Trang 1/10 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Chủ đề: Phụng Hoàng

 1. nhoctanh
  Avatar của nhoctanh
  Phụng Hoàng Lai Nghi - Hán Đế Biệt Chiêu Quân

  1- (------) (------)
  (------) Giữa cung vi (liu)
  Ánh trăng (liu).----- đã tan (liu)
  Mà mặt hồ thu (liu) còn gợn sóng u buồn (xàng)

  2- Như (xg) san sẻ (xể).-----
  Nỗi niềm đau (xg) (------)
  Của Quả nhân (liu) trước giờ (xề)
  Từ biệt Chiêu Quân (liu) (------)

  3/1- (------) (------)
  (------) Chiêu Quân ơi (liu)
  Khanh (liu).----- hãy lau đi (liu)
  Dòng lệ chia ly (liu) đã ướt dầm (xàng)

  4/2- Bờ vai (xg) Trẫm (xể).-----
  Suốt năm canh (xg) (------)
  Nhìn khanh (liu) Trẫm tự thẹn mình (xề)
  Là một Quân Vương (liu) (------)

  5- (------) (------)
  (------) Đã để cho (liu)
  Giang sơn (liu).----- lâm cảnh lửa binh (liu)
  Đổ nát (liu) điêu tàn (xề)

  6- Bởi kẻ ác gian (liu) xúi vua Phiên (xế)
  Cử đại binh hùng (xàng) (------)
  Vì một giai nhân (liu) mà muôn dân (xê)
  Phải lầm than (xê) giữa dòng tên đạn (xự)

  7- (-------) Con mất cha (xg)
  Vợ xa chồng (hò) trong chiến chinh (xê)
  Trẫm mong khanh (liu) hãy quên đi (xê)
  Mối duyên (xê) hương nồng lửa đượm (xự)

  8- Đem thân (xg) bồ liễu (xể).-----
  Cứu lấy sơn hà (hò) (------)
  Nghĩa nặng (xự) tình sâu (xê)
  Trẫm hằng mang (xê) mãi mãi bên lòng (hò)

  9- (------) (------)
  (------) Sương lam buồn (hò)
  Giăng đầy (xàng) cung vàng (xề).-----
  Tây lầu (hò).----- trống điểm tàn canh (xg)

  10- Bình minh (xg) ũ rũ (xể).-----
  Thê lương ãm đạm (xự) (------)
  Như (liu) báo trước một ngày (xề)
  Một ngày tang thương (liu) (------)

  II

  11/1- (------) (------)
  (------) Quân vương ơi (liu)
  Thiếp xin (liu).----- vâng lệnh Quân vương (liu)
  Chỉ tủi thân (liu) bạc phận má hồng (xàng)

  12- Nữ nhi (xg) xuất giá (xể).-----
  Đã đành an phận (xự) (------)
  Huống chi (liu) còn đạo quân thần (xề)
  Nghĩa chúa tôi (liu) (------)

  13/5- (------) (------)
  (------) Dẫu nát thân (liu)
  Cũng chưa (liu).----- đền đáp thâm ân (liu)
  Thiếp nào quản (liu) chân nhuốm bụi đường (xề)

  14/6- Về Phiên bang (liu) diệu vợi ải quan (xế)
  Xa thẳm mịt mùng (xàng) (------)
  Thiếp chỉ mong (liu) xã tắc giang san (xê)
  Của Hớn bang (xê) qua hồi cơ cực (xự)

  15/5- (------) (------)
  (------) Để Quân vương (liu)
  Rảnh tay (liu).----- chỉnh đốn quân cơ (liu)
  Phá giặc phiên (liu) giải họa dân lành (xề)

  16/6- Thì Quân vương (liu) còn nói chi (xế)
  Lời tha thiết khẩn cầu (xàng) (------)
  Mà trong (liu) nghĩa chúa tôi (xê)
  Tình phu thê (xê) thiếp thêm lỗi đạo (xự)

  17- (------) (------)
  (------) Nhớ khi xưa (xê)
  Vâng sắc chỉ (liu) tiến cung (liu).-----
  Nhưng nào đâu (xê).----- đến được bệ rồng (hò)

