Trang 10/10 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10

Chủ đề: Phụng Hoàng

 1. nhoctanh
  Avatar của nhoctanh
  Phụng Hoàng Lai Nghi - Hán Đế Biệt Chiêu Quân

  1- (------) (------)
  (------) Giữa cung vi (liu)
  Ánh trăng (liu).----- đã tan (liu)
  Mà mặt hồ thu (liu) còn gợn sóng u buồn (xàng)

  2- Như (xg) san sẻ (xể).-----
  Nỗi niềm đau (xg) (------)
  Của Quả nhân (liu) trước giờ (xề)
  Từ biệt Chiêu Quân (liu) (------)

  3/1- (------) (------)
  (------) Chiêu Quân ơi (liu)
  Khanh (liu).----- hãy lau đi (liu)
  Dòng lệ chia ly (liu) đã ướt dầm (xàng)

  4/2- Bờ vai (xg) Trẫm (xể).-----
  Suốt năm canh (xg) (------)
  Nhìn khanh (liu) Trẫm tự thẹn mình (xề)
  Là một Quân Vương (liu) (------)

  5- (------) (------)
  (------) Đã để cho (liu)
  Giang sơn (liu).----- lâm cảnh lửa binh (liu)
  Đổ nát (liu) điêu tàn (xề)

  6- Bởi kẻ ác gian (liu) xúi vua Phiên (xế)
  Cử đại binh hùng (xàng) (------)
  Vì một giai nhân (liu) mà muôn dân (xê)
  Phải lầm than (xê) giữa dòng tên đạn (xự)

  7- (-------) Con mất cha (xg)
  Vợ xa chồng (hò) trong chiến chinh (xê)
  Trẫm mong khanh (liu) hãy quên đi (xê)
  Mối duyên (xê) hương nồng lửa đượm (xự)

  8- Đem thân (xg) bồ liễu (xể).-----
  Cứu lấy sơn hà (hò) (------)
  Nghĩa nặng (xự) tình sâu (xê)
  Trẫm hằng mang (xê) mãi mãi bên lòng (hò)

  9- (------) (------)
  (------) Sương lam buồn (hò)
  Giăng đầy (xàng) cung vàng (xề).-----
  Tây lầu (hò).----- trống điểm tàn canh (xg)

  10- Bình minh (xg) ũ rũ (xể).-----
  Thê lương ãm đạm (xự) (------)
  Như (liu) báo trước một ngày (xề)
  Một ngày tang thương (liu) (------)

  II

  11/1- (------) (------)
  (------) Quân vương ơi (liu)
  Thiếp xin (liu).----- vâng lệnh Quân vương (liu)
  Chỉ tủi thân (liu) bạc phận má hồng (xàng)

  12- Nữ nhi (xg) xuất giá (xể).-----
  Đã đành an phận (xự) (------)
  Huống chi (liu) còn đạo quân thần (xề)
  Nghĩa chúa tôi (liu) (------)

  13/5- (------) (------)
  (------) Dẫu nát thân (liu)
  Cũng chưa (liu).----- đền đáp thâm ân (liu)
  Thiếp nào quản (liu) chân nhuốm bụi đường (xề)

  14/6- Về Phiên bang (liu) diệu vợi ải quan (xế)
  Xa thẳm mịt mùng (xàng) (------)
  Thiếp chỉ mong (liu) xã tắc giang san (xê)
  Của Hớn bang (xê) qua hồi cơ cực (xự)

  15/5- (------) (------)
  (------) Để Quân vương (liu)
  Rảnh tay (liu).----- chỉnh đốn quân cơ (liu)
  Phá giặc phiên (liu) giải họa dân lành (xề)

  16/6- Thì Quân vương (liu) còn nói chi (xế)
  Lời tha thiết khẩn cầu (xàng) (------)
  Mà trong (liu) nghĩa chúa tôi (xê)
  Tình phu thê (xê) thiếp thêm lỗi đạo (xự)

  17- (------) (------)
  (------) Nhớ khi xưa (xê)
  Vâng sắc chỉ (liu) tiến cung (liu).-----
  Nhưng nào đâu (xê).----- đến được bệ rồng (hò)

  18- Bởi gã họ Mao (xg) sàm tấu (xể).-----
  Là quỉ mị yều hồ (hò) (------)
  Nên chưa một lần (xề) diện kiến (ú)
  Đã bị biếm vào lãnh cung (liu) (------)

  19- (------) (------)
  (------) Mượn mấy cung tơ (liu)
  Giãi khuây (liu).----- khi khắc lụn tàn canh (liu)
  Trách Cao Xanh (liu) nỡ đọa đày (xề)

  20- Phận hồng nhan (liu) bạc phước (xế).-----
  Cô độc lạc loài (xàng) (------)
  Ngồi đếm thời gian (liu) trên làn môi (xê)
  Héo hắt (xê) nhạt phai (xg)

  21- (------) (------)
  (------) Rồi một hôm (xê)
  Khi (liu) ánh trăng (liu).-----
  Nghiêng mình (xề).----- qua những chấn song (oan)

