Trang 4/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4

Chủ đề: Phụng Nghi Đình

 1. khaltt
  Avatar của khaltt
  Bản đờn
  PHỤNG NGHI ĐÌNH
  Sáng tác của Trọng Khanh
  (37 câu hơi quảng, trường canh trung điệu)

  1. Vi xự xang (hò) hò vi xự xang xê líu (cống)
  2. Xán cộng cồng (u) xán ủ u liu u ủ xán (cồng)
  3. Líu xàng xê (cống) líu cống xê (xang)
  4. Vi xự xang (hò) cồng hò xự xang xê cống (xang) "xự xang xê cống xang (-)"
  5. Cống (cống) líu xàng xê (cống)
  6. Vi (xừ) xang cống xê xạng (xê)
  7. Cống (cống) líu cống xê (xang)
  8. Vi xự xang (hò) cồng hò xự xang xê cống (xang) "xự xang xê cống xang (-)"
  9. U (u) xán ủ u liu u ủ xán (cồng) "xừ xế vi xừ cống (-)"
  10. U (u) xán ủ u liu u ủ xán (cồng) "xừ xế vi xừ cống (-)"
  11. Vi (xừ) xang cồng hò (xừ)
  12. Vi (xừ) xừ xang xê (cống)
  13. Vi (xừ) xang cống xê xạng (xê) "cống líu xang xừ xê (-)"
  14. Vi (vi) xế vi u cồng (liu) "cồng liu ú xán liu (-)"
  15. Vi (vi) xế vi u cồng (liu) "cồng liu ú xán liu (-)"
  16. Cồng (xán) xán . ủ cồng (u)
  17. Cồng liu u (xán) xán ủ u xán cồng liu ú xán (liu)
  18. Xán u liu (cồng) líu xàng xê cống liu ú xán (liu) " (-) "
  19. Cống (cống) líu xàng xê (cống) líu công xê (xàng)
  20. Vi (xừ) xừ xang xê (cống)
  21. Vi (xừ) xang cống xê xạng (xê)
  22. Cống (cống) líu cống xê (xang)
  23. Vi xự xang (hò) cồng hò xự xang xê cống (xang) " (-) "
  24. U (u) xán cồng xề cồng liu (u)
  25. Liu xán u liu (cồng) líu xàng xê cống liu ú xán (liu)
  26. Liu ú xán (liu) liu ú xán (cồng) "xừ xế vi xừ cống (-)"
  27. Cống (cống) líu xàng xê (cống)
  28. Vi (xừ) xang cống xê xạng (xê)
  29. Líu cống xê (xang) vi . xự xang (hò)
  30. Líu cống xê (xang) xàng xê cống líu cống xê (xang)
  31. Xự hò xự (xang) xê cống xê (xang) "xừ xang xê cống xang (-)"
  32. Xê (xàng) xàng xê cống xê xàng xê (cống)
  33. Liu (cồng) cồng liu ú liu ú xán (liu)
  34. Ú xán (liu) liu ú liu ú xán (cồng)
  35. Líu xàng xê (cống) líu công líu cống xê (xàng) (đờn mở)
  36. Xừ xang xê (cống) líu cống xê (xang)
  37. Vi xự xang (hò) cồng hò xự (xang).

  Câu gối qua Trương Chi:
  Xề xề liu (liu) xư xư xế xế xế xang xư (xề)
  liu xừ ú (xề) xừ xề phan (liu) (-)<- gõ mô

  Câu gối Chinh Phụ Khúc qua Tư Mã Tương Như (đờn trường canh hoãn điệu):
  Xế xang xự xảng xang xư (xề) lỉu lỉu oan xề xảng xang xề (liu) (-)<- gõ mô
  (đây chính là 3 nhịp đầu của bài Tư Mã Tương Như)

  P/S: chép y nguyên văn trong tài liệu cổ nhạc viết tay của nhạc sĩ Trọng Khanh, đã dò lại rất kỹ trước khi post lên.

  *nguyenphuc sao lục


  -----o0o-----

  Hoà tấu: PHỤNG NGHI ĐÌNH
  (43 câu nhịp 2, Hơi Quảng)
  Sáng tác: Trọng Khanh
  Dàn đờn: Cơ Thuỵ: Tranh - Út Tỵ: Gáo - Văn Môn: Ghi ta - Huỳnh Tuấn: Kìm - Quang Dũng: Tam
  http://www.4shared.com/mp3/mlppneqZ/PhungNghiDinh.html

  là 1/12 bài mà anh Phúc nói, thêm chi tiết về bài này chắc nhờ anh Phúc rồi.

  Lòng bản: đã update trên

  Phụng Nghi Đình
  LIÊN HOÀN KẾ
  Soạn lờì: Lê Thành Công

  Tư Đồ diệu toán thác hồng quần
  Bất dụng can qua bất dụng binh
  Bách vạn hùng sư đồ phí lực
  Khải ca khước tấu Phụng Nghi Đình *

  1. (.) Kế liên hoàn (hò)
  2. Mà ai đã (cống) từng nghe qua (u)
  3. Đó là (cồng) câu chuyện tình (cồng)
  4. Xãy ra (xang) nơi Phụng Nghi Đình (hò)
  5. Do (xang) Vương Sung* (xang) -
  6. Cùng Đìêu Thuyền (cồng) dưỡng nữ (cống)
  7. Muốn diệt trừ (xừ) Đổng Trác* thái sư (xê)
  8. Và Lữ Bố* (cống) tự Lữ Phụng Tiên* (xang)
  9. Lọng quyền (hò) ỷ thế hiếp vua (xang)
  10. Ngôi (xang) - Hán đế lung lay (u)
  11. Bởi ngài (cồng) thái sư (u)
  12. Kế liên hoàn (cồng) liền thi hành (xừ)
  13. Vương Doãn* (cống) quan tư đồ (xừ)
  14. Sắp bày (xừ) cho nàng Điêu Thuyền (xừ)
  15. Cùng Lữ Phụng Tiên* (xê) kết duyên (xê) -
  16. Định ngày(y) làm lể đón dâu (liu)
  17. Không lâu (liu) - dụng kế trên(y)
  18. Mời Đổng (liu) thái sư (liu) -
  19. Sang tư gia (xang) chén tạc chén thù (xừ)
  20. Ngà say (xang) nhìn thấy giai nhân (liu)
  21. Nên lão già (cồng) muốn cầu thân (liu)
  22. Trúng phải mưu (liu) của quan tư đồ (cồng)
  23. Lữ Bố (cống) cùng thái sư (xang)
  24. Thành tình thù (xừ) địch thủ (cống)
  25. Quyết giành (xừ) cho được mỹ nhân (xê)
  26. Đổng Trác (cống) đón tân nương (xang)
  27. Về Phụng Nghi Đình (hò) vầy duyên (xang)
  28. Nên Phụng Tiên (xang) - chờ thời cơ (u)
  29. Thái sư (u) vào triều đình (cồng)
  30. Phụng Tiên (liu) tìm đến thở than (liu)
  31. (cồng) .. (cồng) -
  32. Đổng Trác (cống) bắt gặp Lữ Bố (cống)
  33. Nơi Phụng Nghi Đình (xừ) đoạn nghĩa cha con (xê)
  34. Lữ Phụng Tiên (xang) xua binh hùng (hò)
  35. Thề không (xang) đội trời chung (xang)
  36. Thế là (hò) giết được thái sư (xang)
  37. Từ đây (xang) giữ yên (xang) -
  38. Cơ ngơi (xang) đời mạt Hán (cống)
  39. Loạn thần (cồng) Đổng Trác chết đi (liu)
  40. Lữ Phụng Tiên (liu) cùng với Điêu Thuyền (cồng)
  41. Nguyệt lão (cống) se duyên (xang)
  42. Liên hoàn kế (cống) được thành công (xang)
  43. Chuyện Phụng Nghi Đình (hò) thù đã trả xong (xang) … ./.

  Lê Thành Công: Elk Grove, June 27 2008.

  --------------------------------------------
  ĐÊM THỆ NGUYỆN
  Soạn lời: Thanh Lịch

  1) . . . ( - ) Trăng vàng ( hò )
  2) Buông tơ sáng ( cống ) giữa trời bao la ( u )
  3) Xao xuyến ( cống ) nỗi niềm vương vấn ( cống )
  4) Với ai kia ( xang ) ước hẹn sau nầy ( hò )
  5) Nên mối duyên ( xang ) nồng say (xang)___

  6) Dù xa cách ( cống ) lòng luôn thương nhớ ( Cống )
  7) Chữ ân tình ( xừ ) nào dễ lạt phai ( xê )
  8 ) Ai vẫn ( cống ) mơ bóng dáng ai ( xg )
  9) Giữa canh tàn ( hò ) lạnh lùng phong sương ( xang )
  10) Đầy vơi (xang )__ sóng nước sông Tương ( u )

  11) Dạt dào ( cồng ) yêu đương ( u )
  12) Mối tơ hồng ( cồng ) đã se đôi mình (xừ )
  13) Mơ ước ( cống ) vẹn câu chung tình ( xừ )
  14) Trọn đời ( xừ ) vẫn không thay lời ( xừ )
  15) Trăm năm ( xê ) nguyền sắt son ( xê )___

  16) Như đôi chim ( Y ) lướt gió tung mây ( liu )
  17) Cùng nhau ( liu )__ chắm cánh bay cao ( Y )
  18) Gió mưa ( liu ) nề chi ( liu )___
  19) Nguyện như ( xang ) cây lá giao cành ( xừ )
  20) Thuyền quyên ( xang ) với khách tao nhân ( liu )

  21) Khắc ghi lòng ( cồng ) hải thệ, sơn minh ( liu )
  22) Dẫu cho ( liu )__ vật đổi sao dời ( cồng )
  23) Duyên thắm ( cống ) chẳng phôi pha ( xang )
  24) Đêm dịu hiền ( xừ ) vầng trăng lơi lả ( cống )
  25) Nhuộm vàng ( xừ ) mặt nước sông xanh ( xê )

  26) Buông mành ( cồng ) liễu rủ thướt tha ( xang )
  27) Đượm tình ( hò ) ngây ngất hồn thơ ( xang )
  28) Hương hoa (xang )__ theo gió Thu về ( xừ )
  29) Từ xa ( u ) vẳng nghe cung đàn ( cồng )
  30) Dặt dìu đưa ( liu ) tận bến mơ ( liu )

  31) ______ (cồng )_______ ( cồng )
  32) Cùng nâng chén ( cống ) quỳnh tương ta uống ( cống )
  33) Rượu giao thề ( xừ ) gá nghĩa ba sinh ( xê )
  34) Chớ lãng quên ( xang ) đêm ngọc ngà ( hò )
  35 ) Của đôi ta ( xang ) trăng vàng chứng tri ( xang )

  36) Thuyền tình ( hò ) dù gặp phong ba ( xang )
  37) Vẫn luôn ( xang ) gìn thủy chung (xang )___
  38) Mối tơ duyên (xang ) như từ kiếp trước ( cống )
  39) Đến bây giờ ( cồng ) và đến kiếp sau ( liu )
  40) Trúc mai ( liu ) mơ buổi tương phùng ( cồng )

  41) Như lá thắm ( cống ) vầy nghĩa phu thê ( xang )
  42) Mong nguyệt lão ( cống ) se kết đường tơ ( xang )
  43) Cho tròn ( hò ) tình phụng loan ( xang )./.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:

  romeo (28-09-2015)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Ở trên NP nói là không thuộc về bản đờn.
  Tức là ngâm sa mạc không phải là bản đờn.
  Mà chỉ là "rao" đại khái như các điệu ngâm khác.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (29-09-2015), thaydat (29-09-2015)

 5. thaydat
  Avatar của thaydat
  Nhân đây NP chỉ dùm(kí âm) cách rao cho ngâm Tao Đàn. Xin cảm ơn
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (29-09-2015)

 7. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Rao là một lối dạo nhạc tự do, không câu cú nhịp nhàng trường độ gì hết nên rất khó viết (vì đây là cổ nhạc, không phải như tân nhạc).
  Do đó chú thaydat cứ nghe theo audio (hoặc video) mà tập theo, không nhất thiết phải giống từng chữ nhạc, chỉ cần giống cái "air" mà thôi.
  "Sa Mạc" là một lối (điệu) ngâm thơ, không phải là đờn ca cổ nhạc.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (29-09-2015)

Trang 4/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4
ANH EM CHANNEL