  18- Bởi gã họ Mao (xg) sàm tấu (xể).-----
  Là quỉ mị yều hồ (hò) (------)
  Nên chưa một lần (xề) diện kiến (ú)
  Đã bị biếm vào lãnh cung (liu) (------)

  19- (------) (------)
  (------) Mượn mấy cung tơ (liu)
  Giãi khuây (liu).----- khi khắc lụn tàn canh (liu)
  Trách Cao Xanh (liu) nỡ đọa đày (xề)

  20- Phận hồng nhan (liu) bạc phước (xế).-----
  Cô độc lạc loài (xàng) (------)
  Ngồi đếm thời gian (liu) trên làn môi (xê)
  Héo hắt (xê) nhạt phai (xg)

  21- (------) (------)
  (------) Rồi một hôm (xê)
  Khi (liu) ánh trăng (liu).-----
  Nghiêng mình (xề).----- qua những chấn song (oan)

  22- Tũi buồn (xề) đơn lẽ (ú).-----
  Thiếp gởi hồn mơ (oan) (------)
  Trong tiếng nhạc (xự) thê lương (xê)
  Với niềm riêng (xê) canh cánh bên lòng (hò)

  23/5- (------) (------)
  (------) Ngờ đâu (liu)
  Quân vương (liu).----- nghe lời khóc than (liu)
  Nhi nữ (liu) giữa đêm trường (xề)

  24/6- Dời chân (liu) xuống lãnh cung (xế)
  Giãi nỗi oan tình (xàng) (------)
  Để đoá hoa (liu) tưởng đã nhạt phai (xê)
  Sắc hương (xê) trong cô quạnh (xự)

  25/7- (------) Dưới nắng xuân (xg)
  Đã khoe hồng (hò) qua hồi long đong (xê)
  Nhưng trời cao (liu) quá khắt khe (xê)
  Khiến xui (xê) phản thần Mao Diêu Thọ (xự)

  26/8- Đem bức chân dung (xg) của thiếp (xể).-----
  Xúi giục vua Hồ (hò) (------)
  Gây thãm hoạ (xự) chiến chinh (xê)
  Đưa sanh linh (xê) vào cảnh tội tình (hò)

  27/9- (------) (------)
  (------) Thôi thì (hò)
  Thân nầy (xàng) đâu màng (xề).-----
  Để đáp đền (hò).----- ơn tấc đất ngọn rau (xg)

  28/10- Còn đây (xg) một chút (xể).-----
  Thâm tình tri ngộ (xự) (------)
  Thiếp (liu) nguyện với lòng (xề)
  Giữ vẹn sắc son (liu) (------)

  III

  29/3- (------) (------)
  (------) Chiêu Quân ơi (liu)
  Trẫm nghe (liu).----- những lời của khanh (liu)
  Mà lòng Trẫm (liu) trăm mối tơ vò (xàng)

  30/4- Trẫm là vua (xg) mà không (xể).-----
  Đức độ nghĩa nhân (xg) (------)
  Ăn năn (liu) thì đã muộn màng (xề)
  Trước cảnh ly tan (liu) (------)

  31/5- (------) (------)
  (------) Ngoài ải quan (liu)
  Ba quân (liu).----- đụt pháo xông tên (liu)
  Quyết giữ (liu) cơ nghiệp Hớn trào (xề)

  32/6- Nhưng (liu) thế giặc Phiên (xế)
  Như biển nổi ba đào (xàng) (------)
  Thất cơ binh (liu) Trẫm đành cam (xê)
  Nuốt (xê) dòng lệ hận (xự)

  33/7- (------) Khom lưng (xg)
  Xin cầu hoà (hò) cống nạp mỹ nhân (xê)
  Trẫm phải đâu (liu) là vật vô tri (xê)
  Nên quá (xê) đau lòng xót dạ (xự)

  34/8- Một bên (xg) xã tắc (xể).-----
  Phải vẹn gìn (hò) (------)
  Một bên (xự) là Chiêu Quân (xê)
  Trẫm xữ sao (xê) cho trọn nghĩa tình (hò)

  35- (------) (------)
  (------) Thôi hãy nhìn (hò)
  Tạn mặt (xự) lần sau cuối (xê).-----
  Vì giáp binh (xê).----- đã sắp lên đường (hò)

