (nơi) (phan)

  8.- Ai hội đũ điều-kiện nêu trên (-) (phan)
  Đến ứng (tuyển) hôn-nhân (=) (liu)

  Lớp II :
  9.- Bởi thế Sơn-Tinh và Thủy-Tinh (xang)
  Cã hai (chàng) đồng đến trước bệ (ngai) (liu)

  10.- Xin thi-thố biệt tài (-) (xề)
  Rồi nạp sính-(lể) cầu hôn (=) (liu)

  11.- Hùng-Vương còn đang phân-vân (liu)
  Chưa biết (=) quyết-định lẽ (nào) (xề)

  12.- Bỡi có đến hai người (-) (xề)
  Làm sao thỏa-(mãn) đôi bên (=) (liu)

  13.- Để chứng tỏ lòng vô tư (liu)
  Không (=) thiên-vị bên (nào) (xề)

  14.- Ông giao-kết một điều (-) (xề)
  Cho đôi (bên) ghi nhớ (=) (ú)

  15.- Vì ngày mai là ngày tốt (ú)
  Được (=) huỳnh-đạo hành-(giao) (phan)

  16.- Ai đem lể vật sớm hơn (-) (phan)
  Thì được kết (nạp) hôn nhân (=) (xê)

  Lớp III :
  17.- Hôm (sau) vừa lúc bình-(minh) (xê)
  Thì (đã) có mặt Sơn-(Tinh) (xê)

  18.- Chàng được Vua Hùng-Vương (-) (xê)
  Cho tác hợp (với) công nương (=) (xê)

  19.- Tội nghiệp cho Thủy-Tinh (xê)
  Chậm (chân) đến trể thời-(giờ) (lịu)

  20.- Nên người đẹp của lòng mình (-) (phan)
  Đã về (tay) Sơn-Tinh (=) (xê)

  21.- Bỡi thế máu hờn ghen (xê)
  Đã nung (sôi) tận đáy (lòng) (lịu)

  22.- Quyết một trận thư hùng (-) (phan)
  Để dành (lại) người yêu (=) (xê)

  23.- Chỉ làm thỏa-mãn căm hận (xê)
  Uổng (phí) sức đấu-(tranh) (xang)

  24.- Nhưng rốt cuộc rồi (-) (ỳ)
  Cũng vô (ích) hoài công (=) (xang)

  Lớp IV :
  25.- Thủy-Tinh dốc hết toàn lực (xê)
  Mong (được) đánh bại Sơn-(Tinh) (xang)

  26.- Một trận chiến kéo dài (-) (ỳ)
  Phần thắng (chưa) về ai (=) (xang)

  27.- Đánh nhau núi lở đá bay (liu)
  Thủy (tận), sơn (cùng) (xề)

  28.- Trên mấy chục năm trường (-) (xề)
  Mà giải-(quyết) chưa xong (=) (liu)

  29.- Chiến họa triền-miên (liu)
  Của (=) hai kẻ ngông-(cuồng) (xề)

  30.- Tranh nhau một mối tình (-) (xề)
  Tự dấn thân (vào) nguy-hiễm (=) (ú)

  31.- Chỉ vì không thỏa-mãn (ú)
  (Một) khát-vọng riêng (tư) (phan)

  32.- Mãi ôm ấp mối tình si (-) (phan)
  Bị vở mộng yêu (đương) dự tính (=) (ú)

  Lớp V :

  33.- Sơn-Tinh chiếm phần ưu thế (ú)
  Bởi (=) quyền pháp song (toàn) (xề)

  34.- Làm cho Thủy-Tinh bao lần (-) (xề)
  Phải thất (điên), bát đảo (=) (ú)

  35.- Hể nước tràn ngập đất (ú)
  Thì núi (nọ) lại càng (cao) (phan)

  36.- Quyết-liệt tranh nhau (-) (phan)
  Dùng hết huyền (môn) tài phép (=) (ú)

  37.- Mặc dầu yếu thế (ú)
  Nhưng Thủy-(Tinh) chưa nãn (lòng) (xề)