  22- Tũi buồn (xề) đơn lẽ (ú).-----
  Thiếp gởi hồn mơ (oan) (------)
  Trong tiếng nhạc (xự) thê lương (xê)
  Với niềm riêng (xê) canh cánh bên lòng (hò)

  23/5- (------) (------)
  (------) Ngờ đâu (liu)
  Quân vương (liu).----- nghe lời khóc than (liu)
  Nhi nữ (liu) giữa đêm trường (xề)

  24/6- Dời chân (liu) xuống lãnh cung (xế)
  Giãi nỗi oan tình (xàng) (------)
  Để đoá hoa (liu) tưởng đã nhạt phai (xê)
  Sắc hương (xê) trong cô quạnh (xự)

  25/7- (------) Dưới nắng xuân (xg)
  Đã khoe hồng (hò) qua hồi long đong (xê)
  Nhưng trời cao (liu) quá khắt khe (xê)
  Khiến xui (xê) phản thần Mao Diêu Thọ (xự)

  26/8- Đem bức chân dung (xg) của thiếp (xể).-----
  Xúi giục vua Hồ (hò) (------)
  Gây thãm hoạ (xự) chiến chinh (xê)
  Đưa sanh linh (xê) vào cảnh tội tình (hò)

  27/9- (------) (------)
  (------) Thôi thì (hò)
  Thân nầy (xàng) đâu màng (xề).-----
  Để đáp đền (hò).----- ơn tấc đất ngọn rau (xg)

  28/10- Còn đây (xg) một chút (xể).-----
  Thâm tình tri ngộ (xự) (------)
  Thiếp (liu) nguyện với lòng (xề)
  Giữ vẹn sắc son (liu) (------)

  III

  29/3- (------) (------)
  (------) Chiêu Quân ơi (liu)
  Trẫm nghe (liu).----- những lời của khanh (liu)
  Mà lòng Trẫm (liu) trăm mối tơ vò (xàng)

  30/4- Trẫm là vua (xg) mà không (xể).-----
  Đức độ nghĩa nhân (xg) (------)
  Ăn năn (liu) thì đã muộn màng (xề)
  Trước cảnh ly tan (liu) (------)

  31/5- (------) (------)
  (------) Ngoài ải quan (liu)
  Ba quân (liu).----- đụt pháo xông tên (liu)
  Quyết giữ (liu) cơ nghiệp Hớn trào (xề)

  32/6- Nhưng (liu) thế giặc Phiên (xế)
  Như biển nổi ba đào (xàng) (------)
  Thất cơ binh (liu) Trẫm đành cam (xê)
  Nuốt (xê) dòng lệ hận (xự)

  33/7- (------) Khom lưng (xg)
  Xin cầu hoà (hò) cống nạp mỹ nhân (xê)
  Trẫm phải đâu (liu) là vật vô tri (xê)
  Nên quá (xê) đau lòng xót dạ (xự)

  34/8- Một bên (xg) xã tắc (xể).-----
  Phải vẹn gìn (hò) (------)
  Một bên (xự) là Chiêu Quân (xê)
  Trẫm xữ sao (xê) cho trọn nghĩa tình (hò)

  35- (------) (------)
  (------) Thôi hãy nhìn (hò)
  Tạn mặt (xự) lần sau cuối (xê).-----
  Vì giáp binh (xê).----- đã sắp lên đường (hò)

  36- Đây (xg) mảnh hàn y (xể).-----
  Đẫm lệ đêm trường (hò) (------)
  Trẫm mặc (xự) cho ái khanh (xê)
  Để (xê) tạ một ân tình (hò)

  37- (------) (------)
  (------) Hãy khắc ghi (oan)
  Nợ núi sông (liu) với mối thù thâm (oan)
  Ngàn năm (liu) vẫn không phai mờ (xề)

  38- Đường về (xề) Phiên bang (oan).-----
  Vó ngựa gập ghềnh (xề) (------)
  Ái khanh (xê) có nhớ rằng (hò)
  Trẫm ngày đêm (xê) dỏi bóng ái khanh (xg)

  39- (------) Nấu nung (xg)
  Lòng căm hận (xự) đợi một ngày mai (xê)
  Đem binh hùng (hò) cởi ách nô vong (xê)
  Tìm đến vua Phiên (xê) phân tài cao hạ (xự)

  40- Rửa sạch (xự) vết nhơ (xê).-----
  Nước loạn dân hèn (hò) (------)
  Đưa người ngọc (xự) về lại Hớn bang (xê)
  Trong tiếng pháo (xê) rền vang (xg)

  IV

  41- (------) (------)
  (------) Quân Vương ơi (xg)
  (------) Đã quá đủ rồi (xàng)
  Cho buổi (ú) tiển đưa (oan)

  42- Khổ đau (liu) rồi cũng sẽ (ú).-----
  Năm tháng phôi pha (oan) (------)
  Quân vương (liu) hãy về đi (liu)
  Thiếp đã bình tâm (liu) tiếp bước đăng trình (xàng)

  43- (------) (------)
  (------) Nơi quê xưa (xg)
  Song thân (xg) đã (xể).-----
  Đất trời (hò).----- cao tuổi hạc (xự)

  44- Em thơ (xg) dại khờ (hò).-----
  Ngày đêm mong đợi (xự) (-----)
  Quân vương (xê) hãy nghĩ chút tình (hò)
  Hải hà (hò) hoạn dưởng cưu mang (xg)

  45/39- (------) Quên đi (xg)
  Một (xự) kiếp hồng nhan (xê)
  Bạc phần (hò) nơi Phiên bang (xê)
  Xa xăm (xê) mờ mịt (xự)

  46/40- Mà ngày tương hội (xự) như áng phù vân (xê)
  Trôi nổi dật dờ (hò) (------)
  Xin vĩnh biệt (xự) quê hương (xê)
  Với tất cả (xê) nỗi lòng nhớ thương (xg)

  47- (------) (------)
  (------) Đoàn xe (xg)
  Đã (xg) buông cương (xê).-----
  Khuất dần (hò).----- trong mưa bụi (xự)

  48- Sao (xg) Nhạn Môn quan (xê).-----
  Vẫn còn đổ lệ (xự) (------)
  Khóc thương người (xề) vì tổ quốc (ú)
  Hy sinh (liu) (------)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 12 Users Say Thank You to nhoctanh For This Useful Post:

  DOHOANG (18-06-2012), Giang Tiên (17-11-2014), LeTam80 (25-08-2012), Mekong (10-09-2019), romeo (17-11-2014), SauLucBinh (06-11-2016)

 3. thaydat
  Avatar của thaydat
  NS Minh phụng và Mỹ Châu hát phụng hoàng nhịp tư vậy đờn như thế nào ? NP ơi NP viết giúp dùm kí âm Phụng hoàng chơi theo nhịp 4 .Cảm ơn nhiều.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (19-03-2017)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  NS Minh phụng và Mỹ Châu hát phụng hoàng nhịp tư vậy đờn như thế nào? NP ơi NP viết giúp dùm kí âm Phụng hoàng chơi theo nhịp 4. Cảm ơn nhiều.
  Chú ơi, Phụng Hoàng đờn nhịp tư (lơi) là theo rơ từ hơn nửa thế kỷ trở về trước, nên đối với bây giờ đã xưa rồi.
  Hiện nay người ta đờn nhịp 8 thúc (trường canh của bản Vọng cổ) và bài ca cũng được đặt văn dài hơn. Nếu chú đờn nhịp tư (lơi) như xưa thì người ca sẽ chạy theo không kịp, và người hòa (đờn) chung với chú cũng chạy theo không kịp nữa.
  Thực ra, nếu đờn nhịp tư (lơi) thì chỉ cần đờn chữ thiệt (chân phương) theo lòng bản là được rồi.
  Vậy thông qua phần này hén chú...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (08-05-2017), romeo (19-03-2017), thaydat (18-03-2017)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Bản phụng hoàng cải lương vô liu mà NP viết Võ Minh Lâm và Như Quỳnh hát ở trang 8 là Lê Văn Gàn và Ngọc Đợi hát chứ không phải Minh Lâm và Như Quỳnh. NP chỉnh lại cho đúng.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Bản phụng hoàng cải lương vô liu mà NP viết Võ Minh Lâm và Như Quỳnh hát ở trang 8 là Lê Văn Gàn và Ngọc Đợi hát chứ không phải Minh Lâm và Như Quỳnh. NP chỉnh lại cho đúng.
  OK, It's done!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 9. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (18-05-2017)

 10. thaydat
  Avatar của thaydat
  Cũng bao nhiêu ca từ của bài phụng hoàng trích xin một lần yêu nhau chơi từ nhịp tư lơi bây giờ chơi nhịp 8 thúc mà 2 nghệ sỹ Văn Gàng và Ngọc Đợi hát lại, luyến láy nghe hay quá. Thế hệ trẻ bây giờ không thua gì thế hệ vàng lúc trước. Khâm phục!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 11. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  MEM (18-05-2017)

 12. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Cũng bao nhiêu ca từ của bài phụng hoàng trích xin một lần yêu nhau chơi từ nhịp tư lơi bây giờ chơi nhịp 8 thúc mà 2 nghệ sỹ Văn Gàng và Ngọc Đợi hát lại, luyến láy nghe hay quá. Thế hệ trẻ bây giờ không thua gì thế hệ vàng lúc trước. Khâm phục!
  Tục ngữ Việt Nam có câu:
  Tre tàn, măng mọc.
  Mà măng cao hơn tre!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 13. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (18-05-2017)

 14. tan_kiengiang
  Avatar của tan_kiengiang
  Cảm ơn anh hay quá. coppy về học mới được.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 15. The Following User Says Thank You to tan_kiengiang For This Useful Post:

  MEM (18-05-2017)

Trang 10/10 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10
ANH EM CHANNEL