  36- Đây (xg) mảnh hàn y (xể).-----
  Đẫm lệ đêm trường (hò) (------)
  Trẫm mặc (xự) cho ái khanh (xê)
  Để (xê) tạ một ân tình (hò)

  37- (------) (------)
  (------) Hãy khắc ghi (oan)
  Nợ núi sông (liu) với mối thù thâm (oan)
  Ngàn năm (liu) vẫn không phai mờ (xề)

  38- Đường về (xề) Phiên bang (oan).-----
  Vó ngựa gập ghềnh (xề) (------)
  Ái khanh (xê) có nhớ rằng (hò)
  Trẫm ngày đêm (xê) dỏi bóng ái khanh (xg)

  39- (------) Nấu nung (xg)
  Lòng căm hận (xự) đợi một ngày mai (xê)
  Đem binh hùng (hò) cởi ách nô vong (xê)
  Tìm đến vua Phiên (xê) phân tài cao hạ (xự)

  40- Rửa sạch (xự) vết nhơ (xê).-----
  Nước loạn dân hèn (hò) (------)
  Đưa người ngọc (xự) về lại Hớn bang (xê)
  Trong tiếng pháo (xê) rền vang (xg)

  IV

  41- (------) (------)
  (------) Quân Vương ơi (xg)
  (------) Đã quá đủ rồi (xàng)
  Cho buổi (ú) tiển đưa (oan)

  42- Khổ đau (liu) rồi cũng sẽ (ú).-----
  Năm tháng phôi pha (oan) (------)
  Quân vương (liu) hãy về đi (liu)
  Thiếp đã bình tâm (liu) tiếp bước đăng trình (xàng)

  43- (------) (------)
  (------) Nơi quê xưa (xg)
  Song thân (xg) đã (xể).-----
  Đất trời (hò).----- cao tuổi hạc (xự)

  44- Em thơ (xg) dại khờ (hò).-----
  Ngày đêm mong đợi (xự) (-----)
  Quân vương (xê) hãy nghĩ chút tình (hò)
  Hải hà (hò) hoạn dưởng cưu mang (xg)

  45/39- (------) Quên đi (xg)
  Một (xự) kiếp hồng nhan (xê)
  Bạc phần (hò) nơi Phiên bang (xê)
  Xa xăm (xê) mờ mịt (xự)

  46/40- Mà ngày tương hội (xự) như áng phù vân (xê)
  Trôi nổi dật dờ (hò) (------)
  Xin vĩnh biệt (xự) quê hương (xê)
  Với tất cả (xê) nỗi lòng nhớ thương (xg)

  47- (------) (------)
  (------) Đoàn xe (xg)
  Đã (xg) buông cương (xê).-----
  Khuất dần (hò).----- trong mưa bụi (xự)

  48- Sao (xg) Nhạn Môn quan (xê).-----
  Vẫn còn đổ lệ (xự) (------)
  Khóc thương người (xề) vì tổ quốc (ú)
  Hy sinh (liu) (------)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 12 Users Say Thank You to nhoctanh For This Useful Post:

  DOHOANG (18-06-2012), Giang Tiên (17-11-2014), LeTam80 (25-08-2012), Mekong (10-09-2019), romeo (17-11-2014), SauLucBinh (06-11-2016)

 3. Duongtonhu
  Avatar của Duongtonhu
  Nhoctanh tàn chơi mấy bài lớn kg ta , giỏi thiệt !!!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


 5. MEM
  Avatar của MEM
  Đúng là giỏi quá, tuổi trẻ mà hiểu biết rộng nhe! hihi
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:


 7. nhoctanh
  Avatar của nhoctanh
  hihi, em chưa biết nhiều mà, học hỏi mấy anh chị thêm
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. hongnhung
  Avatar của hongnhung
  PHỤNG HOÀNG
  (12 câu)

  TUỔI BUỒN
  Tác giả : Trần Ngọc Thạch


  …… Mỗi khi gió thu về khơi mạch sầu dĩ-vãng,
  1/. …. Ta ngậm ngùi thương tiếc tuổi trẻ nào đã đi … qua (xê).
  (….. xê …..) Trên đoạn đường sa-ngã (xảng)
  2/. … Từng sợi buồn (hò) trắng xóa (xảng) ___
  Đã về trên mái đầu (xề) đánh dấu ___ chuổi ngày lao-đao! (liu)
  3/. (….. liu …..) … Đời đã xanh xao (liu)
  Tình cũng tiêu-dao (liu) trong ___ dĩ-vãng ngọt ngào (xàng)
  4/. … Nên chỉ còn (xang) cay đắng (xảng) ___
  Để ta mãi nhọc-nhằn (xề) với những ___ niềm băn-khoăn (liu)
  5/. (….. liu …..) … Sương mù phủ giăng (liu)
  Mãi vẫn chưa tan (liu) che khuất ___ nẽo Thiên-đàng (xàng)
  6/. …. Bờ vực sâu (liu) ta đứng ngỡ-ngàng (xư)___
  … Tuổi thơ-ngây (xê) đã ___ âm-thầm rơi rụng (xư)
  7/. …. Những cuộc tình (hò) vội vã chắp cánh bay (xê)
  ….. Còn lại đây (xê) đìu-hiu ___ bờ lau sậy (lịu)
  8/. … Lũ bướm ong (xê) ngạo nghễ vui vầy (hò) ____
  Ôi! Một kiếp phù-sinh (xê) than-thở ___ thêm lụy mình (hò)
  9/. (….hò….) … Ta bơ-phờ (hò)
  ….. Nhìn (xàng) ___ chim rừng ___vỗ cánh tung bay (xang)
  10/. … Xin Trời đừng (xê) nổi gió hôm nay (xư)___
  Gãy cánh giữa lưng trời (xề) chim sẽ __ buồn đơn côi (liu)
  11/. (….. liu …..) … Nhìn về xa xôi (liu)
  Nhân-thế nổi trôi (liu) Ta mơ __ một kiếp luân-hồi (xàng)
  12/. …. Mong được biến thành (xê) loài hoa dại (xư) __
  Để tô-điểm cho đời (xề) một chút __ sắc màu tươi (liu) ./.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 9. The Following 11 Users Say Thank You to hongnhung For This Useful Post:

  DOHOANG (18-06-2012)

 10. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Trích " Nữa Đời Hương Phấn" 12 Câu

  Em có gởi thơ cho chị mà chị có nhận được không chị hai..?
  Chị đã dời nhà, có lẽ vì vậy mà không nhận được thơ em. Chứ còn nếu nhận được thơ em, biết em thành hôn với dượng ba đây. À, mà không. Dù em có thành hôn với ai đi nửa, thì chị cũng ráng về với .....
  1.... em(xê)
  (---xê---) (----) Để mừng ngày em xuất giá (xảng)
  2. (----) Cho vui lòng (hò) ba má (xảng) (----)
  Chị cũng nở mặt mày (xề) với __ lối xóm bà con (liu)
  3. (---liu---) (---liu---) (---liu---) Còn dượng ba đây (liu)
  Là một thanh niên (liu) có học ___ thức lại đàng hoàng (xàng)
  4. (----) Chị vô cùng (lìu) sung sướng (xảng) (---)
  Thấy em có một tấm chồng (xề) đúng như lòng chị ước mong (liu)
  5. (---liu---) (---liu---) (---liu---) Chị hai ơi (liu)
  (----) Chị nói chi (liu) câu ấy ___ thêm đau lòng (xề)
  6. (----) Cho ai kia (liu) cũng đau khổ muôn phần (xừ)(----)
  (----) Chớ nào phải đâu (xê) người ta phụ bạc (xự)
  7. (----) Tại số trời (hò) chứ còn ___ biết nói sao hơn (xê)
  Anh nói chuyện chi (xê) mà em đây không hiểu được (lịu)
  8. (----) Anh hãy (xê) nói rỏ ngọn nguồn (lìu)(----)
  (----) Kẻo mà em (xê) thêm __ thắc mắc trong lòng (lìu)
  9. (---hò---) (---hò---)(---hò---) Nếu thương người (hò)
  Thì (xừ) (xê)___ xin dượng đừng có nói ra (xang)
  10. (----) Mà tội nghiệp cho (xê) em của người ta (xư)(----)
  Thà chịu khổ một mình (xề) chứ đừng để sầu cho em (liu)
  11. (---Liu---) (---Liu---)(---Liu---) Đau đớn thay (liu)
  Muốn gọi tên ai (liu) mà gọi ___ chẵng nên lời (xàng)
  12. (----)Diệu ơi em hãy (hò) nghe đây là sự thật (xang)(----)
  Chị hai đây là (xề) chị đây là chi ruột của em (liu)


  Trích Người Tình Trên Chiến Trận (10 câu)

  Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại... Quê...
  1. ... Hương ... (xê)
  (---) (---) Ở lại nơi đây càng thêm khổ (xảng)
  2. (---) Ôi không còn (hò)lại gì tất cả (xảng)(---)
  Tôi chiến bại rồi (xề) đành __ chịu bó tay thôi (liu)
  3. (---) (---liu---) (---) Người tiển đưa ta (liu)
  (---) Về lại quê hương (liu) với __ cát trắng bụi mù (xàng)
  4. (---) Với sa mạc (lìu) đã tan tành sụp đổ (xảng) (---)
  Với kỷ niệm chưa thành (xề) sao vội __ xoá tan đi (liu)
  5. (---) (---) (---) Mặt trời lên cao (liu)
  (---) Em hãy lo (liu) thu __ xếp lên đường (xề)
  6. (---) Mai mốt đây (liu) khi trận chiến tàn (xừ) (---)
  Anh sẽ về bên em (xê) để __ cùng nhau xum họp (xự)
  7. (---) Và sẽ mang quà (lìu) về__ riêng tặng cho em (xê)
  (---) Đường quan san (xê) còn __xa xăm dịu vợi (lịu)
  8. (---) Ngựa chồm chân (xê) đang hí rộn bên ngoài (lìu)(---)
  (---) Xin tiểu thơ (xê) đừng __ nán lại nơi này (lìu)
  9. (---) (---) (---) Ta ngậm ngùi (hò)
  Sao người (xừ) (xê)__ lại __ tiển đưa ta (xang)
  10. (---) Còn thương nhau bấy (xê) là còn khổ bấy nhiêu (xư) (---)
  (---) Một bước xa rời (xề) lòng __ chợt thấy quặn đau (liu)


  Trích Tướng Cướp Bạch Hải Đường (8 câu)

  Nhung ơi sao em đành bỏ đi khi con Thu nó mới vừa lên hai tuổi.Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn con tha thiết yêu ...
  1. ... Em (xê)
  (----) (----) Suốt một cuộc đời không gian dối (xảng)
  2. (----) Tình nghĩa vợ chồng (hò) chung chăn xẽ gối (xảng) (----)
  Từng tháng từng ngày (xề) mình ___ gian khổ có nhau (liu)
  3. (--xề--) (--liu--) (--xề--) Nhưng kể từ đây (liu)
  (---) Em sẽ ra đi (liu) không __ trở lại nua roi (xàng)
  4. (---) anh thì se (lìu) suốt đời mang án (xảng) (----)
  Chỉ tội nghiệp con khờ (xề) nó đang còn trong lứa tuổi ngây thơ (liu)
  5- (--xề--) (--liu--) (--xề--) con .. (liu)
  Ai roi ai___dạy dổ con thơ (liu) ai __ chăm sóc vỗ về (xề) (---)
  6. Khi tiec trinh ru em..(liu) trong ....giấc ngủ đêm dài (xừ) (----)
  Nó sẽ ___ khóc đòi cha (xê) hay buồn ___ vì nhớ mẹ (xự)
  7. (----) Cha tha da bị tù đày (lìu) còn mẹ ___ thì bỏ di xa (xê)
  (----) Thượng đế ơi (xê) sao ông gây ___ chi thãm trạng (lịu)
  8. (---) De Kho lòng nhau (xê) chia cách một gia đình (lìu) (---)
  Thôi thì đành buông tay (xê) cho __ định số an bài (lìu)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 11. The Following 7 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  DOHOANG (18-06-2012), huynhdiep73 (27-03-2013)