  38.- Vì tự-ái và ghen hờn (-) (xề)
  Quyết (không) lùi bước (=) (ú)

  39.- Bởi chàng cũng trang dũng tướng (ú)
  Không (thể) hèn yếu nhát (gan) (phan)

  40.- Nếu để tình địch khinh-khi (-) (phan)
  Thì uy (thế) còn chi (=) (liu)

  Lớp VI :

  41.- Còn Sơn-Tinh vẫn quyết tâm (xang)
  Giá nào (cũng) bảo-vệ người (yêu) (liu)

  42.- Cương-quyết chống đến cùng (-) (xề)
  Với kẻ không (đội) trời chung (=) (liu)

  43.- Há dể nhường lại cho ai (liu)
  Vì trong (tay) tài lực có (thừa) (xề)

  44.- Thì chẳng lo sợ gì (-) (xề)
  Không chiến-(thắng) Thủy-Tinh (=) (liu)

  45.- Cuộc chiến kéo dài mấy năm (liu)
  Hủy (diệt) cã xóm (làng) (xề)

  46.- Dân chịu cảnh điêu-tàn (-) (xề)
  Nhà (tan), cửa nát (=) (ú)

  47.- Gây cảnh tiêu-điều sơ-xác (ú)
  Non (sông) phủ kín màu (tang) (phan)

  (chuyễn hơi Ai và chuyễn cung từ Hò 4 sang Hò 1)

  48.- Tội nghiệp cho dân lành (-) (phan)
  Chịu bao (nổi) lầm-than (=) (liu)

  Song cước I:

  1.- Chỉ vì sắc đẹp (-) (xệ)
  Mà phải (=) máu đổ thây (phơi) (liu)

  2.- Theo ảo-vọng ngông-cuồng (-) (xàng)
  Làm mù-(quáng) lương-tri (=) (liu)

  3.- Tranh nhau một đóa hoa (liu)
  Có (=) vẻ đẹp bên (ngoài) (xàng)

  4.- Gây bao cảnh tương-tàn (-) (xàng)
  Làm đổ (nát) giang-san (=) (liu)

  5.- Dân lành thãm họa vương mang (liu)
  Non (sông) máu lửa ngập (tràn) (xàng)

  6.- Gieo khủng-khiếp kinh-hoàng (-) (xàng)
  Thôn xóm (phải) tiêu-tan (=) (liu)

  7.- Ai trông nhìn thãm trạng (xệ)
  Đều (=) cảm-xúc bàng-(hoàng) (xàng)

  8.- Kẻ khát-vọng hung-tàn (-) (xàng)
  Ai sống (chết) nào màng (=) (xàng)

  Song cước II:

  9.- Rốt cuộc rồi mới hiểu được (-) (xệ)
  Sự (=) tranh-đấu hoài (công) (liu)

  10.- Uổng phí sức mình (-) (xàng)
  Theo hoài (bão) viễn-vong (=) (liu)

  11.- Mộng xưa không thành-tựu (liu)
  (Rồi) chuốc họa vào (mình) (xàng)

  12.- Chạy theo một mối tình (-) (xàng)
  Đeo đuổi (bóng) mỹ-nhân (=) (liu)

  13.- Cốt tâm để dành lại (liu)
  (Người) hương sắc diễm-(kiều) (xàng)

  14.- Nhưng làm sao toại nguyện (-) (xàng)
  Sự kết-(quả) chờ mong (=) (liu)

  15.- Rồi đành cam thất-bại (xệ)
  Chỉ vì (quá) ôm mộng si (tình) (xàng)./.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 8 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:

  DOHOANG (26-06-2018), giaonguyentuong (16-12-2014)

 15. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  4 câu phãn Xuân : nghĩa là sao vậy anh khaltt?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

  giaonguyentuong (16-12-2014)

 17. khaltt
  Avatar của khaltt
  Chắc anh nguyenphuc, kola hay cubi35 giải thích giúp Khal vụ này mới tường tận được quá.
  Khal chỉ biết Đầu bài Nam Ai và Nam Đảo là 4 câu phản xuân rồi mới vào lớp 1. Nhưng thường gộp chung 4 cầu này vào lớp 1 để gọi luôn cho tiện ví dụ nói Nam Ai lớp 1 (4 câu phản + 8 câu lớp 1 là 12 câu).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following 4 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:

  giaonguyentuong (16-12-2014)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi khaltt

  Chắc anh nguyenphuc, kola hay cubi35 giải thích giúp Khal vụ này mới tường tận được quá.
  Khal chỉ biết Đầu bài Nam Ai và Nam Đảo là 4 câu phản xuân rồi mới vào lớp 1. Nhưng thường gộp chung 4 cầu này vào lớp 1 để gọi luôn cho tiện ví dụ nói Nam Ai lớp 1 (4 câu phản + 8 câu lớp 1 là 12 câu).

  Ngày xưa, giới tài tử thường hay chơi ba bài nam đi suốt liền với nhau như là một bài thật dài không ngưng nghỉ.
  Mà 3 bài này thì mỗi bài một hơi khác nhau, không hơi bài nào giống hơi bài nào.
  Vì vậy nỗi khi sắp dứt một bài để qua một bài kế tiếp thì phải đổi hơi mới qua được. Tại chỗ đổi hơi này gọi là phản. Đổi hơi phải đổi từ từ vì vừa đổi hơi vừa đổi nhịp trường canh, hoặc mở ra hoặc thúc lại tuỳ theo bản. Trong giai đoạn chuyển tiếp này thường phải trải qua 4 câu. Do đó 4 câu nằm trong giai đoạn chuyển tiếp (chuyển mạch) này gọi là 4 câu phản. Từ xuân qua ai thì gọi là phản xuân, từ ai qua đảo thì gọi là phản ai (nhưng ít ai nói phản ai mà chỉ nói 4 câu phản mà thôi).

  Nếu nghe hoà tấu liên tiếp 3 bài nam thì sẽ thấy chỗ đổi hơi (phản) đó, cũng tựa tựa như chỗ đổi hơi từ đầu câu 52 Đảo qua Song Cước vậy.
  Nam Xuân đờn nhịp tư trường canh vừa, khi qua Nam Ai thì cũng nhịp tư nhưng trường canh chậm hơn, khi qua Đảo thì cũng nhịp tư nhưng trường canh thúc nhanh lại một chút.

  Những chỗ thay đổi (đổi hơi, đổi trường canh đó gọi là phản). Phản ở đây được hiểu nghĩa là ngược lại, tức là ngược lại với bản trước về hơi và trường canh. Bản trước hơi vui thỉ bản sau hơi buồn, bản trước trường canh nhanh thì bản sau trường canh chậm (và ngược lại). Đổi trường canh (nhanh chậm) không phải đổi cái rẹt là xong mà phải đổi từ từ tức là chậm hoặc nhanh từ từ, thời gian từ từ này nằm trong vòng 4 câu. Nên gọi 4 câu phản.

  Phản là phản hơi phản trường canh, chứ 4 câu đó thuộc về bản sau chứ không phải của bản trước. Bởi vậy khi chơi suốt liền 3 bản thì gọi 4 câu đó là 4 câu phản nghe có vẻ riêng biệt. Nhưng nếu chơi một bản duy nhất thì 4 câu phản đó thuộc về bản sau. Thí dụ 4 câu phản xuân thuộc về bài Nam Ai, cho nên nếu chơi 1 bài Nam Ai thì 4 câu phản xuân trở thành 4 câu đầu của bài Nam Ai, thêm 4 câu kế tiếp của bài Nam Ai thì trở thành Lớp 1 Nam Ai (8 câu).
  Chỉ có 3 bài nam mới có "câu phản". Còn lại tất cả những bài bản khác hoàn toàn không có "câu phản", bởi vì những bài bản khác cùng hơi cùng trường canh thì đâu có "phản" để làm gì.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following 9 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (26-06-2018), giaonguyentuong (16-12-2014)

Trang 1/6 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL