Chủ đề: Tư Mã Tương Như

 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc

  Bản đờn

  TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ
  25 câu hơi oán, nhịp 8 trường canh hoãn điệu
  Sáng tác: Trọng Khanh

  LỚP 1 (Lớp Khứ Đầu)

  1. (-) (-) (-) Xế xang xư (hò)
  liu oan xàng liu cồng xề (xang) tồn xang xế (xê) líu cống (xê) hò xê xang (xư-ự)
  2. Tồn (xang) xế xê (-) xế xang xừ (xang) "xề xề (xang)"
  tồn (xang) xang xế (xê) líu líu cống (xê) xề xảng xang (hò)
  3. Tồn (xang) xế xê (-) hò xê xang (xư-ự) "xề xề (xang)"
  liu xề oan (liu) xề xán xư liu (-) liu oan xề (-) xề xán u xế u liu oan (xàng)
  4. Liu xề xán (u) xề xế xứ u (-) xế ú liu (oan) "liu xề ú liu (oan)"
  liu xề oan (liu) xề xán xư liu (-) liu oan xề (-) xề xán u xề ú liu oan (xàng)
  5. Liu xề xán (u) xề xế xán u (-) xề xán u xề xán xư (liu) "liu xề xang xề (liu)"
  xế xang xư (xề) liu xề oan (liu) tồn xang xế (xê) xảng xang xư (xàng)
  6. Tồn (xang) xế xê (-) hò xang xế líu (xể) "xế xang xự (xang)"
  tồn xang xế (xê) xê xang xự (-) xang xế xê (-) xề xảng xang (hò)
  7. Lỉu liu oan (xề) liu xề xảng xang xề (liu) (-) xế xang xư (hò)
  liu oan (xàng) cộng xề (-) xế xang xư hò (-) hò xế xê (xang)
  8. Tồn (xang) xế xê (-) hò xê xang (xư-ự) "xề xế xang xừ (xang)"
  xang xế (xê) xảng xang xư (xàng) xàng xề (xang) xề xế xê (xang)<-dứt nội tròn 8 nhịp
  9. Liu oan (xề) xề xế xê (xang) (-) Hò xang xê líu (xể)
  xể xế xê (xang) hò xang xế (xê) líu líu cống (xê) hò xê xang (xư-ự)
  10. Tồn (xang) xế xê (-) xề xế xang xừ (xang) "xề xế xê (xang)"
  tồn (xang) xang xế (xê) líu cống (xê) xề xảng xang (hò)

  LỚP 2 (Lớp Cung Oán)

  11. Liu oan (xề) liu xề oan (liu) (-) Xán u liu (oan)
  liu xề oan (liu) xề xán xư liu (-) liu ú xề (-) xề xán u liu (oan)
  12. Liu oan (xề) liu xứ u (-) xề xán u liu (oan) "liu xề xán u liu (oan)"
  liu xề oan (liu) xề xán xư liu (-) liu ú xề (-) xề xán u xề xán xư (liu)
  13. Liu oan (xề) liu xề oan (liu) (-) Xề xế xán (u)
  xề ú liu (oan) xề liu oan xề oan (-) liu ú xề (-) xề xề liu xế xứ (u)
  14. Xề ú liu (oan) xề liu oan xề oan (-) xề xán u xề xán xư (liu) " xề xề oan (liu)"
  lỉu liu oan (xề) liu xán u (-) xề xề xế xán u (-) xề xán u xề ú liu (oan)
  15. Liu oan (xề) liu xề xán u liu (oan) (-) Tồn là (liu)
  liu liu (-) liu xề oan (liu) hò xang xế (xê) xể xang xư (xề)
  16. Liu xề oan (liu) tồn xang xế (xê) lỉu liu tích (xừ) "xàng xàng cộng (xề)"
  hò là (líu) líu líu cống (xê) xang xế (xê) xề xang xư (lịu)<-đờn hò bấm xự
  17. Tồn (xê) xang hò (-) tồn xang xế (xê) "xê xang xự hò xự xang (xê)"
  hò là (líu) líu líu cống (xê) xang xế (xê) xề xang xư (lịu)<-đờn hò bấm xự
  18. Tồn (xang) xế xê (-) xề xảng xang (hò) "liu xề oan (liu)"
  hò xế xang (xự) xang xế (xê) hò líu cống (xê) xề xế xang xừ (xang)
  19. Liu oan (xề) xề xề xế xê (xang) (-) Hò xang cống (xê)
  xê xê oán (líu) líu líu (-) líu cống xê (-) xề xảng xang (hò)
  20. Tồn (xang) xế xê (-) xề xế xê (xang) "xề xự xảng xang xừ (xang)"
  tồn xang xế (xê) xể xang xư (xàng) xàng xàng xề (xang) xề xề xế xê (xang)<-dứt nội tròn 8 nhịp

  LỚP 3 (Lớp Lai Vĩ)

  21. Liu oan (xề) xảng xang xừ (xang) (-) Xán u liu (oan)
  liu xề oan (liu) xề xế xán xư liu (-) liu ú xề (-) xề ú liu oan (xàng)
  22. Liu xề xán (u) xề xế xứ u (-) xề ú liu (oan) "liu xề ú liu (oan)"
  liu xề oan (liu) xề xán xư liu (-) liu ú xề (-) xề xán u liu (xàng)
  23. Liu xề xán (u) xề xế xứ u (-) xề xán u xề xán xư (liu) "liu oan xề oan (liu)"
  liu oan (xề) xảng xang xề (liu) hò xang xế (xê) xể xang xư (xàng)
  24. Tồn (xang) xế xê (-) hò xang líu (xể) "xề xề xế xê (xang)"
  xang xế (xê) xê xang xự (-) xang xế xê (-) xề xảng xang (hò)
  25. Tồn (xang) xế xê (-) xề xảng xang (hò) "liu xề oan (liu)"
  xế xang xư (xề) oan liu xán (u) xế xang xư (xề) liu xề oan (liu)<-dứt nội tròn 8 nhịp


  Lời ca đối chiếu để minh hoạ:

  TƯ MÃ TƯƠNG NHƯ
  (Anh hùng xạ điêu)

  1. (-) (-) (-) Ngày (chàng)
  lên đường ra (đi) con (trẻ) chưa (biết) được mặt (cha)
  2. Đến (nay) thấm thoát (-) hai mươi mấy (năm) (-)
  dời (sao) vật (đổi) em về (Kim) nuốt tủi ngậm (sầu)
  3. Nhiều (khi) muốn hủy (-) một kiếp xuân (xanh) (-)
  nhưng (kịp) nghĩ suy (-) vì còn (-) mang giọt máu chung (tình) (-)
  4. Ngày (sau) nối dõi (-) hương khói tổ (tông) (-)
  năm (tháng) trôi qua (-) mỗi lần (-) gió bấc thổi (về)
  5. Là (em) nhớ đến (-) mái ấm năm (xưa) (-)
  bên bếp lửa (hồng) em đan áo mùa (đông) còn chàng múa (gươm) dưới ánh trăng (vàng)
  6. Kỷ (niệm) ngày xưa (-) sao mà thương (nhớ) (-)
  nhưng (nào) ngờ đâu (-) nổi lên (-) giông tố phũ (phàng)
  7. (-) (-) (- ) Cuộc (đời)
  đang yên (lành) (-) bỗng từ (-) phương bắc kéo (sang)
  8. Vó (câu) chiến mã (-) vượt Nhạn Môn (Quan) (-)
  vào thôn (trang) khói lửa mịt (mù) giữa cảnh điêu (tàn) chồng vợ lìa (nhau)
  9. (-) (-) (-) Cơn nguy (khốn)
  giặc bắt em (đi) hai mươi mấy (năm) vì con (thơ) mà ngậm đắng nuốt (cay)
  10. Giàu (sang) nhung gấm (-) không xoá được thù (xưa) (-)
  em hằng cầu (mong) cho con khốn (lớn) để biết được (ai) là kẻ sanh (thành)
  11. (-) (-) (-) Trớ trêu (thay)
  Hoàn Nhan (Khang) (-) chính là (-) con của chúng (ta)
  12. Ngày (càng) khôn lớn (-) nhưng chẳng giống (cha) (-)
  em (rất) khổ tâm (-) khi nhìn (-) con trẻ hung (hăng)
  13. (-) (-) (-) Điện ngọc cung (son)
  làm cho (con) (-) tưởng đâu mình (-) là dòng dõi Vương (gia)
  14. Vì thời (cơ) (-) chưa tiện nói (ra) (-)
  nỗi ẩn (tình) sâu kín (-) hằng ấp ủ (-) hai mươi mấy năm (qua)
  15. (-) (-) (-) Rồi ngày hôm (nay)
  (-) chàng trở lại (đây) làm sao (con) thấu rõ ngọn (nguồn)
  16. Nên đã xuống (tay) cắt đứt (câu) phụ tử thâm (tình) (-)
  đau (đớn) nào (hơn) ngày cha (con) vợ chồng đoàn (tụ)
  17. Mà con (trẻ) chẳng nhìn (-) biết được mặt (cha) (-)
  nên (mới) xảy (ra) thảm (cảnh) tương tàn cốt (nhục)
  18. Chàng ôm (nỗi) cô đơn (-) suốt mấy chục năm (trời) (-)
  mất (vợ) lìa (con) đổi họ thay (tên) chờ ngày rửa mối thù (thâm)
  19. (-) (-) (-) Nào hay (đâu)
  thù (xưa) chưa trả (-) mà phải mang (-) thêm mối hận (lòng)
  20. Nhìn chàng (mang) thương tích (-) em tan nát tâm (can) (-)
  Dương Thiết (Tâm) ơi hỡi (chàng) lỡ làng (rồi) giấc mộng hồi (hương)
  21. (-) (-) (-) Và mối tình (son)
  chàng (đã) nặng mang (-) cũng chôn vùi (-) dưới đáy mộ hoang (tàn)
  22. Trời (cao) sao nỡ (-) xui cảnh trái (ngang) (-)
  con (chẳng) nhìn cha (-) lại nỡ đành (-) đoạn tuyệt thâm (tình)
  23. Ngàn (năm) vạn kiếp (-) mối hận không (nguôi) (-)
  lưu lạc xứ (người) mấy chục năm (dư) lòng những (mong) trở lại quê (nhà)
  24. Tìm (vợ) tìm con (-) cho thoả lòng thương (nhớ (-)
  nhưng nay (đã) vỡ tan (-) giấc mơ (-) ấp ủ trong (lòng)
  25. Nếu số (phần) chẳng may (-) chàng vĩnh biệt dương (trần) (-)
  em cũng (nguyền) hủy (đi) kiếp sống (thừa) cho trọn nghĩa tào (khang).

  *chép (đánh máy) y theo nguyên văn, không sửa đổi kể cả dấu phẩy, dấu chấm.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 7 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (17-12-2014), MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 3. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Hay quá anh Phúc ơi. Điệu này ra đời lâu chưa anh, có xưa không ? Em nghe lại và nghĩ rằng chắc trong hầu hết những vở tuồng xưa không có. Với anh cho em xin bản đờn nhé, hihi.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 4 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Thanh Hậu

  Hay quá anh Phúc ơi. Điệu này ra đời lâu chưa anh, có xưa không ? Em nghe lại và nghĩ rằng chắc trong hầu hết những vở tuồng xưa không có. Với anh cho em xin bản đờn nhé, hihi.

  Trời, thì bản đờn đã post rồi đó.
  Bản Tư Mã Tương Như có lâu rồi.
  Thấy người ta xếp vào loại bài bản thất truyền.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 7. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Những bài bản như Tư mã tương như, Thù hồ dịp lạc, Tấn phong long nguyệt,... những bản này em thấy dường như rất khó hát và cũng rất hiếm trong các vở tuồng cải lương. Chắc cũng xếp vào loại bài bản thất truyền ha anh ?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Thanh Hậu

  Những bài bản như Thù hồ dịp lạc, Tấn phong long nguyệt,... những bản này em thấy dường như rất khó hát và cũng rất hiếm trong các vở tuồng cải lương. Chắc cũng xếp vào loại bài bản thất truyền ha anh ?

  Thu hồ diệp lạc, Tấn phong, Long nguyệt là bài bản nhỏ rất nhiều người biết và có in trong nhiều sách bản đờn, nên không phải là thất truyền.
  Thất truyền là những bài bản đặc biệt, nên các thầy đờn giấu để làm của riêng, chẳng hạn như bản Nguơn Tiêu Hội Oán, sau 50 năm mới xuất hiện giang hồ vậy.


  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (17-12-2014), MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 11. khaltt
  Avatar của khaltt
  - Chắc Hậu muốn hỏi bài đờn (audio) phải không?
  - Đã liệt vào dạng thất truyền chắc các soạn giả củng không biết để mà đưa vào cải lương
  - bài Thu Phong Lạc Điệp mới là bài bản lớn
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 4 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:

  MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi khaltt

  - Chắc Hậu muốn hỏi bài đờn (audio) phải không?
  - Đã liệt vào dạng thất truyền chắc các soạn giả củng không biết để mà đưa vào cải lương
  - bài Thu Phong Lạc Điệp mới là bài bản lớn

  Thấy trên Net có audio hoà tấu và ca Tư Mã Tương Như mà hình như là không được đúng lòng bản theo nguyên tác của Trọng Khanh. Chắc cũng do tam sao thất bổn.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  giaonguyentuong (17-12-2014), MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

 15. Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (28-09-2015), romeo (28-09-2015)

ANH EM CHANNEL