 12. Nguyễn Ngọc Điệp
  Avatar của Nguyễn Ngọc Điệp
  Hay quá, vừa định chép lại bài Người tình trên chiến trận,
  Cảm ơn Bạn Hậu!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 13. The Following User Says Thank You to Nguyễn Ngọc Điệp For This Useful Post:


 14. cubi35
  Avatar của cubi35
  AUDIO - Bài Đàn

  Lick Vào Nghe
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 15. The Following 4 Users Say Thank You to cubi35 For This Useful Post:

  DOHOANG (18-06-2012)

 16. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  PHỤNG HOÀNG CẢI LƯƠNG
  12 câu nhịp tư lơi (tám thúc) hơi oán

  1. (-) (-) (-) Tồn là (LIU)
  liu liu (-) liu xề oan (LIU) xế xang xư (LÌU) tồn xang xế (XẢNG)
  2. Tồn (XANG) xế xang xư (LÌU) tồn xang xế (XẢNG) “xế xang xừ (XANG)”
  tồn (XANG) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU)
  3. “Liu oan (XỀ) xế xang xư (LÌU)” (-) tồn là (LIU)
  liu liu (-) liu xề oan (LIU) tồn xang xư (XÊ) xế xang xư (XÀNG)
  4. Tồn (XANG) xế xang xư (LÌU) tồn xang xế (XẢNG) “xế xang xừ (XANG)”
  tồn (XANG) xế xang xư (XỀ) liua oan (XỀ) liu xề oan (LIU)
  5. “Liu oan (XỀ) xế xang xư (LÌU)” (-) tồn là (LIU)
  liu liu (-) liu xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  6. Liu xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xế xang liu oan (XỪ) “xàng cộng liu (XỀ)”
  tồn (LÍU) líu cống (XÊ) xang xế (XÊ) hò xê xang (LỊU)
  7. Tồn (XANG) xế xang xư (LÌU) lìu tồn (LÌU) tồn xang xế (XÊ)
  tồn (LÍU) líu cống (XÊ) xang xế (XÊ) hò xe xang (LỊU)
  8 . Tồn (XANG) xang xế (XÊ) xế xang xư (LÌU) “liu xề oan (LIU)”
  xế xang (XỰ) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (LÌU)
  9. “Liu oan (XỀ) xế xang xư (LÌU)” (-) xế xang xư (LÌU)
  liu oan (XÀNG) xàng xề (-) xế xang xư lìu (-) xế xang xừ (XANG)
  10. Tồn (XANG) xang xế (XÊ) hò xê xang (XỰ) “xế xang xừ (XANG)”
  tồn (XANG) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU)
  11. “Liu oan (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn là (LIU)
  liu liu (-) liu xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XÀNG)
  12. Tồn (XANG) xang xế (XÊ) hò xê xang (XỰ) “xế xang xừ (XANG)”
  tồn (XANG) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU).

  *
  Ghi chú: Bản Phụng Hoàng 12 câu được cải biên từ bản Phụng Hoàng tài tử trong 4 bản oán tổ, dùng để đờn cho sân khấu cải lương, vì bản Phụng Hoàng tài tử có nhiều dị bản không thống nhất. Thoạt kỳ thuỷ bản Phụng Hoàng 12 câu nầy được gọi là Phụng Hoàng Sân Khấu, xuất hiện đầu tiên trong tuồnng Máu Thấm Tần Hoàng Đảo vào khoảng cuối thập niên 1940. Đến thập niên 1960 soạn giả Hà Triều Hoa Phượng làm sống lại bản Phụng Hoàng Sân Khấu nầy trong tuồng Nửa Đời Hương Phấn. Từ đó đến nay nhiều soạn giả đều sử dụng bản nầy trong nhiều vở tuồng, và hiện nay người ta gọi là Phụng Hoàng Cải Lương (để phân biệt với Phụng Hoàng tài tử tức là Phụng Hoàng Lai Nghi hay Phụng Hoàng Cầu).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 17. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (18-06-2012)

 18. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  Hihi... thì NP cũng nói, khi "rebuild" mục bài bản thì sẽ sắp xếp lại và phân biệt riêng ra cho dễ tìm khi cần mà!


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 1/10 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL